Βίντεο παρουσίασης προγράμματος παρακολούθησης Δομικής Επάρκειας κατασκευών από σκυρόδεμα

Βίντεο παρουσίασης προγράμματος παρακολούθησης Δομικής Επάρκειας κατασκευών από σκυρόδεμα

Πρώτη προτεραιότητα και βασική δέσμευση για εμάς στη Νέα Οδό, είναι η παροχή των υψηλότερων δυνατών επιπέδων οδικής ασφάλειας σε κάθε οδηγό. Ρόλο κλειδί στην οδική ασφάλεια κατέχει αναμφισβήτητα και η υποδομή. Οι αυτοκινητόδρομοι είναι ζωντανοί οργανισμοί που λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο. Οι  ανάγκες ελέγχου και συντήρησης της υποδομής, είναι εξαιρετικά σημαντικές.  

 

Στην Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας μας, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε  ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της Δομικής Επάρκειας των κατασκευών από σκυρόδεμα το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο του  προγραμματισμού των εργασιών Συντήρησης,  στους αυτοκινητοδρόμους ευθύνης μας. Στόχος του προγράμματος, μέσω του ολοκληρωμένου σχεδιασμού τακτικών επιθεωρήσεων και επεμβάσεων, είναι η διατήρηση στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο  της Δομικής Επάρκειας των κατασκευών του Έργου. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται συνολικά 350 μεγάλα τεχνικά Γέφυρες Άνω & Κάτω Διαβάσεις.

 

Με απλά λόγια, μέσω ειδικής εφαρμογής που αναπτύξαμε καταγράφονται τα ευρήματα των οπτικών επιθεωρήσεών που διενεργούνται στο πεδίο, αξιολογούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τέλος, εντοπίζονται οι ανάγκες και καθορίζονται οι προτεραιότητες. Όπου απαιτηθεί, πραγματοποιούνται επιπλέον ενόργανοι έλεγχοι. Με τα δεδομένα αυτά σχεδιάζουμε το συνολικό πρόγραμμα Συντήρησηςεπισκευών των κατασκευών ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες πρακτικές και προδιαγραφές. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουμε τη Δομική Ακεραιότητα των κατασκευών και συμβάλλουμε στη διατήρηση των υψηλών επίπεδων οδικής ασφάλειας των αυτοκινητοδρόμων μας.

 

Leave a Comment