ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 140% ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ! 

Στον υπερδιπλασιασμό της χρηματοδότησης των Περιφερειών της χώρας, στα 300 εκατ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με απόφαση του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, Αλέξη Χαρίτση.  Πρόκειται για αύξηση κατά 140% της χρηματοδότησης του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για τις 13 Περιφέρειες και το αρχικό ποσό των 125 εκατ. ευρώ, αυξήθηκε στα 300 εκατ. ευρώ άμεσης χρηματοδότησης των έργων από τις περιφερειακές αρχές.

«Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί για τη χώρα βασικό μέσο άσκησης πολιτικής για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου, διασφαλίζοντας την συνέργεια και την συμπληρωματικότητα με την αξιοποίηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, που επεσήμανε ότι στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του πλαισίου υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων το 2016, «δρομολογήθηκαν και συνεχίζονται το 2017, σχέδια δράσης προς ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, ώστε να χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι πλέον επιτακτικές αναπτυξιακές ανάγκες, με κύριο γνώμονα την κοινωνική συνοχή».

Από την πλευρά του υπουργείου, ο κ. Χαρίτσης δήλωσε ότι «με ενέργειες σαν και αυτή αποδεικνύουμε έμπρακτα τη στήριξη του Υπουργείου Οικονομίας προς τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Στήριξη και συνεργασία που θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το 2017».

Σε εθνικό επίπεδο, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων  που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, θα φτάσει το 1 δις ευρώ, το 2017, καθώς έχει αυξηθεί κατά 250 εκατ. ευρώ ή 33% από το 2016.

Η αύξηση της χρηματοδότησης οδηγεί στην ενίσχυση της δυνατότητας των Περιφερειών να αξιολογούν και να χρηματοδοτούν τις τοπικές αναπτυξιακές τους προτεραιότητες, επισημαίνουν από το υπουργείο. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η πρόσφατη ενεργοποίηση των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από επιπλέον πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Διαρκές ζητούμενο είναι να ενισχυθούν εκείνες οι κοινωνικές ομάδες, αλλά και οι γεωγραφικές περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Πηγή:

Leave a Comment