ΣΔΟΕ: Περιπτώσεις φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατ. ευρώ μόνο τον Ιούλιο

bb
ΣΔΟΕ: Περιπτώσεις φοροδιαφυγής εκατοντάδων εκατ. ευρώ μόνο τον Ιούλιο
Δεκάδες σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής -ύψους εκατοντάδων εκατ. ευρώ- εντόπισε το ΣΔΟΕ κατά τους ελέγχους που διενήργησε μόνο για το μήνα Ιούλιο…

Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν πολλές επιχειρήσεις που είχαν λάβει εικονικά τιμολόγια, γιατροί και δικηγόροι που δεν έκοβαν αποδείξεις αλλά και περιπτώσεις φορολογουμένων που αύξησαν την περιουσία τους χωρίς να δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι σε νοσοκομείο της Κρήτης εντοπίστηκαν γιατροί οι οποίοι επί χρόνια δεν έκοβαν αποδείξεις για τα χρήματα που ελάμβαναν στα απογευματινά ιατρεία. Εντοπίσθηκαν 123 περιπτώσεις και το ύψος των αδήλωτων εισοδημάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.220.000 ευρώ τα έτη 2006-2011.

Δικηγόρος των Αθηνών δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας που ξεπερνά τα 3,6 εκατ ευρώ, ενώ ανεπάγγελτος από την Καλαμπάκα δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του που ξεπερνά το 1,3 εκατ. ευρω.

Ακόμα, δέκα επιχειρήσεις στην Αττική έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3,1 εκατ ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους.

Στις περιπτώσεις που ελέγχθηκαν περιλαμβάνονται και έξι ονόματα της λίστας Λαγκάρντ.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ανά Διεύθυνση:

I. Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Δέκα επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 3.109.600,00 ευρώ προκειμένου να αποφύγουν την απόδοση του ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα κέρδη τους.
Σημ.: Περιλαμβάνονται μόνο επιχειρήσεις με ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 100.000 ευρώ.

2. Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 31.636.146 ευρώ. Σημ.: Για τις συναλλαγές αυτές δεν καταβλήθηκε κανένας φόρος, ενώ από τους λήπτες χρησιμοποιήθηκαν για τον παράνομο συμψηφισμό ΦΠΑ και την μείωση των φορολογητέων κερδών.

3. Ένας ιατρός κατά τα έτη 2005-2013 δεν εξέδωσε αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 1.051.167 ευρώ.

4. Δύο δικηγόροι κατά τα έτη 2005-2011 δεν εξέδωσαν αποδείξεις για υπηρεσίες συνολικού ύψους 289.000,00 και 234.370,00 ευρώ αντιστοίχως.

5. Ένας λογιστής-σύμβουλος επιχειρήσεων κατά τα έτη 2007-2012 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 1.128.206,00 ευρώ.

6. Οκτώ φυσικά πρόσωπα παρουσίασαν μεγάλη προσαύξηση της περιουσίας τους, χωρίς αυτή να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά τους και χωρίς να προκύπτει η πηγή ή η αιτία προέλευσης. Συγκεκριμένα:

α. Δικηγόρος Αθηνών δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 3.642.489,00 ευρώ.
β. Ανεπάγγελτος που διαμένει στην περιοχή Καλαμπάκας Τρικάλων δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 1.346.501,00 ευρώ.
γ. Αγρότης-αγροτοσυνδακαλιστής παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 714.642,00 ευρώ.
δ. Ιδιώτης-μέλος Ν.Π. κάτοικος Αιγάλεω παρουσιάζει αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά 343.184,00 ευρώ.
ε. Ιατρός με έδρα στον Πειραιά δεν δικαιολογεί προσαύξηση περιουσίας κατά 343.237,00 ευρώ.
στ. Ψυχίατρος αύξησε την περιουσία του κατά 246.513,00 ευρώ χωρίς να δικαιολογείται από τα δηλούμενα εισοδήματά του.
ζ. Ιδιώτης κάτοικος Αμαρουσίου δεν δικαιολογεί αύξηση περιουσίας κατά 118.869,00 ευρώ.
η. Ιατρός ρευματολόγος με έδρα στην περιοχή της Πρωτεύουσας δεν δικαιολογεί προσαύξηση της περιουσίας του κατά 570.918,00 ευρώ.

7. Επιχείρηση εμπορίας υποδημάτων και απομιμήσεων κοσμημάτων δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέκρυψε έσοδα 891.634,00 ευρώ.

8. Μεταβίβαση πολυτελών ακινήτων στην Βούλα Αττικής δηλώθηκε με τίμημα μικρότερο του πραγματικού κατά 1.863.000 ευρώ με συνέπεια την μη καταβολή του φόρου μεταβίβασης ,που αναλογεί σε αυτή τη διαφορά.

