5+1 άξονες καινοτομίας & επιχειρηματικότητας για τη Ναύπακτο

5+1 άξονες καινοτομίας & επιχειρηματικότητας για τη Ναύπακτο

Εγκαινιάζεται στην πόλη μας κέντρο επιχειρηματικότητας, στοχεύοντας να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες σε όλο το φάσμα μιας σύγχρονης επιχείρησης. Η λειτουργία του θα απευθύνεται σε υπάρχουσες και υπό σύσταση εταιρίες. 

Σκοπός είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων μέσω mentoring, strategic planning και business development. Ουσιαστικά στοχεύει σε 6 άξονες:

  1. Nα αποδεσμεύσει από προβλήματα δανείων & υπερχρέωσης.
  2. Nα χρηματοδοτήσει μέσω ΕΣΠΑ, leader, αναπτυξιακού νόμου και ιδιωτικών επενδυτικών funds.
  3. Nα διαχειριστεί και να δώσει τεχνογνωσία σε θέματα εταιρικής οργάνωσης.
  4. Να σχεδιάσει την εταιρική ταυτότητα, την επικοινωνιακή στρατηγική και το marketing.
  5. Να εξασφαλίσει την επιχείρηση και τα μέλη της έναντι όποιου πιθανού κινδύνου.
  6. Να μετασχηματίσει ψηφιακά τις επιχειρήσεις με άξονα την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

Το εγχείρημα αυτό διαχειρίζονται οι εταιρίες Business Plan, My Plan και Smart Plan του ομίλου εταιριών Plan Consulting Group. Πραγματοποιείται σε συνέργεια με τον αραβικών συμφερόντων όμιλο επιχειρήσεων Qatar Insurance Gompany μέσω της εταιρίας Qbrokers, με τον όμιλο Support Group και με τον χρηματοπιστωτικό αμερικάνικο όμιλο Western Union. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:30 μμ στην οδό Αρβανίτη 5 που βρίσκετε έναντι της εισόδου Ξενία. Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε στο consultinggroup.gr

 

Leave a Comment