Ενημέρωση του Δασαρχείου Ναυπάκτου για τα πλατάνια

Ενημέρωση του Δασαρχείου Ναυπάκτου για τα πλατάνια

Η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, που προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis platani και σε άλλους Νομούς τις χώρας έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις νεκρώνοντας χιλιάδες πλατάνια, δυστυχώς διαπιστώθηκε και στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Ναυπάκτου.

Η ασθένεια είναι ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ και νεκρώνει δένδρα οιουδήποτε μεγέθους και ηλικίας. Ο θάνατος των προσβεβλημένων δένδρων είναι αναπόφευκτος. Εφόσον προσβληθεί κάποιο δένδρο αυτό προσβάλλει στη συνέχεια τα γειτονικά του και έτσι έχουμε εκτεταμένες νεκρώσεις δένδρων πλατάνου.Στα αρχικά στάδια τα προσβεβλημένα πλατάνια εμφανίζουν: Μειωμένη βλάστηση, μικροφυλλία ή/και χλώρωση(κιτρίνισμα) των φύλλων. Μαρασμό των φύλλων και στη συνέχεια νέκρωση ορισμένων κλάδων Τα μηχανήματα εκσκαφής παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση της ασθένειας σε μακρινές
αλλά και κοντινές αποστάσεις, ενώ συχνή είναι η διάδοσή της με εργαλεία κοπής και κλάδευσης δένδρων ( αλυσοπρίονα, τσεκούρια, πριόνια κλπ.). Το Δασαρχείο έχει απαγορεύσει την υλοτομία πλατάνων από το έτος 2011. Αυτή μπορεί να γίνει μόνο σε κάποιες περιπτώσεις μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγκριση από τον Δασάρχη. Προκειμένου να προστατέψουμε τα πλατάνια θα πρέπει τα μηχανήματα εκσκαφής που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε περιοχές με πλατάνια να πλένονται με επιμέλεια και να απολυμαίνονται. Επίσης όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε πλατάνια πρέπει να απολυμαίνονται πριν και μετά τη χρήση τους.

Η έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας σε νέες εστίες προσβολής παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπισή της, πριν πάρει μεγάλη έκταση. Όταν η ασθένεια βρίσκεται στα αρχικά στάδια μπορούν να ληφθούν μέτρα για την ανάσχεση επέκτασής της.Η ασθένεια απειλεί με εξαφάνιση τα πλατάνια στη χώρα μας. Η εξέλιξη και διάδοσή της είναι απόλυτα εξαρτώμενη από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
Η προστασία του πλατάνου είναι στα χέρια όλων μας.

Ο Δασάρχης Ναυπάκτου

Leave a Comment