Ηλεκτρονικό και ανώνυμο «κάρφωμα» της ανασφάλιστης εργασίας!

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                    

Τα μέσα, για να αρχίσουν τα «αλληλοκαρφώματα» στην αγορά, για την ανασφάλιστη εργασία, δίνει το υπουργείο Εργασίας, μέσω της ιστοσελίδας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας!  Από την σελίδα, θα μπορούν να πραγματοποιούνται πλήθος αιτημάτων και καταγγελιών και ανάμεσα σε αυτές οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες για ανασφάλιστη εργασία. Όπως αναφέρεται στην απόφαση του υπουργού, «οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας (διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ), επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα».

 Η απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  (Τεύχος Β’ 2458/10.08.2016) δίνει προθεσμία έως τις 30 Σεπτεμβρίου στους εργοδότες να κινήσουν την διαδικασία, για  αποκτήσουν τον προσωπικό κωδικό που θα τους δίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

 Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 23, το υπουργείο βλέπει «την ανάγκη να διαμορφωθεί σαφές πλαίσιο ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), μεταξύ τους και με τρίτους [ιδίως εργοδότες, εργαζομένους, οργανώσεις τους, αρμόδιες Αρχές/Υπηρεσίες καθώς και λοιπούς συναλλασσομένους όπως τεχνικοί ασφαλείας, ιατροί εργασίας, Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ)],οι οποίοι αποτελούν τους χρήστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας»

Ειδικά για τις καταγγελίες, η διαδικασία είναι η εξής: 

 Όπως αναφέρεται στο άρθρο 5, οι καταγγελίες για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, είναι δυνατόν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας (διαθέσιμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση ), επωνύμως από τους εγγραμμένους χρήστες του συστήματος ΟΠΣ-ΣΕΠΕ ή ανωνύμως από οποιοδήποτε καταγγέλλοντα.

Η επώνυμη υποβολή συνοδεύεται από έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης ολοκλήρωσης της υποβολής, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και αρχειοθετείται ηλεκτρονικά στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη. Οι επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή τηλεομοιοτυπίας, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή), πρωτοκολλούνται και καταχωρούνται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Η πλατφόρμα, δεν είναι μόνο για καταγγελίες, αφού θα προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων.  Ανάμεσα σε άλλα, οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν,  αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα, για εξέταση καταγγελιών, εκ μέρους των οργανώσεων εργαζομένων ή εργοδοτών, αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας, αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς, αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, αίτηση για εξέταση καταγγελιών κ.α.

Πηγή:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...