Μούντις

Από κοντά και οι λεγόμενοι Οίκοι αξιολόγησης, που βγάζουν συνεχώς «εκθέσεις» για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, εκλογές βλέπει ο Moody’s, παρά το γεγονός, όπως αναφέρει σε έκθεσή του, ότι “αναμένεται η εφαρμογή των μέτρων που απαιτούνται από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης”. Και πώς συνεχίζει; «Οι πρόωρες εκλογές πιθανώς να φέρουν μια νέα, συντηρητική, κυβέρνηση, με ισχνή πλειοψηφία η οποία θα είναι προσανατολισμένη στις μεταρρυθμίσεις, αλλά η ελληνική οικονομία θα πληγεί ξανά από την παρατεταμένη αβεβαιότητα, τη στιγμή που είχε αρχίσει να περνά σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης». Άλλα λόγια ν΄ αγαπιόμαστε δηλαδή. Διότι αυτά που γράφουν είναι δήθεν συμπεράσματα. «Αν δε βρέξει θα χιονίσει» και άλλα τέτοια…

Leave a Comment