Ο «ξεχασμένος» νόμος που σας προστατεύει από τον πλειστηριασμό

Ο «ξεχασμένος» νόμος που σας προστατεύει από τον πλειστηριασμό
Δεν είναι ο πρόσφατος νόμος με τα αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια το μοναδικό «καταφύγιο» για τους οφειλέτες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω χρεών στις τράπεζες. Υπάρχει και μια «ξεχασμένη» διάταξη η οποία θα βοηθήσει, ειδικά αν οι οφειλές σας προέρχονται από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες.

Σώστε το σπίτι σας από την απειλή του πλειστηριασμού, καθώς έχετε την ευχέρεια να ενταχθείτε στο νέο νόμο, και να έχετε την προστασία του μέχρι το τέλος του χρόνου.

Χιλιάδες είναι οι δανειολήπτες που βρίσκονται υπό την απειλή να χάσουν το σπίτι τους. Ωστόσο ο νόμος προστατεύει εκείνους που πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα κριτήρια. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το νόμο, μέχρι το τέλος του 2014απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος ως κύρια κατοικία του οφειλέτη,και εφόσον η αντικειμενική του αξία δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι σε ισχύ βρίσκεται και παλαιότερη διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη για χρέη σε καταναλωτικά δάνεια ύψους έως 20.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο δεν έχει προσημειωθεί.

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες είναι:

1. Να έχουν συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι στο ποσό αυτό δεν υπολογίζονται οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, ο φόρος εισοδήματος και η εισφορά αλληλεγγύης

2. Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν πρέπει να να ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους ακίνητα που ενδεχομένως κατέχει ο οφειλέτης (οικόπεδα, καταστήματα, σπίτια) όπως και το ακίνητο που κινδυνεύει να βγει στον πλειστηριασμό.

    Η τρίτη προϋπόθεση, αφορά το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών που είχε ο οφειλέτης στις 20 Νοεμβρίου 2013 και οι οποίες δεν πρέπει να ήταν πάνω από 15.000 ευρώ. Από το ποσό των καταθέσεων εξαιρούνται τυχόν περιοδικές παροχές, συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
    Ειδικά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αν στην η οικογένεια του οφειλέτη υπάρχουν τρία ή περισσότερα παιδιά ή αν ίδιος ο οφειλέτης έχει ή βαρύνεται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τότε τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 10% έκαστο.

Επίσης ο δανειολήπτης θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται:α) τα πλήρη στοιχεία του, β) λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας, γ) να περιγράφει ότι πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο, δ) να αναφέρει λεπτομερώς τις κινήσεις καταθετικού του λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες (δηλαδή από Ιανουάριο 2012 έως και Δεκέμβριο 2013).

Προσοχή: Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο σε διάστημα 1 μηνός από την κατάθεση της αίτησης. Αν παρέλθει το διάστημα των 30 ημερών, χάνει την προστασία του νόμου.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, έχουν την προστασία του νόμου μέχρι τις 31/12/2014. Επίσης κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασμού οι οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλλουν την ελάχιστη μηνιαία καταβολή, η οποία υπολογίζεται ως εξής:

    Για μισθωτούς και συνταξιούχους με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ (εξαιρουμένων των κρατήσεων), η μηνιαία καταβολή ανέρχεται σε 10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος. Για εκείνους που έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα άνω των 15.000 ευρώ (εξαιρουμένων κρατήσεων) η μηνιαία καταβολή ανέρχεται σε 10% για τα πρώτα 15.000 ευρώ και σε 20% για το υπερβάλλον εισόδημα.
    Αν ο οφειλέτης έχει περισσότερα του ενός δάνεια η μηναία καταβολή μοιράζεται συμμετρικά στο σύνολο των δανειστών, ανάλογα με το ύψος των οφειλών.
    Για τους ελεύθερους επαγγελματίες η μηνιαία καταβολή ορίζεται ως ποσοστό τουλάχιστον 20% της τελευταίας ενήμερης δόσης, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
    Για οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα ίσο με το επίδομα ανεργίας παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

OIKONOMIAΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...