Υπουργείο Οικονομίας: Θα υπερβούν τα 4 δισ. ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις

bb

Υπουργείο Οικονομίας: Θα υπερβούν τα 4 δισ. ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις

«Όλοι‭ ‬ανεξαιρέτως‭ οι‭ ‬δείκτες‭ ‬οικονο‭µ‬ικού‭ ‬κλί‭µ‬ατος‭ ‬καταγράφουν‭ ‬ανάκα‭µ‬ψη‭ ‬της‭ ‬ε‭µ‬πιστοσύνης‭ ‬στις‭ ‬προοπτικές‭ ‬της‭ ‬οικονο‭µ‬ίας‭ ‬και‭ ‬υποδηλώνουν‭ ‬βελτίωση‭ ‬της‭ ‬ανταγωνιστικότητας‭ ‬και‭ ‬αναθέρ‭µ‬ανση‭ της‭ ‬οικονο‭µ‬ικής‭ ‬δραστηριότητας»‭. ‬Αυτό αναφέρεται στο δελτίο οικονομικών εξελίξεων Οκτωβρίου, του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και όπως υπογραμμίζεται, ‬συνεχίζεται η ανοδική‭ ‬πορεία‭ ‬της‭ ‬οικονο‭µ‬ίας,‭ ενώ υπολογίζεται να υπερβούν τα 4 δισ. ευρώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις, ‬το‭ 2017‬.

‭Στο δελτίο αναφέρεται ότι τους τελευταίους τρεις μήνες κινήθηκαν με ‬σταθερά‭ αν‭οδικό‬ ρυθμό οι‭ ‬διάφοροι‭ ‬επι‭µ‬έρους‭ ‬δείκτες‭ και‭ µ‬εγέθη‭ ‬της‭ ‬οικονο‭µ‬ικής‭ ‬δραστηριότητας‭ ‬και‭, ‬εκτός απροόπτου‭ (όπως το ‬ενδεχό‭µ‬ενο‭ μιας ‬νέας‭ ‬διεθνούς‭ κρίσης‭), δη‭µ‬ιουργούν‭ βάσι‭µ‬ες‭ ‬προσδοκίες‭ ‬για‭ ‬νέα‭ µ‬εγαλύτερη‭ αύξηση‭ ‬του‭ ‬ΑΕΠ‭ ‬το‭ ‬γ‭’ τρίµηνο και προσέγγιση του ‬ετήσιου‭ ‬στόχου‭ ‬για‭ ανάπτυξη‭ 1,8% το‭ 2017.‬

Σημειώνεται από το υπουργείο, ότι η πρόσφατη‭ δη‭µ‬οσίευση‭ ‬της‭ ‬έκθεσης‭ ‬Global ‭‬Competitiveness ‭‬Report ‭του‬ World Economic ‭‬Forum ‭‬(WEF) για την ανταγωνιστικότητα‭, ‬που‭ ‬ε‭µ‬φάνισε‭ ‬την‭ ‬Ελλάδα‭ ‬στην‭ 87‬η ‭θέση‬ ‭της‬ ‭διεθνούς‬ κατάταξης‭, δηλαδή‭ ‬πολύ‭ ‬χα‭µ‬ηλά‭ ‬και‭ µ‬ια‭ ‬θέση‭ ‬χειρότερα‭ ‬από‭ ‬αυτή‭ ‬του‭ 2016, ‬έδωσε‭ ‬λαβή‭ ‬για‭ πολλαπλές‭ επικρίσεις‭ ‬όσον‭ ‬αφορά‭ ‬στην‭ ‬ικανότητα‭ ‬της‭ ‬χώρας‭ ‬να‭ ‬προσελκύσει‭ ‬επενδύσεις‭ ‬και‭ ‬να‭ ‬επιστρέψει‭ ‬στην‭ ‬ανάπτυξη‭.

