ΣΕΒ: Ισχυρότερη ανάπτυξη πάνω από 2% στο δ’ τρίμηνο του έτους!

Ισχυρότερη ανάπτυξη που θα ξεπεράσει το 2% στο δ’ τρίμηνο του έτους βλέπουν οι αναλυτές του ΣΕΒ! Παράλληλα θεωρείται πιθανό να έρθει μία αναθεώρηση προς τα πάνω για την ανάπτυξη του γ’ τριμήνου, όπως συνέβη και για το β’ τρίμηνο που από 0,8% διπλασιάστηκε στο 1,6%. Στο οικονομικό δελτίο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) σε κάθε περίπτωση, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι ισχυρότερος το 4ο τρίμηνο του έτους και να υπερβεί το 2% το 2018.

Τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ήταν ανησυχητικά για την δυναμική της Ανάπτυξης το 2017, καθώς το γ’ τρίμηνο, ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν χαμηλότερος από τον αναμενόμενο, με το ΑΕΠ να παρουσιάζει άνοδο +1,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), ενώ παράλληλα η ΕΛΣΤΑΤ προχώρησε σε σημαντικές αναθεωρήσεις των στοιχείων των προηγούμενων τριμήνων, σύμφωνα με τις οποίες ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ κατά το 2ο τρίμηνο του 2017 διπλασιάστηκε από +0,8% κατά την προηγούμενη εκτίμηση σε +1,6% .

Τα στοιχεία του γ’ τριμήνου έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είναι η περίοδος του Τουρισμού.  Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, κατά το διάστημα Ιαν – Σεπ 2017 το ΑΕΠ παρουσιάζει άνοδο +1,1%.

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο του 2017 στηρίχτηκε κυρίως στις εξαγωγές υπηρεσιών, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο +12,6%, αποτυπώνοντας την καλή πορεία του τουρισμού. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών ενισχύθηκαν κατά +2,8%, με το σύνολο των εξαγωγών (αγαθών και υπηρεσιών) να συμβάλει κατά +2,4 π.μ. στη μεταβολή του ΑΕΠ . Αντίθετα, η τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά -1%, με τη δημόσια κατανάλωση να καταγράφει πτώση κατά -2,2% και την ιδιωτική να παραμένει αμετάβλητη σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο του 2016, ενώ ταυτόχρονα και οι επενδύσεις σε πάγια υποχώρησαν κατά -8,5%. Σημειώνεται ότι, περιλαμβανομένης της μεταβολής των αποθεμάτων (-€87 εκατ. το 3ο τρίμηνο του 2017, έναντι -€1,2 δισ. το 3ο τρίμηνο του 2016), οι συνολικές επενδύσεις εμφανίζουν άνοδο +10,6%, συμβάλλοντας θετικά στη μεταβολή του ΑΕΠ κατά +2,3 π.μ.

Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Σεπ 2017 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +1,1% (πίνακας 1ης σελίδας). Η ανάκαμψη αυτή στηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό στις εξαγωγές αγαθών (μεταποίηση) και υπηρεσιών (τουρισμός), +5% και +11% αντίστοιχα, και τη συναφή αύξηση των επενδύσεων σε εισαγόμενα μεταφορικά μέσα (+63,4%). Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 1ο ενιάμηνο του 2017 βασίστηκε επίσης στην ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά +0,6%, ενώ η μείωση της δημόσιας κατανάλωσης κατά -2,6% και η αύξηση των εισαγωγών κατά +8,5% κατά το ίδιο διάστημα συνέβαλαν αρνητικά.

Σημειώνεται ότι η αναθεώρηση των στοιχείων του 2ου τριμήνου του 2017, αφορά κυρίως στις επενδύσεις, οι οποίες κατά την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ παρουσίασαν μείωση σε ετήσια βάση κατά -17,1% (-4,6% οι επενδύσεις σε πάγια), ενώ σύμφωνα με τα νέα στοιχεία η μείωση το 2ο τρίμηνο περιορίστηκε σε -0,5%  (+1% οι επενδύσεις σε πάγια). Έτσι, η πρόβλεψη για ανάπτυξη +1,6% στο σύνολο του έτους, αν δεν αναθεωρηθούν τα στοιχεία του 3ου τριμήνου, προϋποθέτει ρυθμό ανάπτυξης +3,1% το 4ο τρίμηνο. Πάντως, η ιδιωτική κατανάλωση ανακάμπτει με σχετικά αργό ρυθμό, ενώ η επιβράδυνση που παρουσίασε κατά το 3ο τρίμηνο του 2017 (0% έναντι +1% το 2ο τρίμηνο και +0,9% το 1ο τρίμηνο του 2017), ήταν αντίθετη με τις προβλέψεις για περαιτέρω ενίσχυσή της, δεδομένης και της αύξησης των εισπράξεων από τον τουρισμό (+10,3% σε τρέχουσες τιμές το διάστημα Ιαν – Σεπ 2017), αλλά και της ανοδικής πορείας των λιανικών πωλήσεων (+1,9 σε όγκο το διάστημα Ιαν – Σεπ 2017).

Πηγή: http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/312807-SEB-Ischyrotere-anaptyxe-pano-apo-2-sto-d-trimeno-toy-etoys ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Leave a Comment