Όλη η αλήθεια για το πιστοποιητικό ενημερότητας – Τι ισχύει στην πράξη

 Πως θα χορηγείται το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, περιγράφει  νέα εγκύκλιος, του υπουργείου Οικονομικών. Ένα πιστοποιητικό απαραίτητο για σχεδόν κάθε πράξη με το Δημόσιο, από την απλή επιστροφή που θα πάρει ένας φορολογούμενος, μέχρι τις βασικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, όπως η ανανέωση συμβάσεων δανεισμού, η πώληση ακινήτου κ.α. Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει θέματα που αφορούν, το ποιες οφειλές θα λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση του, όπως και τα ποσοστά παρακράτησης που τίθενται επί του αποδεικτικού.  Η εγκύκλιος έφερε έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της αγοράς, που έκαναν λόγο για «ομηρία φορολογικής ενημερότητας».

Συγκεκριμένα:

Η έκδοση  αποδεικτικού ενημερότητας λαμβάνονται υπόψη οι ληξιπρόθεσμες, άνω των 30 ευρώ οφειλές στην εφορία, τα Τελωνεία και κάθε υπηρεσία ή φορέα του Δημοσίου.

Η Εξαίρεση  είναι μόνο η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση, που δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί συμψηφισμού.

Οι προϋποθέσεις συμψηφισμού θα ελέγχονται και κατά την εξόφληση τίτλων πληρωμής, ανεξαρτήτως ύψους ποσού. Όταν ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων και υφίσταται συνολική βεβαιωμένη οφειλή άνω των τριάντα ευρώ, στην αίτηση αναγράφεται το στοιχείο του τίτλου πληρωμής ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποιεί την συγκεκριμένη πληρωμή.

Στις περιπτώσεις που το αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων, το στοιχείο του τίτλου πληρωμής αναγράφεται επί του αποδεικτικού ενημερότητας.

Τα ποσά παρακράτησης

Όταν χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου και υφίστανται βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, τότε τίθεται υποχρεωτικά ο όρος της παρακράτησης.

Στη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτηση τότε το συνολικό ποσό της παρακράτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών. Από την άλλη πλευρά, οι βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, που είναι σε «παγωμένες», δηλαδή σε αναστολή είσπραξης δύναται να παρακρατηθούν, μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη.

Παράδειγμα ποσοστού παρακράτησης κατά την έκδοση αποδεικτικού για μεταβίβαση ακίνητου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, που αφορά οφειλέτες που τηρούν ρύθμιση τμηματικής καταβολής, είναι ενήμεροι σ’ αυτή και πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

 1)Ο αιτών έχει βεβαιωμένες ρυθμισμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 13.000 ευρώ.

 2) Η αντικειμενική αξία του ακινήτου είναι 12.000 ευρώ και το τίμημα ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ. Το 70% του τιμήματος είναι 7.000 ευρώ και το 70% της αντικειμενικής αξίας είναι 8.400 ευρώ. Συνεπώς, τα όρια των ποσοστών παρακράτησης (από 70% έως 100%) επί του τιμήματος, όχι όμως σε αξία μικρότερης της αντικειμενικής, υπολογίζονται από 8.400 ευρώ έως 10.000 ευρώ.

 3) Στην περίπτωση που είναι διασφαλισμένη η είσπραξη της οφειλής, τα όρια των ποσοστών παρακράτησης (από 50% έως 100%) επί του τιμήματος, υπολογίζονται από 6.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ.

Όταν το αποδεικτικό ενημερότητας ζητείται για είσπραξη χρημάτων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού, το συνολικό ποσοστό παρακράτησης είναι υποχρεωτικά 100% επί της είσπραξης και μέχρι του ύψους των βεβαιωμένων προς στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών του δικαιούχου των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου.

Αν κάποιος έχει περισσότερες ρυθμίσεις , τότε το ελάχιστο ποσό που θα παρακρατηθεί, θα αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον των αντίστοιχων δόσεων κάθε μίας ρύθμισης.

Πηγή:Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...