Χρηματοδότηση μέσω δήμου Ναυπακτίας για την προμήθεια της πλωτής εξέδρας.

Χρηματοδότηση μέσω δήμου Ναυπακτίας για την προμήθεια της πλωτής εξέδρας.

Τον κίνδυνο να στερέψει εντελώς μέσω της αναμόρφωσης προκειμένου να προμηθευτεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο την πλωτή εξέδρα,επεσήμανε το μέλος της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του Δ.Λ.Τ. Μαρία Ζιαμπάρα.

Πρόθεση του προέδρου Αντ.Φράγκου ήταν κάποιοι κωδικοί να αποδυναμωθούν προκειμένου να εξασφαλιστούν ποσά για την προμήθεια της πλωτής εξέδρας,αφήνοντας ωστόσο ένα μικρό χρηματικό ποσό για την εξυπηρέτηση του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 2-3000 ευρώ.

Αυτό επεσήμανε η κ.Ζιαμπάρα θέτει εν αμφιβόλω την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Λ.Τ. και ως εκ τούτου θα πρέπει το θέμα να έλθει στο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου να εξασφαλιστεί μέσω του δήμου με απόφασή του η αγορά της πλωτής εξέδρας.

Ο κ. Φράγκος επεσήμανε την δεδομένη πρόθεση του δήμου για την διάθεση ανάλογων πιστώσεων προκεςιμένου να προχωρήσει η αγορά,ωστόσο η κ. Ζιαμπάρα επέμενε στο τυπικό της υπόθεσης,δηλαδή την απτή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,κάτι που τελικά έγινε αποδεκτό και από την πλειοψηφία.Έτσι ομόφωνα,πλέον η απόφαση του Δ.Λ.Τ. θα έλθει στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο προκειμένου το σώμα να αποφασίσει την προμήθεια της πλωτής εξέδρας,ύψους 70000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ

Σύμφωνα με τα όσα διατυπώθηκαν στην συνεδρίαση,πρόκειται για μια ουσιαστικά προέκταση της υφιστάμενη εξέδρας που βρίσκεται έξω από το λιμάνι,κατά 36 μέτρα (3 τμήματα των 12 μέτρων έκαστο) μέσα στη θάλασσα,πλάτους 2.5 μέτρων,με τσιμεντένια υποδομή και εποχική χρήση.Το κόστος της αφαίρεσης και προσθήκης της πλωτής εξέδρας κάθε χρόνο θα φτάνει τα 1500 ευρώ,θα αποθηκεύεται σε χώρο που θα ανήκει στο Δ.Λ.Τ. ενώ θα απαιτείται κάθε χρόνο η εκ νέου αδειοδότησή της.Θα διαθέτει όλες τις παροχές ( Ίσως φέτος δεν γίνουν λογω κόστους-Απαιτούνται 7000 ευρώ) ηλεκτρικού και νερού,ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο Αντ.Φράγκο απομένει το τυπικό -όπως φαίνεται-πράσινο φως από το λιμεναρχείο Μεσολογγίου προκειμένου να αγοραστεί,αφού ήδη έχουν εξασφαλιστεί όλες οι αδειοδοτήσεις από τους αρμόδιου κρατικούς φορείς (Κ.Α.Σ. και Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων)

Leave a Comment