Την 6 μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στην ΕΕ, φέρνει το 2018 στην Ελλάδα!

Την 6 μεγαλύτερη αύξηση επενδύσεων στην ΕΕ, φέρνει το 2018 στην Ελλάδα!

Μεγάλη αύξηση στις επενδύσεις, προβλέπουν οι επιχειρήσεις για το 2018 και όπως αναφέρει η έρευνα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2017 αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 12,1% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016. Η επίδοση αυτή είναι μάλιστα η 6η υψηλότερη στην Ευρώπη. Στην νέα έρευνα, παραμένει η αισιοδοξία για το 2018,, καθώς οι δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15,4%. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση την επιχειρηματική πρακτική, αυτή η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω στις επόμενες έρευνες επενδύσεων.

Στα βασικά συμπεράσματα, αναφέρεται ότι βασικές επενδυτικές προτεραιότητες για το 2017 είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και η διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα. Παρά τη διάθεση στην αγορά για επενδύσεις, επισημαίνεται ότι η οικονομική πολιτική στο σύνολό της, η φορολογία κερδών, αλλά και η διαθεσιμότητα και το κόστος κεφαλαίων παραμένουν σταθερά οι περισσότερο αποτρεπτικοί παράγοντες των επενδύσεων.

Στην έρευνα επενδύσεων που διεξάγεται στο δίμηνο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου του 2017, πραγματοποιείται ουσιαστικά μια επανεκτίμηση της πορείας των επενδύσεων στη Βιομηχανία κατά το τρέχον έτος. Αυτή η πρόβλεψη έχει αυξημένη αξιοπιστία, καθώς πραγματοποιείται πλέον προς τα τέλη του έτους, όταν και έχουν ήδη εφαρμοστεί (σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό) τα επενδυτικά σχέδια που είχαν διατυπωθεί σε προηγούμενες έρευνες. Σύμφωνα λοιπόν με τις νέες προβλέψεις των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης το 2017 προβλέπεται να είναι στο σύνολο τους έτους αυξημένες κατά 12,1% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016. Κατά την προηγούμενη έρευνα Μαρτίου – Απριλίου προβλεπόταν μεγαλύτερη άνοδος των επενδύσεων για το 2017, της τάξης του 18,8%. Επιπρόσθετα, από την προηγούμενη έρευνα Μαρτίου – Απριλίου, η τελική εκτίμηση για τη μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης το 2016 είχε διαμορφωθεί στο -3,5%.

 Βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας έρευνας, στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να διευρυνθεί. Από τις βασικές βιομηχανίες, εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των Μη Μεταλλικών Ορυκτών και των Χημικών, όπου και εκτιμάται κάμψη της τάξης του -18,5% και -43,3% αντίστοιχα (Πίνακας 1). Από την άλλη πλευρά, άνοδος της τάξης του 21,2% προβλέπεται στις εκτιμήσεις των επενδύσεων στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός, επίδοση που λόγω της σχετικής σημασίας του κλάδου επηρεάζει τελικά και το σύνολο της βιομηχανίας. Στους λοιπούς βιομηχανικούς κλάδους που εξετάζονται, η επενδυτική δαπάνη το 2017 εκτιμάται ότι θα αυξηθεί οριακά, κατά 0,8%. Από αυτούς, στην Ένδυση – Υπόδηση και την Κλωστοϋφαντουργία, οι επιχειρήσεις δήλωσαν αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα για το 2017 (κατά 16,7% και 6,3% αντίστοιχα). Ωστόσο, μεταξύ των λοιπών κλάδων, στον Μηχανολογικό εξοπλισμό και τις Ηλεκτρικές μηχανές & συσκευές καταγράφεται για αυτήν χρονιά σταθερότητα (0%) και πτώση (-17%) αντίστοιχα στην επενδυτική δραστηριότητα.

Στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, οι πλέον πρόσφατες εκτιμήσεις για την τάση των επενδύσεων το 2017 είναι θετικές, τόσο στην Ευρωζώνη, όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα σημειωθεί άνοδος της αξίας της επενδυτικής δραστηριότητας κατά 4% στην ΕΕ-28 και 2,5% στην Ευρωζώνη. Οι προηγούμενες εκτιμήσεις για το 2017 προσδιόριζαν σε διπλάσιο επίπεδο την αύξηση της επενδυτικής δαπάνης στην Ευρωζώνη. Στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι πρόσφατες εκτιμήσεις των επενδυτικών μεταβολών για το 2017 είναι θετικές, ενώ αρνητικές μεταβολές καταγράφονται σε 6 από τις 28 χώρες. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η Ελλάδα εμφανίζει την 6η υψηλότερη πρόβλεψη για την αξία της επενδυτικής δαπάνης του 2017.

Αύξηση 15,4% στις επενδύσεις, βλέπουν οι επιχειρηματίες

Οι αναλυτές του ΙΟΒΕ, στην τρέχουσα έρευνα, αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε μία πρώτη πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2018. Συνήθως οι πρώτες αυτές προβλέψεις για το επόμενο έτος τείνουν να αποτελούν υπερεκτιμήσεις της επενδυτικής δραστηριότητας η οποία τελικά πραγματοποιείται. Επομένως, τα σχετικά αποτελέσματα θεωρείται ότι ενσωματώνουν ένα βαθμό αυξημένης αισιοδοξίας για την πορεία των επενδύσεων.

Δεδομένων των παραπάνω, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας, οι σχετικές δαπάνες για το 2018 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15,4%.

Αύξηση 125,5% στις επενδύσεις σε Μη Μεταλλικά Ορυκτά το 2018

Η μεγάλη άνοδος στις επενδύσεις, σύμφωνα με την έκθεση, εκπορεύεται από την αναμενόμενη διεύρυνση των επενδύσεων στα Τρόφιμα– Ποτά – Καπνός κατά 15,7%, καθώς και στα Χημικά (22,9%) και τα Μη Μεταλλικά Ορυκτά (125,7%). Στον κλάδο Ένδυσης – Υπόδησης αναμένεται επίσης θετική μεταβολή των επενδυτικών δαπανών (16,7%), όπως και στην Κλωστοϋφαντουργία (6,3%), ενώ αντίθετα στις λοιπές βιομηχανίες οι πρόσφατες προβλέψεις καταλήγουν σε μείωση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά -6,3% (Πίνακας 1). Η πτώση προέρχεται κυρίως από τα έπιπλα, το μηχανολογικό εξοπλισμό και τη βασική μεταλλουργία.

Το ΙΟΒΕ, επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας, οι ελληνικές βιομηχανίες το 2017 μετέβαλλαν σχετικά τις βασικές προτεραιότητές τους στο επενδυτικό τους μείγμα έναντι του 2016. Συγκεκριμένα, το 2017 το επενδυτικό μείγμα των επιχειρήσεων αποτελείτο πρωτίστως από δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού (46%) που ήταν η κύρια προτεραιότητα και το 2016, αλλά σε μεγαλύτερη απόσταση από τις υπόλοιπες (64%).

Έπονται σε σημασία οι επενδύσεις που αφορούν στη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα, η οποία επίσης ήταν μικρότερη πέρυσι σε σχέση με το 2016 (23% από 7%). Ακολουθούν οι δαπάνες για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (11% από 12% το 2016) και εκείνες για βελτίωση των Adminμεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (9% από 8%). Οι λοιποί σκοποί, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των συνθηκών ασφαλείας στην παραγωγική διαδικασία κλπ. παραμένουν πέμπτοι κατά σειρά προτεραιότητας, αλλά ενισχυμένοι (8% από 4% το 2016). Τελευταία στη σχετική λίστα έρχεται η εισαγωγή νέων παραγωγικών μεθόδων (3% από 4%).

Τέλος, στην έρευνα του ΙΟΒΕ, αναφέρεται ότι οι επενδυτικές προτεραιότητες για το 2018 διαφοροποιούνται ελαφρώς σε σχέση με το 2016, βάσει των σχετικών προβλέψεων. Κύρια προτεραιότητα παραμένουν οι δαπάνες για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, με υψηλότερο ποσοστό (52%), ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (18%), για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα (11%) και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται (10%). Από τις τελευταίες προτεραιότητες παραμένουν οι δαπάνες για λοιπούς σκοπούς (5%) και η εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής (4%). 

Πηγή: http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/314662-Ten-6-megalytere-ayxese-ependyseon-sten-EE-phernei-to-2018-sten-Ellada ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...