Συνεδριάζει την Κυριακή το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου

Συνεδριάζει την Κυριακή το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου

Την Κυριακή 17-6-2018 στις 20:30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου στο κτίριο του Ξενία με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:11352/13-6-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα την μελέτη με τίτλο «διερεύνηση λειτουργίας και εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) στον άξονα Λ.Αθηνών – Ιλ.Τζαβέλα» που αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κυκλοφοριακής λειτουργίας της πόλης.
2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:10426/31-5-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ»
3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1678/25-5-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού» περιοχή Εβραιόλακα.
4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:4578/28-3-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού» περιοχή Γήπεδο.
5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:10847/12-6-2018 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού» περιοχή Κάστρο.
6. Έκφραση γνώμης επί αιτήματος της εταιρίας «Πλαστικά Κοτρώνη» με θέμα: Στήριξη δράσεων θερινού προγράμματος «Μαθαίνω την πόλη μου παίζοντας!».

Leave a Comment