Καταβολή του ειδικού Εποχικού Βοηθήματος έτους 2017

Καταβολή του ειδικού Εποχικού Βοηθήματος έτους 2017

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

Ξεκίνησε σήμερα 12 Οκτωβρίου η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων  των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο ΚΠΑ ΟΑΕΔ  είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.

Δικαιούχοι του βοηθήματος είναι εργαζόμενοι των παρακάτω κατηγοριών:

Οικοδόμοι,  Μουσικοί, Χειριστές  εκσκαπτικών ανυψωτικών κλπ Μηχανημάτων,  μισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου  κλπ.

Προϋποθέσεις Χορήγησης:

Οικοδόμοι:

-Να έχουν πραγματοποιήσει το προηγούμενο ημερολογιακό έτος αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 73 έως 163 πραγματικές ημέρες εργασίας.

-Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

-Να απασχολήθηκαν αποκλειστικά στον κλάδο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Λοιπές κατηγορίες πλην οικοδόμων:

Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου.

Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων απαιτούνται από 70-210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.
Προκειμένου για  μουσικούς  απαιτούνται από 50 – 210 ημέρες ασφάλισης και βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού σωματείου.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Ν.Δ.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

Leave a Comment