Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Για σήμερα Τετάρτη 14-2-201817:00  στις 17.00 έχει προγραμματιστεί η ματαιωθείσα Κατεπείγουσα συνεδρίαση του δ.σ Ναυπακτίας στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου στο Ξενία με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2018» στον Δήμο Ναυπακτίας και έγκριση δαπανών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
  2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2018. (εισηγητής  κ. Σιαμαντάς)
  3. Έγκριση φιλοξενίας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 96 παρ. 3  του Ν. 3463/2006, αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει  ύστερα από τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του. Στην τρίτη πρόσκληση γίνεται  ειδική αναφορά των ανωτέρω. Η πρόσκληση αυτή είναι η 3η , μετά  από δύο αναβληθείσες συνεδριάσεις λόγω μη απαρτίας του δημοτικού συμβουλίου (αριθ. προσκλήσεων 2817/8-2-2018 και 3066/13-2-2018).  

Leave a Comment