Χρ.Σαλαμούρας:Tην απόφαση ένταξης στο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο

Χρ.Σαλαμούρας:Tην απόφαση ένταξης στο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο

Tην απόφαση ένταξης στο σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων ανακοίνωσε στο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας,ο πρόεδρος του συνδέσμου της 1ης ΓΕΝ Χρ.Σαλαμούρας με τίτλο: «Ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 1ης και 4ης ΓΕΝ Αιτ/νίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5009843 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

Αυτό πολύ απλά όπως σημείωσε ο κ.Σαλαμούρας μεταφράζεται σε μια επένδυση-μαμούθ ύψους 15.000.000 ευρώ που θα αλλάξει την εικόνα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα αστικά απόβλητα.Ωστόσο κατά την τοποθέτησή του δεν παρέλειψε να «καρφώσει» και την παράταξη Μπουλέ η οποία δεν είχε στηρίξει το σχέδιο αυτό.

Leave a Comment