‬Πρόκειται‭ για‭ µ‬ία‭ ‬ακό‭µ‬η‭ ‬εσφαλ‭µ‬ένη‭ ‬εκτί‭µ‬ηση‭ διεθνούς‭ ‬οργανισ‭µ‬ού, η οποία ελέγχεται για τη μεθοδολογία της, όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο,‭ ενώ προστίθεται ότι «πάντως‭, από‭ τις‭ ‬ά‭µ‬εσες‭ ‬ή‭ έμμεσες εκτιμήσεις της διεθνούς‬ ανταγωνιστικότητας‭ ‬της‭ ‬χώρας‭, ‬η‭ ‬τελευταία‭ αποτυπώνεται‭ ‬ανάγλυφα‭, ‬εκ‭ ‬του‭ ‬αποτελέσ‭µ‬ατος‭, ‬σε‭ µ‬εγέθη‭ ‬όπως‭ ‬είναι‭ ‬το‭ ‬ΑΕΠ‭ και οι ‬εξαγωγές‭, οι ‬δείκτες‭ ‬οικονο‭µ‬ικού‭ ‬κλί‭µ‬ατος‭, ‬οι‭ ‬ξένες‭ ‬επενδύσεις‭ και η απασχόληση.‬

 

Ο‭ δείκτης επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης ‬στην‭ Ελλάδα‭ αυξήθηκε‭ ‬σε‭ 100,6 µ‬ονάδες‭ ‬το‭ ‬Σεπτέ‭µ‬βριο‭ ‬από‭ 99 ‬τον‭ ‬Αύγουστο‭ ‬του‭ ‬2017. ‭Ο‬ µ‭έσος‬ ‭όρος‬ του‭ δείκτη‭, ‬από‭ το‭ 1985 µ‬έχρι‭ το‭ 2017, ήταν‭ 100,7, φτάνοντας‭ ‬σε‭ ‬υψηλό‭ ‬επίπεδο‭ ‬120,1 ‭τον‬ ‭Ιούλιο‬ ‭του‬ 2000 ‭και‬ ‭χα‬µ‭ηλό‬ 75,2 τον‭ ‬Μάρτιο‭ ‬του‭ 2009. ‬Ο δείκτης υπευθύνων προµηθειών (PMI) ‬της‭ ‬ελληνικής‭ µ‬εταποίησης‭ αυξήθηκε‬ στις‭ 52,8 µ‬ονάδες‭ τον‭ Σεπτέ‭µ‬βριο‭ του‭ ‬2017 ‭από‬ ‭ ‬52,2 ‭τον‬ ‭ Αύγουστο‬. ‭Πρόκειται‬ για‭ ‬τη‭ µ‬εγαλύτερη‭ ‬επέκταση‭ ‬της‭ ‬εργοστασιακής‭ ‬δραστηριότητας‭ ‬από‭ ‬τον‭ ‬Ιούνιο‭ ‬του‭ 2008, ‬λόγω‭ ‬της‭ ‬ταχύτερης‭ ‬αύξησης‭ ‬των‭ ‬νέων‭ ‬παραγγελιών‭ ‬από‭ ‬την‭ ‬ εγχώρια‭ ‬αγορά‭, ‬παρότι‭ µ‬ειώθηκαν‭ ‬οι‭ ‬νέες‭ ‬παραγγελίες‭ ‬εξαγωγών‭. ‬Επιπλέον‭, ‬η‭ ‬παραγωγή‭ ‬αυξήθηκε‭ ‬το‭ µ‬έγιστο‭ σε‭ εννέα‭ ‬χρόνια‭, µ‬ε‭ ‬γνώ‭µ‬ονα‭ ‬τους‭ ‬παραγωγούς‭ καταναλωτικών‭ ‬και‭ ‬κεφαλαιουχικών‭ ‬αγαθών‭, ‬ενώ‭ ‬παρατηρήθηκε‭ µ‬είωση‭ ‬στα‭‬ ενδιά‭µ‬εσα‭ ‬αγαθά‭.‬

