Πρόγραμμα Προηγιασμένων και Ιερών ακολουθιών στον Αγ.Ανδρέα Ξηροπηγάδου

Πρόγραμμα Προηγιασμένων και Ιερών ακολουθιών στον Αγ.Ανδρέα Ξηροπηγάδου

Φωτογραφία του Σάκης Νικόπουλος.

Leave a Comment