Με ένα κλικ μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε πού ψηφίζεις» στις εκλογές 2015. Στην ειδική εφαρμογή εισάγεις τα στοιχεία σου, δηλαδή όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας και χρονολογία γέννησης. Αμέσως η εφαρμογή σου εμφανίζει σε ποιο εκλογικό διαμέρισμα θα ψηφίσεις.