ΕΠΑΛ – ΣΕΚ και ΙΕΚ: Που θα λειτουργήσουν το επόμενο έτος

bb
ΕΠΑΛ - ΣΕΚ και ΙΕΚ: Που θα λειτουργήσουν το επόμενο έτος
Ενημερωθείτε για όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ που θα λειτουργήσουν το επόμενο έτος.
Συγκεκριμένα:

Στα ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού, με εννέα τομείς, που παρέχουν συνολικά 24 ειδικότητες. Στις ΣΕΚ, πέντε Ομάδες Προσανατολισμού, με 58 ειδικότητες. Στα ΙΕΚ, οκτώ Ομάδες Προσανατολισμού, με 11 τομείς, που παρέχουν 91 ειδικότητες.

Σημειώνεται πάντως ότι δεν θα λειτουργήσουν όλες οι ειδικότητες σε κάθε περιοχή αλλά αυτές που θα εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής, π.χ. στη Χίο τεχνίτες παραγωγής μαστίχας.

ΕΠΑΛ: Οι 24 ειδικότητες

Η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει πέντε τομείς 

Ο Τομέας Πληροφορικής έχει τρεις ειδικότητες:

1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Ο Τομέας Μηχανολογίας έχει πέντε ειδικότητες:

1. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
4. Τεχνικός Οχημάτων
5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας

Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού έχει τρεις ειδικότητες:

1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
3. Τεχνικός Αυτοματισμού

Ο Τομέας Δομικών Εργων έχει μία ειδικότητα:

1. Σχεδιαστής Δομικών Εργων και Γεωπληροφορικής

Ο Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων έχει δύο ειδικότητες:

1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
2. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

Η Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας έχει έναν τομέα
 

Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας  έχει τέσσερις ειδικότητες:

1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Η Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής έχει έναν τομέα

Ο Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής έχει έξι ειδικότητες:

1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
6. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Η Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων έχει δύο τομείς

Ο Τομέας Πλοιάρχων έχει μία ειδικότητα:

1. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Ο Τομέας Μηχανικών έχει μία ειδικότητα:

1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

ΣΕΚ: Οι 58 ειδικότητες

Η Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας, Τροφίμων και Διατροφής έχει 11 ειδικότητες:

1. Τεχνίτης Ζωικής Παραγωγής
2. Τεχνίτης Φυτικής Παραγωγής
3. Τεχνίτης Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας
4. Τεχνίτης Πτηνοτροφίας
5. Τεχνίτης Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας – Ποτοποιίας
6.Τεχνίτης Αρδεύσεων
7.Τεχνίτης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Κατασκευών
8.Τεχνίτης Ανθοκομίας – Φυτοτεχνίας
9.Τεχνίτης Μελισσοκομίας
10.Τεχνίτης Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
11.Τεχνίτης Μηχανικός Γεωργικών Μηχανημάτων

Η  Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει  20 ειδικότητες:

1. Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης πλινθοδομών – γύψου – επιχρίσματος μονώσεων – σκυροδέματος)
2. Τεχνίτης Ελαιοχρωματιστής
3. Τεχνίτης Λιθοξόος – Μαρμαράς και Λιθοχαράκτης
4. Τεχνίτης Μεταλλικών Κατασκευών – Υαλοπινάκων και Κουφωμάτων
5. Τεχνίτης Μωσαϊκών – Πλακοστρώσεων
6. Τεχνίτης Επιμεταλλώσεων
7. Τεχνίτης Κοπτικής – Ραπτικής
8. Τεχνίτης δερμάτινης ένδυσης και γουνοποιίας
9. Τεχνίτης Υποδηματοποιίας
10. Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
11. Τεχνίτης Φανοποιός και Βαφής οχημάτων
12. Τεχνίτης Ναυπηγείου
13. Τεχνίτης Ηλεκτρονικών Συσκευών
14. Τεχνίτης Μηχανικός Αυτοκινήτων – Μοτοσικλετών και Μηχανών θαλάσσης
15. Τεχνίτης Μηχανικός Μηχανημάτων Εργων (γερανών, περονοφόρων, κλαρκ και γεωτρύπανων)
16. Τεχνίτης εργαλειομηχανών, φρεζαδόρων, τορναδόρων
17. Τεχνίτης Ηλεκτρολογ. Εγκαταστάσεων
18. Τεχνίτης Υδραυλικών και Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων
19. Τεχνίτης Δομής και Συστημάτων Ισχύος Αεροσκαφών
20. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών CNC

Η Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών έχει 16 ειδικότητες:

1. Τεχνίτης Ωρολογοποιίας
2. Τεχνίτης Αργυροχρυσοχοΐας
3. Τεχνίτης Κοσμήματος και Μεταλλοτεχνίας
4. Τεχνίτης Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας
5. Τεχνίτης Εργαστηρίου Φωτογραφίας
6. Τεχνίτης Κεραμικής – Αγγειοπλαστικής Τέχνης
7. Τεχνίτης Αγιογράφος Εικόνων και Τοιχογραφιών
8. Τεχνίτης Ψηφιδωτών
9. Τεχνίτης Ξυλογλυπτικής
10. Τεχνίτης Υαλουργίας – Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας (βιτρό)
11. Τεχνίτης Κατασκευής Εγχορδων Μουσικών Οργάνων
12. Τεχνίτης Γραφικών Τεχνών
13. Τεχνίτης Διακοσμητικών Εφαρμογών
14. Τεχνίτης Χαρακτικής
15. Τεχνίτης Συντήρησης Μουσικ. Οργάνων
16. Τεχνίτης Συντήρησης Εργων Τέχνης και Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού

