...ο ορίζοντας στη Ναύπακτο από τις μεγάλες φωτιές που

κατακαίνε την Αιτωλοακαρνανία και την Φωκίδα.

Δείτε κι’αλλες φωτογραφίες:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment