Αυξήθηκαν κατά 57,7% οι έλεγχοι στην αγορά – Στο +47,1% η εντοπισμένη παραβατικότητα

bb

Αυξήθηκαν κατά 57,7% οι έλεγχοι στην αγορά – Στο +47,1% η εντοπισμένη παραβατικότητα

Υπερδιπλασιάστηκαν οι έλεγχοι το 2017, αλλά η φοροδιαφυγή καλά κρατεί!

Επιτυχημένο χαρακτηρίζει το πρόγραμμα ελέγχων το προηγούμενο έτος, η ΑΑΔΕ, καθώς όπως αναφέρεται στην έκθεση με τον απολογισμό του 2017 που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι έλεγχοι αυξήθηκαν σημαντικά από το 2016, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που στερεί σημαντικά έσοδα από το Δημόσιο, ενώ παράλληλα δημιουργεί μεγάλες στρεβλώσεις στην αγορά υποσκάπτοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Συγκεκριμένα, το 2017 σε σχέση με το 2015 διενεργήθηκαν συνολικά 6.640 περισσότεροι έλεγχοι (ποσοστό αύξησης 57,70%), εντοπίσθηκαν 5.266 περισσότερες επιχειρήσεις με παράβαση (ποσοστό αύξησης 160,50%), ενώ η αύξηση της απόδοσης των ελέγχων οδήγησε σε άνοδο των ποσοστών της εντοπισμένης παραβατικότητας από 28,51% σε 47,10%.

Σύμφωνα με τον απολογισμό της Αρχής, το έργο των υπηρεσιών κρίνεται επιτυχημένο, καθώς τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κατά πολύ τους τιθέμενους στόχους του επιχειρησιακού σχεδίου. Παρουσιάζεται αυξητική πορεία των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών κατά την τριετή λειτουργία τους, σε επίπεδο πλήθους διενεργούμενων ελέγχων και ερευνών, εντοπισμένης παραβατικότητας και διαφυγόντων εσόδων.

Αντίστοιχα, τα συνολικά εντοπισθέντα διαφυγόντα έσοδα παρουσίασαν σημαντικότατη άνοδο. Αξιοσημείωτη ήταν και η δράση των Υπηρεσιών στον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων. Κατά τη διάρκεια της τριετίας εντοπίσθηκαν 222 εξαφανισμένοι έμποροι, ενώ η ταχύτητα εντοπισμού τους βελτιώθηκε σημαντικά περιορίζοντας το ύψος των διαφυγόντων εσόδων ανά εξαφανισμένο έμπορο από € 1,7 εκ. το 2015 σε € 0,284 εκ. το 2017.

Ανάμεσα στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, ξεχωρίζουν τα εξής:

Προληπτικοί και Στοχευμένοι Μερικοί Επιτόπιοι Έλεγχοι – Αποτελέσματα και Παραβατικότητα

Ολοκληρώθηκαν 12.983 εμφανείς έλεγχοι και έλεγχοι διακίνησης έναντι ετήσιου στόχου 5.000 ελέγχων. (Ποσοστό επίτευξης ετήσιου στόχου 259,66%).

Παραβατικότητα Ελέγχων Διακίνησης και Εμφανών Ελέγχων

Διενεργήθηκαν 9.528 έλεγχοι διακίνησης, κατά τους οποίους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 5.687 επιχειρήσεις, με εντοπισμένη παραβατικότητα 59,69%. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν 3.455 εμφανείς έλεγχοι, στόχος των οποίων αποτελεί η ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργήθηκαν κατά το πλείστον την περίοδο των εορτών, αργιών και του θέρους 2017.

Στόχοι και Αποτελέσματα Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων

Διενεργήθηκαν 4.346 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έναντι ετήσιου στόχου 4.000. Το ποσοστό κάλυψης του στόχου έως 31/12/2017 ανέρχεται σε 108,65%.

Παραβατικότητα Στοχευμένων Μερικών Επιτόπιων Ελέγχων

Από τους άνωθεν ελέγχους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 2.450 επιχειρήσεις. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας ανήλθε σε 56,37% έναντι τιθέμενου στόχου άνω του 42%.

Έρευνες Φοροδιαφυγής και Λαθρεμπορίου (πλην Ενδοκοινοτικής Απάτης Φ.Π.Α.)

Ολοκληρώθηκαν 330 λοιπές έρευνες έναντι ετήσιου στόχου 80. Ποσοστό υπέρβασης στόχου 412,50%. Οι ως άνω έρευνες αφορούσαν λοιπά θέματα πλην Φ.Π.Α., όπως επεξεργασίες κατασχεμένων, αδήλωτα εισοδήματα, προσαυξήσεις περιουσίας, εικονικότητα φορολογικών στοιχείων, λαθρεμπορία κλπ. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν 76 έρευνες που αφορούσαν επεξεργασία λογαριασμών και 254 με λοιπά φορολογικά θέματα.

