Βαριά πρόστιμα για όσους δεν αποσύρουν παλαιές ταμειακές μηχανές!

Πρόστιμο πεντακόσια ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο θα επιβάλλουν, οι εκλεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), όταν διαπιστώνεται ότι μία επιχείρηση εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, ή από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι κάτοχοι Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ και εξακολουθούν να εμφανίζονται στο Taxis ως ενεργοί, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018.  Από τον Μάρτιο και μετά όσες φανούν ενεργές στο Taxis, θα λογίζονται ως παράβαση που επιφέρει πρόστημο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, όσοι ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι την 28/02/2018. Από την 01/03/2018 και στο εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της ανωτέρω κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

«Με την ίδια απόφαση, αποσύρονται από την χρήση οι  ΦΗΜ των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 01-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ1063/2008. Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-05-2018, την παύση αυτών κατά περίπτωση στο σύστημα TaxisNet ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Από την 01-06-2018 και εξής, τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της κατηγορίας αυτής ως ενεργού στο υποσύστημα Taxis, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013».

Πηγή: http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/312663-Baria-prostima-gia-osoys-den-aposyroyn-palaies-tameiakes-mechanes ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Leave a Comment