Αύξηση κατά 13,6% στις εξαγωγές αγαθών στο 10μηνο του 2017

Αύξηση κατά 13,6% στις εξαγωγές αγαθών στο 10μηνο του 2017

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 712 εκατ. ευρώ, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, μεγαλύτερο κατά 326 εκατ. ευρώ από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία για το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το πρώτο 10μηνο του 2017, καταγράφηκε μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές αγαθών (13,6), η οποίο όμως υπερκαλύφθηκε από τις εισαγωγές, με αποτέλεσμα την αύξηση στο έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,6% και 3,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,3% και 6,4%.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,6%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 18,1% σε τρέχουσες τιμές. Τέλος, παρουσίασαν βελτίωση και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Αύξηση κατά 356 εκατ. στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Οκτώβριο του 2017, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 624 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 356 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με εκείνο του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της αύξησης πρωτίστως του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και δευτερευόντως των ελλειμμάτων των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών καυσίμων αλλά και λοιπών αγαθών, η οποία υπερκάλυψε την άνοδο των εξαγωγών. Επισημαίνεται πάντως ότι οι εξαγωγές αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 9,0% σε τρέχουσες τιμές και κατά 3,6% σε σταθερές τιμές. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση κυρίως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, καθώς οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών και οι σχετικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 8,4% και 14,2% αντίστοιχα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών παρουσίασε αύξηση αποκλειστικά λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από θαλάσσιες μεταφορές κατά 35%.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Οκτώβριο του 2017, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) κατέγραψε έλλειμμα 616 εκατ. ευρώ, κατά 375 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2016, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017 παρουσίασε πλεόνασμα 1,1 δις ευρώ, κατά 49 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Οκτώβριο του 2017, στην κατηγορία των αμέσων επενδύσεων δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες συναλλαγές. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 2,1 δις ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση (κατά 479 εκατ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων παρατηρήθηκε μείωση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των κατοίκων. Η τελευταία αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τη μείωση (κατά 4,1 δις ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Αύξηση κατά 456 εκατ. ευρώ στην κατηγορία Άμεσων Επενδύσεων

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 456 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 3,1 δις. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 10,4 δις ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 1,5 δις ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά εν μέρει τη μείωση (κατά 1,7 δις ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.

Η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την πτώση (κατά 20,3 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού ΤARGET) των καταθέσεων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση (κατά 6,1 δις ευρώ) των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.

Πηγή: http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/314646-Ayxese-kata-13-6-stis-exagoges-agathon-sto-10meno-toy-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...