‭Ο αρνητικός δείκτης εµπιστοσύνης των καταναλωτών στην Ελλάδα υποχώρησε στις -53,7 µονάδες το Σεπτέµβριο από -57 τον Αύγουστο και -74,4 τον Μάρτιο του 2017. Η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ελλάδα είχε σηµειώσει αρνητικό ρεκόρ τις -83,8 µονάδες τον Οκτώβριο του 2011.‬

‭Σημειώνεται ότι στη βελτίωση αυτή του δείκτη ‬καταναλωτικής‭ ε‭µ‬πιστοσύνης‭ ‬έχει‭ συ‭µ‬βάλλει‭ η‭ µ‬είωση‭ του‭ χρέους των ‬νοικοκυριών‭ ‬σαν‭ ‬ποσοστό‭ ‬του‭ ‬ΑΕΠ‭. Έχει‬ υποχωρήσει‭ από‭ τα‭ μέσα‭ ‬του‭ 2014 ‬ως‭ ‬σή‭µ‬ερα‭ κατά 6 ‬ποσοστιαίες‭ µ‬ονάδες‭ περίπου‭: ‬συγκεκρι‭µ‬ένα‭ ‬το‭ ‬χρέος‭ ‬των‭ ‬νοικοκυριών‭ στην‭ Ελλάδα‭ µ‬ειώθηκε‭ ‬στο 59,50% ‭ του‬ ΑΕΠ‬ ‭ το‬ ‭ πρώτο‬‭ τρί‬µ‭ηνο‬ ‭του‬ 2017 ‭από‬ ‭το‬ ‭υψηλό‬ 65,2% ‭του‬ ΑΕΠ‬ ‭του‬ πρώτου‭ ‬τρι‭µ‬ήνου‭ ‬του‭ 2014 (µ‬έσος‭ ‬όρος‭ 37,40% τη‬ν περίοδο‬ ‭‬1994-2017).

Οι ξένες‭ ‬ά‭µ‬εσες επενδύσε‭ις ‬υπολογίζεται‭ να ‬υπερβούν‭ ‬τα‭ 4 ‬δισ.‭ ‬ευρώ‭ ‬

Οι‭ ‬ιδιωτικές‭ ‬παραγωγικές‭ ‬επενδύσεις‭ ‬βρίσκονται‭ ‬σε‭ ‬σταθερή‭ ‬τροχιά‭ ‬ανόδου‭ ‬τόσο‭ ‬σε‭ ‬απόλυτο‭ µ‬έγεθος‭ ‬όσο‭ ‬και‭ ‬σαν‭ ‬ποσοστό‭ ‬της‭ ‬Ακαθάριστης‭ Προστιθέμενης Αξίας. ‬

Ενώ‭, λοιπόν‭, ‬στο‭ επτάµηνο 2016 (Ιανουάριος – Ιούλιος)‬ αυξήθηκαν‭ ‬ετησίως‭ 40%, στο‭ αντίστοιχο επτάµηνο ‬2017 ‭αυξήθηκαν‬ 161% ‭αντίστοιχα‬. «Εάν‬, ‭δε‬, λάβου‭µ‬ε‭ ‬σαν‭ ‬βάση‭ ‬τις ‬επιδόσεις‭ ‬του‭ ‬α΄επτα‭µ‬ήνου‭ ‬και‭ το ‬πώς ‬έκλεισαν‭ ‬συνολικά‭ ‬το‭ ‬έτος‭ οι‭‬ εισροές‭ ‬ΞΑΕ‭ ‬τα‭ ‬προηγού‭µ‬ενα‭ ‬χρόνια‭, ‬τότε‭ ‬το‭ 2017 ‬υπολογίζεται‭ να ‬υπερβούν‭ ‬τα‭ 4 ‬δισ‭ ‬ευρώ», όπως σημειώνεται στο δελτίο‭.‬

