100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΑΓΩΣΟΥΝ ΟΙ «ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ – 95.000 ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ!

Τις 95.000 έχουν φτάσει οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, ενώ στον «πάγο» παραμένουν πάνω από 24.500 εφάπαξ! Από το υπουργείο Εργασίας, παράλληλα με την ανακοίνωση των επικαιροποιημένων στοιχείων, για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, μερισμάτων και εφάπαξ, τονίστηκε ότι τα στοιχεία φανερώνουν μία ουσιαστική επιτάχυνση στο ρυθμό εκκαθάρισης των εκκρεμών παροχών και έχουν τεθεί σαφείς στόχοι για το 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στις 31 Δεκεμβρίου 2014 οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ανέρχονταν σε 160.551. Δύο χρόνια μετά, την 1η Ιανουαρίου 2017 οι εκκρεμείς αιτήσεις είχαν μειωθεί στις 95.000 κατά προσέγγιση. Από αυτό το μήνα, ξεκίνησε η χρηματοδότηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) με περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ανά μήνα με σκοπό να εξοφληθεί το σύνολο αυτών, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2017.

Σχετικά με τα εφάπαξ,  ενώ δεν υπήρξε καμία απονομή για αιτήσεις που είχαν κατατεθεί από 31-8-2013 έως 31-6-2016, από την 1η Ιουλίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 εκδόθηκαν 14.374 εφάπαξ. Έως τον Ιούνιο 2017, ο στο΄χος που θέτει το υπουργείο, θέλει την πληρωμή του συνόλου των εφάπαξ βοηθημάτων, που υπολογίζονται σε 24.500.

Στο πεδίο των μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) δόθηκε χρηματοδότηση  85 εκατ. ευρώ και προχώρησε η εξόφληση 23.850 μερισμάτων, τον Δεκέμβριο.

Αυτό που τονίζεται από την οδό Σταδίου, είναι πως τα στοιχεία αυτά, φανερώνουν μία ουσιαστική επιτάχυνση στο ρυθμό εκκαθάρισης των εκκρεμών παροχών. Το αρμόδιο υπουργείο αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, δουλεύουν εντατικά ώστε μέχρι το τέλος του έτους να έχει επιλυθεί οριστικά το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων προς τους συνταξιούχους.

Πηγή:

Leave a Comment