Παραβατικότητα Λοιπών Ερευνών Φοροδιαφυγής & Λαθρεμπορίου (πλην ενδοκοινοτικής απάτης Φ.Π.Α.)

Από τους άνωθεν ελέγχους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 197 επιχειρήσεις. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας ανήλθε 59,70% έναντι ετήσιου τιθέμενου στόχου τουλάχιστον 40%.

Έρευνες Απάτης στον Ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α.

Διενεργήθηκαν 124 έρευνες – έλεγχοι Φ.Π.Α. έναντι τιθέμενου ετήσιου στόχου 110. Ποσοστό κάλυψης στόχου 112,73%. Από την διενέργεια 124 ερευνών Φ.Π.Α, προέκυψαν 81 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον Φ.Π.Α.. Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 65,32% έναντι τιθέμενου ετησίου στόχου 35%. Στις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων έμπορων ακολουθήθηκε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού ΑΦΜ , (ΠΟΛ. 1200/2014).

Στην στοχοθεσία του 2017, δίνεται για πρώτη φορά έμφαση στην ταχύτητα εντοπισμού των εξαφανισμένων εμπόρων, ώστε μέσω της έγκαιρης απενεργοποίησης του κοινοτικού τους Α.Φ.Μ. να αναστέλλεται η δράση τους. Στο πλαίσιο αυτό ο στόχος του έτους 2017 περιλαμβάνει περιορισμό των διαφυγόντων εσόδων από εντοπισμένες τέτοιες περιπτώσεις έως το ποσό των 30.000.000€. Κατά το 2017, τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις 81 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν συνολικά σε 23.062.645,58€. Ως εκ τούτου, ο τιθέμενος στόχος μη υπέρβασης του ποσού των 30.000.000€ έχει επιτευχθεί. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει και η μεταβολή του δείκτη ταχύτητας δράσης των υπηρεσιών, ο οποίος εκφράζει την αναλογία των συνολικά εντοπισθέντων διαφυγόντων εσόδων απάτης στον κοινοτικό Φ.Π.Α. προς τον αριθμό των απενεργοποιηθέντων κοινοτικών Α.Φ.Μ..

Έρευνες κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας

Περαιώθηκαν 363 έλεγχοι ΑΦΜ από Εισαγγελικές Παραγγελίες έναντι στόχου 240 ελέγχων (ποσοστό κάλυψης ετήσιου στόχου 151,25%). Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 131 περιπτώσεις (ποσοστό παραβατικότητας 36,09%). Τα εντοπισθέντα διαφυγόντα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 25.612.873,54€ και τα επιβληθέντα πρόστιμα Ε.Λ.Π. σε 3.562.520,37€. Τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα από έρευνες εισαγγελικών παραγγελιών προσδιορίζονται σε 29.175.393,91€ .

Διαφυγόντα Έσοδα Ερευνών Φοροδιαφυγής – Εισαγγελικών Ερευνών

Από την διενέργεια 330 ερευνών (πλην της απάτης στον κοινοτικό Φ.Π.Α.) προέκυψαν παραβάσεις σε 197 επιχειρήσεις, διαφυγόντα έσοδα από φόρους 36.388.150,62€ ενώ τα πρόστιμα Ε.Λ.Π. ανήλθαν σε 26.566.374,84€. Συνολικά τα διαφυγόντα έσοδα των λοιπών ερευνών ανήλθαν σε 62.954.525,46€. Τα ως άνω αποτελέσματα, πέραν της επίτευξης του ετησίου στόχου, καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των στοχεύσεων, καθώς η μέση αποδοτικότητα ανά έρευνα χωρίς τη συμμετοχή των προστίμων, υπερβαίνει τα όρια ποινικών κυρώσεων εγκλημάτων φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., ήτοι τις 50.000€ για Φ.Π.Α. και τις 100.000€ για φόρο εισοδήματος.

Αντίστοιχα κατά το 2016 αξιολογήθηκαν 2.055 καταγγελίες – πληροφοριακά Δελτία επί συνόλου 5.510 (ποσοστό αξιολογηθέντων 37,30%). Μέρος των πληροφοριών αυτών έχει διαβιβασθεί στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. προκειμένου να εκδοθούν είτε εντολές έρευνας είτε εντολές διενέργειας στοχευμένου μερικού επιτόπιου ελέγχου.

Η αποτελεσματικότητα της δράσης αυτής αξιολογείται από τα ποσοστά εντοπισμένης παραβατικότητας στα είδη αυτά των ελέγχων, η οποία το 2017 ανήλθε σε 55,37% επί συνόλου 5.156 οντοτήτων που δέχτηκαν τέτοιους ελέγχους .