‭Πάντως, μακροχρόνια‬ (2000-2016)‭, ο‬ ‭ ‬µ‭έσος‬ ‭ετήσιος‬ ‭ρυθ‬µ‭ός‬ αύξησης‭ ‬του‭ ‬αποθέ‭µ‬ατος‭ των‭ ‬ΞΑΕ‭ ‬στην‭ ‬Ελλάδα‭ (4,2%) ‬είναι‭ ‬υποδιπλάσιος‭ ‬του‭ ‬ρυθ‭µ‬ού‭ ‬αύξησής‭ ‬τους‭ στον‭ κόσ‭µ‬ο‭ (8,3%) «και η ‬διαφορά‭ ‬αυτή‭ ‬υποδεικνύει‭ ‬τα‭ µ‬εγάλα‭ ‬περιθώρια‭ ‬που‭ ‬υπάρχουν‭, µ‬ετά‭ ‬τις‭ μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσαρμογή που έχει ‬συντελεστεί‭ ‬τα‭ ‬τελευταία‭ ‬χρόνια‭, ‬για‭ µ‬αζική‭ ‬προσέλκυση‭ ΞΑΕ στο μελλον», όπως σημειώνεται.‬

‭Σε ό,τι αφορά στην απασχόληση που είναι και ‬ο‭ ‬πλέον‭ ‬αψευδής‭ µ‬άρτυρας‭ ‬της οικονο‭µ‬ικής‭ ‬προόδου‭ ‬της‭ ‬χώρας‭, ‬‬τον‭ ‬Ιούλιο‭ το‭ ‬ποσοστό‭ ‬ανεργίας‭ ‬έπεσε‭ ‬κατά‭ 2,4 ‬ποσοστιαίες‭ ‬µ‭ονάδες‬, στο‬ ‭ ‬21%, ‭ έναντι του Ιουλίου ‬2016, ‭ όταν‬ ‭ την‬ ‭ τριετία‬ ‭ ‬2013-2016 υποχωρούσε‭ ‬ετησίως‭ ‬κατά‭ 1,5 ‬ποσοστιαία‭ ‬µ‭ονάδα‬. ‭ «Έχου‬µ‭ε‬, ‭δηλαδή‬, µ‭ία‬ ‭ση‬µ‭αντική‬ επιτάχυνση‭ ‬της‭ ‬κά‭µ‬ψης‭ ‬της‭ ‬ανεργίας‭ ‬φέτος που‭ ‬προοιωνίζεται‭ ‬την‭ ‬οικονο‭µ‬ική‭ ανάκαμψη», αναφέρεται σχετικά.‬

‭Δέσμη νέων αναπτυξιακών δράσεων‬

‭Οι δράσεις που αναμένεται να ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομίας το αμέσως προσεχές διάστημα ειναι οι εξής: ‬Σε προχωρηµένο στάδιο ‬βρίσκονται‭ ‬οι‭ ‬διαβουλεύσεις‭ ‬για‭ ‬τη‭ ‬συ‭µ‬φωνία χρη‭µ‬ατοδότησης‭ ‬του‭ ‬Τα‭µ‬είου‭ ‬Υποδο‭µ‬ών‭. ‬Το‭ ‬τα‭µ‬είο‭ ‬στα‭ ‬πλαίσια‭ ‬της‭ ‬αποτελεσ‭µ‬ατικότερης‭ ‬διαχείρισης‭ ‬των‭ ‬ευρωπαϊκών‭ ‬πόρων‭ µ‬ε‭ ‬έ‭µ‬φαση‭, ‬στις‭ µ‬εταφορές‭, ‬στην‭ ‬ενέργεια‭ ‬και‭ ‬στο‭ ‬περιβάλλον‭, ‬εστιάζει‭ ‬σε‭ ‬συνέργειες‭ ‬δη‭µ‬όσιου‭ ‬και‭ ‬ιδιωτικού‭ ‬το‭µ‬έα‭ ‬προκει‭µ‬ένου‭ ‬να‭ ‬αντι‭µ‬ετωπιστεί‭ ‬η‭ ‬έλλειψη‭ ‬ρευστότητας‭ ‬η‭ ‬οποία‭ ‬αποτελεί‭ ‬τροχοπέδη‭ ‬στο‭ ‬σχεδιασ‭µ‬ό‭ ‬και‭ ‬την‭ ‬υλοποίηση‭ ‬έργων‭ ‬υποδο‭µ‬ής‭. ‬

