Αφιέρωμα της «Χαμηλής πτήσης»  για την Θεία λειτουργία στο σπήλαιο Αγίου Νικολάου στην Βαράσοβα

Αφιέρωμα της «Χαμηλής πτήσης» για την Θεία λειτουργία στο σπήλαιο Αγίου Νικολάου στην Βαράσοβα

Leave a Comment