Η Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας έχει πέντε ειδικότητες:

1. Τεχνίτης Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)
2. Τεχνίτης Ποτών και Οινολογίας (Μπαρίστας)
3. Τεχνίτης Εστιατορίου – Επισιτισμού (Σερβιτόρος)
4. Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας
5. Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης

Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα με τέσσερις ειδικότητες:

1. Τεχνίτης Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ
2. Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης
3. Τεχνίτης Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
4. Τεχνίτης χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών αποκλειστικά για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης

ΙΕΚ: Οι 91 ειδικότητες

Η Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών έχει έξι τομείς

Ο Τομέας Πληροφορικής έχει τέσσερις ειδικότητες:

1. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Η/Υ
3. Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
4.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer – Developer/Video games)

Ο Τομέας Χημικών Εφαρμογών έχει δύο ειδικότητες:

1.Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών
2.Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Ο Τομέας Ενδυσης και Υπόδησης έχει μία ειδικότητα

1.Τεχνικός Τεχνολογίας Ενδύματος και Υποδήματος – Σχεδιαστής Μόδας

Ο Τομέας Δομικών Εργων έχει μία ειδικότητα:

1. Σχεδιαστής Δομικών Εργων και Γεωπληροφορικής

Ο Τομέας Μηχανολογίας έχει τέσσερις ειδικότητες:

1. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
3. Τεχνικός Μηχανοτρονικής
4. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού έχει δύο ειδικότητες:

1. Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων
2. Τεχνικός Αυτοματισμών

Η Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας έχει έναν τομέα

Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας έχει 14 ειδικότητες:

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
2. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Αθλητισμού
3. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού
5. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
6. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
7. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
8. Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing)
9. Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)
10. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
11. Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων
12. Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
13. Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
14. Στέλεχος Κοστολόγησης

Η Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής έχει τρεις τομείς

Ο Τομέας Γεωπονίας έχει τρεις ειδικότητες:

1. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
2. Τεχνικός Αγροτουρισμού
3. Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος
Ο Τομέας Διατροφής και Διαιτολογίας έχει μία ειδικότητα:
1. Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας

Ο Τομέας Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών έχει μία ειδικότητα

1. Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών

Η Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών έχει έναν τομέα

Ο Τομέας Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών έχει 24 ειδικότητες

1. Τέχνη φωτογραφίας
2. Ζωγραφική τέχνη
3. Μεταλλοτεχνία
4. Χαρακτική τέχνη
5. Τέχνη τοιχογραφίας
6. Κεραμική τέχνη
7. Τέχνη ψηφιδωτού
8. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων
9. Μουσική τεχνολογία
10. Εικονοληψία
11. Ηχοληψία
12. Χειριστής ηλεκτρονικής συνάρμοσης εικόνας (monter)
13. Λογοτεχνική μετάφραση κειμένων και Διόρθωση, Επιμέλεια κειμένων
14. Τέχνη δημιουργικής γραφής
15. Τέχνη σκίτσου – Εικονογραφίας – Γραφικών
16. Τεχνικός κινούμενης εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος
17. Υποκριτική τέχνη θεάτρου – κινηματογράφου
18. Τέχνη σεναριογραφίας
19. Τέχνη σκηνοθεσίας
20. Τέχνη σκηνογραφίας – ενδυματολογίας
21. Εφαρμοσμένες τέχνες χορού
22. Μουσική – Τραγούδι
23. Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων
24. Συντηρητές Εργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Η Ομάδα επαγγελμάτων Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης έχει πέντε ειδικότητες

1. Δημοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ
2. Αθλητική δημοσιογραφία
3. Ραδιοφωνικός παραγωγός
4. Οργανωτικός συντονιστής παραγωγής
5. Τηλεοπτικός παραγωγός

Η Ομάδα Προσανατολισμού Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας έχει τρεις ειδικότητες

1. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής – Υπηρεσία ορόφων – Εμπορευματογνωσία)
2. Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής
3. Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)

Η Ομάδα προσανατολισμού Υγείας και Πρόνοιας έχει 16 ειδικότητες

1. Βοηθός Φυσικοθεραπείας
2. Βοηθός Φαρμακείου
3. Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
4. Βοηθός Εργοθεραπείας
5. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
6. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
7. Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
8. Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας
9. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
10. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
11. Βοηθός Νοσηλευτ. Τραυματολογίας
12. Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
13. Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων
14. Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας
15. Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις
16. Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου

Επιμέρους τομείς και επαγγέλματα με εννέα ειδικότητες:

1. Τεχνικός Αισθητικής τέχνης και Μακιγιάζ
2. Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης
3. Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας – Καλλωπισμού Νυχιών και Ονυχοπλαστικής
4. Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών
5. Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
6. Επιμελητής Πτήσεων
7. Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς
8. Στέλεχος Θαλασσοθεραπείας/Λουτροθεραπείας – spa
9. Προπονητής Αθλημάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...