Περιοδεία του Ναυπάκτου Ιεροθέου στην Ορεινή Ναυπακτία

bb

 Σε Περίστα-Κλεπά-Αράχωβα

Στόν Ἅγιο Ἀθανάσιο Περίστας

Ἐφέτος ὁ Σύλλογος Περιστιάνων Νέας Ὑόρκης Ἀμερικῆς «Ἅγιος Ἀθανάσιος» ἑορτάζει τά 100 χρόνια τῆς ἱδρύσεώς του, πραγματοποιώντας ἐκδηλώσεις στήν Ἀμερική καί στήν Ἑλλάδα.

Στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ αὐτοῦ, τήν Κυριακή 5 Αὐγούστου, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Περίστας τῆς Ὀρεινῆς Ναυπακτίας τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία, ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος προσκλήθηκε ἀπό τόν Σύλλογο νά εὐλογήση τά μέλη του, τίς οἰκογένειες καί τίς ἐργασίες του, στήν Ἑλλάδα καί στήν Ἀμερική, ἀρτοκλασία ὑπέρ ὑγείας καί μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων Περιστιάνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη καί εὐλόγησε τούς Περιστιάνους γιά τήν ἱστορική ἐπέτειό τους πού συνδέεται μέ τό ἱστορικό χωριό τους, τόν Ναό του, τόν Σύλλογο τῶν ἀποδήμων τους στήν Ἀμερική. Μέ ἀφορμή τήν ἑορτή τοῦ εὐλογημένου τέκνου τῆς Αἰτωλίας, τόν ὅσιο Εὐγένιο τόν Αἰτωλό, μίλησε γιά τήν πρόοδο τοῦ ὀρεισίβιου λαοῦ τῆς ἐπαρχίας μας καί ἰδιαιτέρως τῶν Περιστιάνων καί τῶν Κραββαριτῶν. Τόνισε τήν σύνδεση τῆς ἱστορίας μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν θεολογία, τήν εὐλογία νά εἶναι κάποιος μέλος τῆς Ἐκκλησίας καί τό ἀγαθό τῆς συναντήσεως καί τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀνθρώπινης ἐπικοινωνίας.

Στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Ἀθανασίου Περίστας ἐκκλησιάσθηκαν ὁ Περιφερειάρχης Δυτικῆς Ἑλλάδος κ. Ἀπόστολος Κατσιφάρας, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης Αἰτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακᾶ, ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Θωμᾶς Κοτρωνιᾶς, ὁ Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Περιστιάνων κ. Γεώργιος Σακελλάρης, καί ἄλλα μέλη τοῦ Συλλόγου, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Συλλόγου Ναυπακτίας κ. Κωνσταντῖνος Μοῦρτος, ὁ Περιστιάνος Διευθυντής τῆς Τράπεζας Πειραιῶς κ. Γεώργιος Χατζηνικολάου καί πολλοί Περιστιάνοι. Τόν Σεβασμιώτατο πλαισίωναν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ.Μητροπόλεως π. Καλλίνικος, ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Προσχίου π. Γαβριήλ, οἱ Ἐφημέριοι Πλατάνου καί Περίστας π. Νικόλαος καί π. Βασίλειος, καί ὁ Διάκονος π. Παΐσιος.

Ἑσπερινός τῆς Μεταμορφώσεως στήν Κλεπᾶ

Τήν παραμονή τῆς μεγάλης Δεσποτικῆς Ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως στήν Κλεπᾶ τῆς Ναυπακτίας τελέσθηκε πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Ἱεροθέου. Ἡ Κλεπᾶ ἔχει παρεκκλήσι τῆς Μεταμορφώσεως, ἀλλά ὁ ἑσπερινός τελεῖται στόν κεντρικό Ναό τῆς Ἐνορίας, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τό γεγονός τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ μέσα στήν ἱστορικότητά του πού ἔγινε 40 ἡμέρες πρό τοῦ Πάθους τοῦ Χριστοῦ. Ἡ ἔνταξη τοῦ γεγονότος αὐτοῦ σέ αὐτήν τήν προοπτική συμπίπτει περίπου μέ τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καί δείχνει τόν σκοπό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ διόρθωση τοῦ πεπτωκότος Ἀδάμ μέ τήν ἀληθινή πίστη καί ἡ ἀνύψωση τοῦ ἀνθρώπου στήν θέωση. Διά τῆς ὀρθῆς πίστεως καί τῆς μεταμορφώσεως ὁδηγούμαστε στό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί ἀπό ἐκεῖ στό ὕψος τῆς Πεντηκοστῆς. Αὐτό ἐκφράζεται μέ τήν φράση «ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς». Αὐτό δέν εἶναι πολυτέλεια στήν πνευματική ζωή, ἀλλά ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας μας καί τῆς ἀναδημιουργίας μας ἀπό τόν Τριαδικό Θεό.