Συμμετοχή σε τρείς πολυμερείς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη, με αντικείμενα ελέγχου σχετικά με κινητή τηλεφωνία, σκάφη αναψυχής και είδη πολυτελείας. Συμμετοχή σε επιχειρησιακό σχέδιο δράσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό τον εντοπισμό αγροτικών προϊόντων που διακινούνται παράνομα χωρίς παραστατικά. Στο πλαίσιο αυτό δεσμεύτηκαν μεγάλες ποσότητες παρανόμως διακινούμενων ακτινιδίων στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας και διενεργήθηκαν κατασχέσεις στοιχείων από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, από τα οποία προκύπτουν σημαντικές ενδείξεις φοροδιαφυγής, ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού, παράνομης συγκομιδής κ.λ.π.

Διαχείριση Εισαγγελικών Παραγγελιών.

Το Α’ τμήμα της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. διαχειρίστηκε κατά το έτος 2017 σημαντικό αριθμό εισαγγελικών παραγγελιών που περιήλθαν στην υπηρεσία είτε από τις εισαγγελικές αρχές είτε από λοιπές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. τις οποίες προώθησε προς έλεγχο στις αρμόδιες κατά περίπτωση Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. . Απαντήσεις ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Κατά το 2017 εισήλθαν στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. από το Αυτοτελές τμήμα κοινοβουλευτικού ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών 223 ερωτήματα κοινοβουλευτικού ελέγχου (ερωτήσεις, αναφορές , επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κ.λπ.) τα οποία απαντήθηκαν σε συνεργασία με τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Συντονιστικές ενέργειες και συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για την επίλυση των ζητημάτων στέγασης των υπηρεσιών και της παραλαβής του μεταφερόμενου εξοπλισμού από τις εγκαταστάσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. Παρελήφθησαν κτίρια από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής (Δ’ Υποδιεύθυνση Λαμίας), την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης (Δ΄ Υποδιεύθυνση Λάρισας και Γ’ Υποδιεύθυνση Κομοτηνής), καθώς και από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας ( Διεύθυνση Πατρών και Υποδιεύθυνση Ιωαννίνων).

Εκκρεμεί η αναζήτηση καταλληλότερων κτιριακών υποδομών για τις ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης. Συντονιστικές ενέργειες σε συνεργασία με τη Δ/νση Ελέγχων για την ολοκλήρωση της παραλαβής των μεταφερόμενων υποθέσεων από Σ.Δ.Ο.Ε. Έναρξη λειτουργιάς Ηλεκτρονικού Συστήματος Πρωτοκόλλου της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.

Κατά το έτος 2017 η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση των εγγράφων, έθεσε σε εφαρμογή την ηλεκτρονική πρωτοκόλληση των εγγράφων της Υπηρεσίας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικών Υπηρεσιών Αυτοματισμού Γραφείου (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.-Livelink).

Επιπρόσθετα εντός του 2017 η Υπηρεσία μερίμνησε ούτως ώστε οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. να προμηθευτούν επικαιροποιημένα ψηφιακά πιστοποιητικά και να εκπαιδευτούν στην χρήση ψηφιακής υπογραφής με σκοπό την ενσωμάτωση της δυνατότητας της προσθήκης ψηφιακής υπογραφής (προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής) στο τελικό στάδιο έκδοσης των εγγράφων.

Συντονισμός και ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και διαχείρισης των εντολών ελέγχου όλων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. μέσω του Ο.Π.Σ. Elenxis, σε συνεργασία με τη Δ.ΗΛΕ.Δ..

Στο ως άνω πλαίσιο και με την συνδρομή της Διεύθυνσης Ελέγχων, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε εσωτερική ημερίδα επιμόρφωσης στη χρήση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας σε επιλεγμένους υπαλλήλους από όλες τις επιχειρησιακές δομές των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Σχετικά με την έκδοση εγχειριδίου για την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών, η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. έχει ενεργό συμμετοχή σε άτυπη ομάδα εργασίας που δημιουργήθηκε με εντολή του Γ.Γ.Δ.Ε., με στόχο τη δημιουργία ενιαίου κεντρικού συστήματος διαχείρισης και αξιολόγησης των καταγγελιών και των πληροφοριακών δελτίων στην Α.Α.Δ.Ε. Στην ομάδα εργασίας, πέραν της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. συμμετέχουν και οι: Δ.ΗΛΕ.Δ., Δ.Σ.Σ.Ο.Δ., Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ και ΔΙ.Π.ΗΛ.Υ.

Στην έκθεση απολογισμού, αναφέρεται ότι το έργο της ομάδας έχει προχωρήσει σημαντικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο έτος.

 

Πηγή: http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/323371-Ayxethekan-kata-57-7-oi-elegchoi-sten-agora-Sto-47-1-e-entopismene-parabatikoteta ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...