10. Δωρεά χρηματικού ποσού 2.347.762,29 ευρώ δεν δηλώθηκε με συνέπεια να μη καταβληθεί ο αναλογών φόρος. Η δωρεά διαπιστώθηκε από την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.

Παρατηρήσεις:

1. Στις έρευνες περιλαμβάνονται και έξι πελάτες της Τράπεζας HSBC που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ.

2. Σε πλήθος ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν μικρότερες διαφορές.

II. Επιχειρησιακή Δ/νση Εδικών Υποθέσεων Αθηνών (ΕΔΕΥΑ)

1. Φυσικό πρόσωπο, ο ρόλος του οποίου στις προμήθειες του Δημοσίου ερευνάται δικαστικά ,απέκρυψε ποσό 17.264.522,64 ευρώ, το οποίο διακινήθηκε μέσω των τραπεζικών του Λογαριασμών.

2. Επιχείρηση πραγματοποίησε πωλήσεις αθλητικών υποδημάτων μέσω διαδικτύου ύψους 1.264.797 ευρώ, χωρίς να έχει υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Εργασιών και φυσικά χωρίς να εκδώσει νόμιμα φορολογικά στοιχεία. Σημειώνεται ότι η ίδια επιχείρηση ερευνάται από το ΣΔΟΕ και για την διακίνηση παραποιημένων προϊόντων γνωστών εταιριών.

3. Τέσσερις επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.212.969,00 ευρώ με σκοπό να συμψηφίσουν παρανόμως τον αναλογούντα ΦΠΑ και να μειώσουν ισόποσα τα καθαρά κέρδη.

III . Περ/κή Δ/νση ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας

1. Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συναλλαγές συνολικής αξίας 1.442.671,00 ευρώ, προκειμένου να καρπωθούν τον ΦΠΑ και να μειώσουν τα καθαρά κέρδη.

IV. Επιχειρησιακή Δ/νση Ειδικών Υποθέσεων Θες/νίκης (ΕΔΕΥΘ)

1. Εταιρία εκτελωνιστών, έλαβε πλαστά και εικονικά παραστατικά ενώ ταυτοχρόνως εξέδωσε άλλα μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για πώληση εμπορευμάτων συνολικής αξίας 1.995.056,90 ευρώ.

2. Εξωχώρια εταιρία (offshore) ιδιοκτησίας ακινήτων στην Βόρεια Ελλάδα δεν υπέβαλε δηλώσεις και κατ΄ αυτόν τον τρόπο απέφυγε να καταβάλει στο Δημόσιο φόρους και τέλη συνολικού ύψους 2.736.838,36 ευρώ.

3. Εταιρία εμπορίας φαρμακευτικών ειδών παρουσίαζε στα βιβλία της ελλείμματα ταμείου και μη αναμορφωθείσες λογιστικές διαφορές συνολικού ύψους 5.791.224,03 ευρώ.

4. Αθλητικό σωματείο εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα Τιμολόγια για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 483.891,19 ευρώ.

5. Δύο επιχειρήσεις έλαβαν από αθλητικό σωματείο -διαφορετικό από το παραπάνω- εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικής αξίας 566.956,00 ευρώ.

6. Φυσικό πρόσωπο, που είχε εμπλοκή σε πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών και τουριστικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, παρουσίασε αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας από καταθέσεις τρίτων προσώπων ύψους 372.000,00 ευρώ.

7. Σε επιχείρηση λιανικού εμπορίου μέσω τηλεπωλήσεων καταλογίσθηκαν παραβάσεις για διάφορες φορολογίες ύψους 100.000,00 ευρώ. Η διαπίστωση προέκυψε από διασταύρωση των δεδομένων των Η/Υ της ιδίας και στοιχείων από εταιρίες ταχυμεταφορών.

V. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Ηπείρου

1. Συνεταιρισμός παραγωγών αγροτικών προϊόντων κατά τα έτη 2005-2008 έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία για αξία 2.274.915,00 ευρώ. Σημ.: Μερικώς εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο το οποίο εμφανίζει συναλλαγή με αξία μεγαλύτερη της πραγματικής.
VI. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδος

1. Δικηγόρος εν ενεργεία ασκούσε παρατύπως πωλήσεις αυτοκινήτων ο δε αριθμός των συναλλαγών αυτών ανέρχεται σε 541.

2. Δεσμεύτηκαν οκτώ αυτοκίνητα στον νομό Αιτωλ/νίας χωρίς τελωνισμό και ταξινόμηση.

3. Εντοπίσθηκαν παραποιημένα στοιχεία μισθοδοσίας σε Σύλλογο εργατών θαλάσσης και φορτοεκφορτωτών με αποτέλεσμα την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ύψους 117.253,00 ευρώ.

4. Από ανάγνωση φορολογικής μνήμης παράνομης φορολογικής ταμειακής μηχανής προέκυψαν 17.228 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης.

5. Τουριστικό γραφείο σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Δήμου της Δυτ. Ελλάδος απέκρυψε 153 συναλλαγές.