Μετά τόν ἑσπερινό ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε μέ ὅλους τούς κατοίκους στήν πλατεία τοῦ χωριοῦ, ἐπισκέφθηκε τό παραδοσιακό παντοπωλεῖο πού ἐξυπηρετεῖ ἀκόμη τούς Κλεπαΐτες, παρακάθισε στό λιτό ὑπαίθριο δεῖπνο μέ τοπικά προϊόντα, ὅπου εἶχε τήν εὐκαιρία νά συζητήση ἐπί μακρόν μέ τούς «πρόκριτους» τοῦ χωριοῦ γιά τά τοπικά ζητήματα καί τά γενικότερα θέματα τῆς Πατρίδας μας.

Ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως στήν Ἀράχωβα Ναυπακτίας

Ὅπως καί ἡ Κλεπᾶ, καί ἡ Ἀράχωβα ἔχει παρεκκλήσιο τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἀλλά λόγῳ τῆς στενότητας τοῦ χώρου καί τῆς παρουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἡ Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τελέσθηκε στό «καθολικό», ἤτοι στόν κεντρικό Ἐνοριακό Ναό τοῦ χωριοῦ, ὅπου ἱερουργεῖ ὁ Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Προσχίου Ἀρχιμ. π. Γαβριήλ.

Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του ἀνέλυσε τό ἀπολυτίκιο τῆς Ἑορτῆς. Τό «μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει, Χριστέ ὁ Θεός» δείχνει τήν ἱστορικότητα τοῦ γεγονότος. Τό «δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τήν δόξαν σου καθώς ἠδύναντο», δείχνει ὅτι τούς ἀπεκάλυψε ὅσο μποροῦσαν ἐκεῖνοι τήν δόξα τῆς θεότητός Του. Τό «λάμψον καί ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς τό φῶς σου τό ἀΐδιον» δείχνει τήν παράκλησή μας νά ἀποκαλύψη ὁ Χριστός τό φῶς Του καί σέ μᾶς, ἄν καί εἴμαστε ἁμαρτωλοί. Καί τό «πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι», δείχνει ὅτι ἐπειδή αὐτό τό δῶρο εἶναι μεγάλο, ζητᾶμε τίς πρεσβεῖες τῆς Θεοτόκου στόν φωτοδότη Χριστό. Ἔτσι τό ἀπολυτίκιο αὐτό εἶναι ὄχι μόνον περίληψη τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ὁλοκλήρου τῆς θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας μας γιά τήν δική μας μεταμόρφωση.

Στό τέλος τῆς θείας Λειτουργίας προσεφώνησε τόν Σεβασμιώτατο ὁ Ἱεροψάλτης, Ἀναγνώστης καί ὑμνογράφος κ. Γεώργιος Γαλανόπουλος, δικηγόρος. Ὁ κ. Γαλανόπουλος ἀπήγγειλε ἀρχαιοπρεπῆ δεκαπεντασύλλαβο πού συνέταξε εἰδικά γιά τήν περίσταση, ἤτοι τήν Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό χωριό τους κατά τήν μεγάλη Δεσποτική ἑορτή τῆς Μεταμορφώσεως, καί τόν εὐχαρίστησε πού ἀπέστειλε στήν Ἱερά Σύνοδο τήν ἀκολουθία πού συνέγραψε ὁ ἴδιος γιά τούς ἁγίους Ἐπισκόπους Ναυπάκτου πού ἔλαβαν μέρος στίς Οἰκουμενικές Συνόδους, καί εἶναι ἡ πρώτη ἀκολουθία γιά τούς ἁγίους Ἐπισκόπους Ναυπάκτου πού ἐγκρίθηκε Συνοδικῶς.

Μετά τήν θεία Λειτουργία ἀκολούθησε τό παραδοσιακό κέρασμα στήν πανέμορφη πλατεία τοῦ χωριοῦ, πού ἀποτελεῖ ἕναν φυσικό ἐξώστη πάνω ἀπό τήν Εὐηνολίμνη, ὅπου ὁ Σεβασμιώτατος χαιρέτισε καί μίλησε μέ ὅλους τούς Ἀραχωβίτες.

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ναυπάκτου

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό Περίστα

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό Κλεπᾶ

Δεῖτε Φωτογραφίες ἀπό Ἀράχωβα

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...