Φωτογραφίες ''Βελβίνα double Race 2011'' Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011

     Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011 το απόγευμα τον πρώτο ορεινό αγώνα δρόμου 3,5 χλμ παιδιών και 15χλμ ενηλίκων.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

     Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2011 το απόγευμα τον πρώτο ορεινό αγώνα δρόμου 3,5 χλμ παιδιών και 15χλμ ενηλίκων.

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterPin on Pinterest0

Leave a Comment