Στο αμερικάνικο fund KKR επιχειρηματικά δάνεια 1,2 δισ. ευρώ

bb

Στο αμερικάνικο fund KKR επιχειρηματικά δάνεια 1,2 δισ. ευρώ

Κατηγορία

panteliszagorianitis
Τρίτη 17/05/2016 – 12:20

Στο αμερικάνικο fund KKR επιχειρηματικά δάνεια 1,2 δισ. ευρώ

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA ΚΑΙ EUROBANK – ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ – ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                 

Στο αμερικανικών συμφερόντων επενδυτικό fund KKR, το πρώτο στο οποίο δίνεται η άδεια λειτουργία για διαχείριση κόκκινων δανείων στην Ελλάδα μεταβιβάζονται προβληματικά δάνεια μεγάλων επιχειρήσεων συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Στη μικτή εταιρεία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, βιώσιμων ωστόσο επιχειρήσεων, αναμένεται να συμμετάσχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, αντικείμενο της οποίας θα είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε αντίθεση με το KKR που θα συνεισφέρει και κεφάλαια στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των προβληματικών δανείων. Σε αυτή θα μεταβιβάσουν σε ποσοστό 50%, δηλαδή 600 εκατ. ευρώ η καθεμία, Eurobank και Alpha Bank, δάνεια από το χαρτοφυλάκιό τους.

Τα προβληματικά δάνεια που θα αναλάβει η εταιρεία του KKR, ανήκουν σε μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αλλά και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται από τις κατασκευές μέχρι τη βαριά βιομηχανία.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Οι Alpha Bank, Eurobank και KKR Credit κατέληξαν σήμερα σε δεσμευτική συμφωνία διά της οποίας οι τράπεζες συμφωνούν να αναθέσουν σε μία πλατφόρμα υπό τη διαχείριση της Pillarstone τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων και συμμετοχών τους σε επιλεγμένες ελληνικές επιχειρήσεις.

Υπό την επιφύλαξη της τελικής εγκρίσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) εξετάζει την από κοινού επένδυση σε συνεργασία με την KKR και τις τράπεζες. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε μεγάλους Έλληνες εταιρικούς οφειλέτες νέα μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνογνωσία για τη λειτουργία τους προκειμένου να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν και να αναπτυχθούν προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετέχουν στο θετικό αποτέλεσμα καθώς η απόδοση των επιχειρήσεων θα ανακάμπτει.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή πλατφόρμα, τόσο από άποψη εμβέλειας όσο και μεγέθους, η οποία διαθέτει επίσης την ευελιξία να επιτρέπει τη συμμετοχή και άλλων δανειστών διά της συνεισφοράς δανειακών χαρτοφυλακίων ή της προσθήκης υφισταμένων χρηματοδοτήσεων προς μία συγκεκριμένη επιχείρηση σε εκείνες των υπολοίπων τραπεζών.

Ο Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, δήλωσε: «Η πλατφόρμα σκοπεύει να δώσει την ευκαιρία σε βιώσιμες ελληνικές εταιρίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε ρευστότητα και τεχνογνωσία για τη λειτουργική τους αναδιάρθρωση, στοιχεία τα οποία θα τις βοηθήσουν να επενδύσουν, να αναπτυχθούν, να ανακάμψουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ως εκ τούτου είναι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της Τραπέζης για την ενεργό διαχείριση των Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων.»

Ο Κωνσταντίνος Βουσβούνης, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Διαχείρισης Προβληματικών Δανείων Ομίλου της Eurobank, δήλωσε: «Σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική της Eurobank για τη στήριξη των ελληνικών εταιριών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, η πλατφόρμα με τις KKR, Pillarstone, EBRD και Alpha Bank θα προσφέρει σε αυτές τις επιχειρήσεις στρατηγική και τεχνική υποστήριξη καθώς και νέα χρηματοδότηση. Είναι κρίσιμο να ενεργήσουμε άμεσα σε αυτόν τον τομέα για τη δημιουργία των συνθηκών για την ανάκαμψη των εταιριών και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας, η οποία καθίσταται δυνατή από τα νέα κεφάλαια και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Καλωσορίζουμε τη συμμετοχή και των υπολοίπων Ελληνικών τραπεζών στην πλατφόρμα.»

Ο Johannes P. Huth, Επικεφαλής της KKR Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, δήλωσε: «Έχουμε αναπτύξει αυτή την πρωτοποριακή προσέγγιση σε συνεργασία με τις Eurobank, Alpha Bank και EBRD, και προσδοκούμε να μας δοθεί η ευκαιρία να παράσχουμε μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε ελληνικές εταιρίες.» Ο Noel Edison, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών στο τέλος του 2015 ήταν ένα ουσιώδες βήμα προς την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Τα επόμενα σημαντικά ορόσημα συμπεριλαμβάνουν την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δανείων που υπο-αποδίδουν. Η πλατφόρμα θα παρέχει σε εταιρίες με οικονομικές δυσκολίες νέα χρηματοδότηση και λειτουργική τεχνογνωσία στον τομέα του turn-around, τα οποία αποτελούν προϋποθέσεις για να επιλυθεί το αδιέξοδο μεταξύ των πιστωτών και να στηριχθεί η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.»

Ο John Davison, CEO της Pillarstone, δήλωσε: «Η πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Pillarstone, προσφέρει στις ελληνικές εταιρίες νέες πηγές χρηματοδοτήσεως και λειτουργικής υποστηρίξεως για να μπορέσουν να αποδώσουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Αποτελεί μοναδική προσέγγιση βασισμένη στο μοντέλο συνεργασιών, το οποίο ωφελεί μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών.» Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της εκπληρώσεως ορισμένων αναβλητικών αιρέσεων.

Η HSBC Bank plc ενήργησε ως συντονιστής και σύμβουλος structuring της συναλλαγής για την Alpha Bank και από κοινού με την Mediobanca για την Eurobank.

Ποια είναι η KKR

Η KKR αποτελεί κορυφαία διεθνή επενδυτική εταιρία, η οποία διαχειρίζεται επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία μιας πλειάδας κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity), ενέργειας, υποδομών, ακίνητης περιουσίας, πιστωτικών κεφαλαίων και hedge funds. Σκοπός της KKR είναι η επίτευξη ελκυστικών επενδυτικών αποδόσεων μέσω της εφαρμογής μίας υπομονετικής και πειθαρχημένης επενδυτικής προσέγγισης, της απασχόλησης προσώπων παγκόσμιου βεληνεκούς, και της επιδίωξης ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας στο επίπεδο των περιουσιακών στοιχείων. Η KKR επενδύει τα ίδια κεφάλαιά της μαζί με τα κεφάλαια των συνεταίρων της και δημιουργεί ευκαιρίες για άλλους μέσω της δραστηριοποίησής της στις κεφαλαιαγορές. Οι αναφορές στις επενδύσεις της KKR δύναται να περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες των υποστηριζόμενων από αυτή κεφαλαίων (sponsored funds).

Πηγή:

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...