Στο στόχαστρο της εφορίας, ελ. επαγγελματίες και μεγάλες επιστροφές φόρου!

bb

Εφορία

Οι νέες και οι «επικερδείς» για τα δημόσια Ταμεία, υποθέσεις φοροδιαφυγής, περνούν μπροστά και στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ξεκινά ο «χορός των ελέγχων»! Με νέα απόφαση του Γ.Γ. Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή, έρχονται ανατροπές, στην σειρά των ελέγχων που έχουν προγραμματιστεί έως το τέλος του 2016, βάζοντας στο στόχαστρο, ομάδες που θεωρούνται πως έχουν υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και όσοι έχουν λάβει μεγάλες επιστροφές φόρου!

Κριτήριο «κλειδί», για να περάσει ένας φάκελος φοροδιαφυγής, μπροστά στην σειρά των ελέγχων, είναι όχι, η υψηλή βεβαίωση προστίμου, αλλά το πόσα, θα μπορέσει να εισπράξει το Δημόσιο! Τα τελευταία χρόνια το Δημόσιο έχει «χορτάσει» βεβαιωμένα πρόστιμα, αλλά δεν βλέπει τα ανάλογα έσοδα. Σύμφωνα με το κείμενο της απόφασης, θα γίνεται ανάλυση κινδύνου και με βάση αυτοματοποιημένο μοντέλο αντικειμενικής αξιολόγησης, που θα κάνει τους «υπολογισμούς» του, με κριτήρια τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Οι υποθέσεις που θα παίρνουν προτεραιότητα, θα περνούν, στην εφαρμογή «Discoverer» του Ο.Π.Σ. Elenxis.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών πρέπει, να ανακτήσουν αμελλητί, τα απαραίτητα αρχεία. Στην συνέχεια, εξάγονται σε αρχείο “Excel” και εφόσον απαιτείται, προστίθεται στήλη «Παρατηρήσεις» βάσει των παρακάτω οριζομένων:

α.1) Να αξιολογήσουν με ευθύνη τους τόσο τις υποθέσεις που προτεραιοποιούνται προς έλεγχο, όσο και αυτές που δεν προτεραιοποιούνται. Έκαστος προϊστάμενος Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εφόσον από τα στοιχεία ή τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του και σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις, κρίνει ότι συντρέχει βάσιμος λόγος πρόκρισης υποθέσεων προς έλεγχο κατά προτεραιότητα, υποχρεούται, το αργότερο εντός της ανωτέρω προθεσμίας, να αντικαταστήσει τις τελευταίες προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις από το τέλος της κατάταξης με τις συγκεκριμένες υποθέσεις που ο ίδιος προκρίνει για προτεραιοποίηση.

α.2) Να συνεκτιμήσουν σε σχέση με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, υποθέσεις που δημιουργήθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο από την 15-7-2016 και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα απεσταλμένα αρχεία.

α.3) Να συνεκτιμήσουν σε σχέση με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο, υποθέσεις που βρίσκονται στην υπηρεσία τους, οι οποίες δεν απεικονίζονται στο Ο.Π.Σ. Elenxis (Εισαγγελικές Παραγγελίες, πληροφοριακά δελτία, πληροφοριακές εκθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. προσαύξησης περιουσίας, κ.λπ.) και συνεπώς δεν περιλαμβάνονται στα απεσταλμένα αρχεία.

α.4) Σε περίπτωση αντικατάστασης υποθέσεων, θα πρέπει η αντικατάσταση να γίνεται με βάσιμη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση η οποία αποστέλλεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] των Διευθύνσεων Ελέγχων και Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών αντίστοιχα, το αργότερο εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

β) Να ανακατανείμουν με ευθύνη τους, τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις στους ελεγκτές των Υπηρεσιών τους, ανάλογα με τη σοβαρότητα των υποθέσεων και την επιβάρυνση των ελεγκτών, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και την ορθολογική διαχείριση των υποθέσεων προς επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2016.

γ) Να προτάξουν δίδοντας άμεση προτεραιότητα στην ολοκλήρωσή τους, παράλληλα και ανεξάρτητα από τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις προς έλεγχο:

Τα κριτήρια που βάζουν σε προτεραιότητα υποθέσεις ελέγχων

1) Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή.

2) Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων.

3) Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, για τις οποίες εκκρεμεί η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου ή/και η έκδοση πράξεων.

4) Υποθέσεις για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, έχουν συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και εκκρεμεί η έκδοση πράξεων.

5) Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), επικείμενες υπαγωγές στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, σε επαναλήψεις διαδικασίας και σε προδικαστικούς ελέγχους, κ.α.

Νέες υποθέσεις που εισάγονται στην ελεγκτική υπηρεσία μετά την παραλαβή των προτεραιοποιημένων προς έλεγχο υποθέσεων, μοριοδοτούνται στο τέλος κάθε μήνα με βάση τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου της παρούσας.

Πηγή:

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...