6. Μηχανικός δημόσιος λειτουργός ασκούσε παράνομα ιδιωτικό έργο. Οι αμοιβές των ιδιωτών πελατών οι οποίες κατατέθηκαν σε τραπεζικό του Λ/μό ανέρχονται σε 100.000 ευρώ.

7. Επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας αλουμινίου εξέδωσε πλήθος εικονικών φορολογικών στοιχείων. Τα ποσά που αναμένεται να καταλογισθούν εκτιμώνται σε 3.255.000,00 ευρώ.
VII. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Νοτίου Αιγαίου

1. Κατά την έρευνα, που διενεργείται για την μίσθωση πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών μέσω διαδικτύου, διαπιστώθηκε ότι ατομική επιχείρηση με έδρα την Ρόδο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για την κατασκευή εξοχικών κατοικιών σε έξι (6) αλλοδαπούς πελάτες ύψους 1.267.800,00 ευρώ.

VIII. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Ιονίων Νήσων

1. Πλανόδιος ασκούσε εμπορία πολυτελών ρολογιών, αντικών και κονδυλοφόρων χωρίς να έχει υποβάλλει Δήλωση Έναρξης Εργασιών και φυσικά χωρίς να λαμβάνει και εκδίδει νόμιμα παραστατικά. Το ύψος των προστίμων για τα έτη 2013 και 2014 ανέρχεται σε 271.000,00 ευρώ.
IX. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Θεσσαλίας

1. Τρεις αγρότες του ειδικού καθεστώτος προκειμένου να λάβουν παράνομη επιστροφή ΦΠΑ έλαβα εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες πωλήσεις ύψους 197.831,41 ευρώ.

2. Δικηγόρος απέκρυψε εισόδημα ύψους 55.000,00 ευρώ, όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

3. Εντοπίσθηκε ο πραγματικός εκδότης εικονικών φορολογικών στοιχείων ύψους 518.425,50 ευρώ στον οποίο και καταλογίσθηκαν οι παραβάσεις.

X. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Κρήτης

1. Οι αμοιβές που ελάμβαναν ιατροί και άλλοι εργαζόμενοι στα απογευματινά ιατρεία που λειτουργούσε σε Νοσοκομείο δεν εμφανίζονταν στις φορολογικές δηλώσεις. Εντοπίσθηκαν 123 περιπτώσεις και το ύψος των αδήλωτων εισοδημάτων ανέρχεται στο ποσό των 3.220.000 ευρώ και αφορά στα έτη 2006-2011.

2. Ανώνυμη εταιρία εμπορίας κρεάτων έλαβε και χρησιμοποίησε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 25.518.502 ευρώ από δύο ατομικές επιχειρήσεις.

XI. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Δυτ. Μακεδονίας

1. Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο το χονδρικό εμπόριο παλαιών σιδήρων και μετάλλων κατά τα έτη 2009-2012 εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικού ύψους 1.184.287,00 ευρώ.

XII. Περιφερειακή Δ/νση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου

1. Επιχείρηση στην Αργολίδα με αντικείμενο εργασιών κατασκευές-πωλήσεις ακινήτων, συνέταξε τέσσερα συμβόλαια με αξία κατώτερη της πραγματικής κατά το ποσόν των 2.650.000 ευρώ. Η ανακρίβεια επιβεβαιώθηκε από το άνοιγμα και την επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών.

2. Τέσσερα φυσικά πρόσωπα, ενεργούντες ως εκπρόσωποι αλλοδαπών επιχειρήσεων, έλαβαν ανακριβή συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τους διαφυγόντες φόρους να υπολογίζονται σε 1.200 ευρώ. Η ανακρίβεια, όπως και στην προηγουμένη περίπτωση, προέκυψε από το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

3. Φυσικό πρόσωπο ιδιώτης συνέταξε τρία συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με αξία μικρότερη της πραγματικής κατά 450.000 ευρώ.

4. Επιχείρηση με έδρα την Κορινθία και αντικείμενο εργασιών επισκευές αυτοκινήτων-εμπορία ανταλλακτικών, έλαβε εικονικά Τιμολόγια αξίας 120.000 ευρώ, προκειμένου να καρπωθεί παρανόμως τον ΦΠΑ και μειώσει τα κέρδη της.

5. Πολυτελής εξοχική κατοικία ενοικιαζόταν μέσω internet αντί του ποσού των 4.200,00 ευρώ ανά 10ήμερο, χωρίς να εκδίδονται παραστατικά.

Οπως σημειώνεται, τα πορίσματα των ερευνών του ΣΔΟΕ διαβιβάζονται στις αρμόδιες ΔΟΥ και τα τελωνεία για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και τον καταλογισμό των φόρων, τελών και δασμών- κατά περίπτωση- ενώ όπου προβλέπεται συντάσσεται και μηνυτήρια αναφορά.

OIKONOMIA

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...