Α.Κοτσανάς:Σε συλλόγους που αιτούνται χρήση κοινόχρηστου χώρου κόβεται παράβολο όπως επιτάσσει η νομιμότητα.

Α.Κοτσανάς:Σε συλλόγους που αιτούνται χρήση κοινόχρηστου χώρου κόβεται παράβολο όπως επιτάσσει η νομιμότητα.

Για το θέμα της χρήσης κοινοχρήστων χώρων από συλλόγους ή ιδιώτες με την επιβολή του νόμιμου τέλους,έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Αντιρρίου Α.Κοτσανάς.

Το θέμα που προέκυψε μετά από δημοσίευμα του Astros Nafpaktos και του Nafpaktianews με την φιλαρμονική του Αντιρρίου η οποία με την αίτηση που κατέθεσε αρμοδίως στον δήμο για χρήση της πλατείας Χορμόβα στο Αντίρριο και την επιβολή το νόμιμου τέλους των 30 ευρώ που προβλέπεται,ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Α.Κοτσανάς, ανέφερε ότ καλώς επιβλήθηκε από την στιγμή που ένας σύλλογος που ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία αίτησης.Η υπηρεσία,έκανε τα δέοντα ακολουθώντας τη νομιμότητα και χρέωσε με το σχετικό ποσό του παραβόλου τον σύλλογο βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ωστόσο συμπλήρωσε ο κ. Κοτσανάς,σε ανάλογη περίπτωση την ίδια μέρα στην τ.κ.Μακύνειας,ο σύλλογος δεν αιτήθηκε,με αποτέλεσμα το τοπικό συμβούλιο σιωπηρά να επιτρέψει την χρήση της πλατείας για ανάλογη τοπική εκδήλωση.Έτσι,η χρήση μετά τη σιωπηρή παραχώρηση του τοπικού τριμελούς συμβουλίου δεν μεταφράστικε σε χρηματικό ένταλμα χρήσης κοινοχρήτων χώρου και ως εκ τούτου δεν πληρώθηκε.»Το θέμα της χρέωσης ή μη σε συλλόγους είναι κάτι που θα πρέπει να επανεξεταστεί» -ανέφερε ο κ. Κοτσανάς- ωστόσο στην συγκεκριμένη περίπτωση τηρήθηκε η νομιμότητα.

 

Leave a Comment