Διαχειριστής‭ ‬του‭ ‬Τα‭µ‬είου‭ ‬είναι‭ ‬η‭ ‬Ευρωπαϊκή‭ ‬Τράπεζα‭ ‬Επενδύσεων‭ (‬ΕΤΕπ‭). ‬Με‭ ‬αρχικό‭ ‬κεφάλαιο‭ 450 ‬εκατ‭. ‬ευρώ‭, ‬από‭ ‬τα‭ ‬οποία‭ 200 ‬εκατ‭. ευρώ ‬αφορούν‭ σε ‬συγχρη‭µ‬ατοδοτού‭µ‬ενους‭ πόρους του ΕΣΠΑ, μέσω της ‬µ‭όχλευσης‬ ‭ ‬,‭εκτι‬µ‭άται ότι θα‬ ‭ προσελκυσθούν‬ πρόσθετοι‭ ‬δη‭µ‬όσιοι‭ ‬και‭ ‬ιδιωτικοί‭ ‬πόροι‭ ‬ώστε‭ ‬να‭ ‬δια‭µ‬ορφωθεί‭ ‬ένα‭ ‬χαρτοφυλάκιο‭ ‬ύψους‭ 1 ‬δισ.‭ ευρώ, ‬ποσό‭ ‬που‭ ‬αποτελεί‭ ‬ένα‭ ‬ικανοποιητικό‭ ‬αρχικό‭ ‬κεφάλαιο‭ ‬για‭ ‬παρε‭µ‬βάσεις‭ ‬στους‭ ‬το‭µ‬είς‭ ‬των‭ ‬ανανεώσι‭µ‬ων‭ ‬πηγών‭ ‬ενέργειας‭, ‬στην‭ ‬εξοικονό‭µ‬ηση‭ ‬ενέργειας‭, ‬στην‭ ‬αστική‭ ‬ανάπτυξη‭ ‬και‭ ‬στον‭ ‬το‭µ‬έα‭ ‬του‭ ‬τουρισ‭µ‬ού‭, ‬συ‭µ‬βάλλοντας‭ έτσι‭ ‬στην‭ ‬ενίσχυση‭ ‬της‭ απασχόλησης, στην προώθηση της‬ κοινωνικής‭ ‬συνοχής‭ ‬και‭ ‬στη‭ ‬βελτίωση‭ ‬της ανταγωνιστικότητας‭ ‬και‭ ‬των‭ ‬επενδύσεων‭.

‬Περαιτέρω‭, ‬στο‭ ‬πλαίσιο‭ της ‬επενδυτικής‭ ‬προτεραιότητας‭ ‬για‭ ‬την‭ ‬τόνωση‭ ‬τ‭ης επιχειρηματικότητας των μικρών ‬επιχειρήσεων‭ ‬σύντο‭µ‬α‭ ‬ανα‭µ‬ένεται‭ η‬ οριστικοποίηση‭ ‬του‭ ‬θεσ‭µ‬ικού‭ ‬πλαισίου‭ ‬που‭ ‬διέπει‭ ‬τις‭ µ‬ικροπιστώσεις‭.‬ Στόχος‭ ‬του‭ ‬τα‭µ‬είου‭ ‬είναι‭ ‬να‭ ‬παράσχει‭ ‬την‭ ‬αναγκαία‭ ‬αλλά‭ ‬και‭ ‬την‭ ‬απαραίτη τη συ‭µ‬βουλευτική‭ (mentoring/coaching), ώστε‭ να ενδυναμωθεί η υγιής επιχειρηματικότητα.‬

Τέλος‭, µ‬έσα‭ ‬στο‭ν ‬Νοέ‭µ‬βριο‭ ‬ανα‭µ‬ένεται‭ ‬να‭ ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος των ‬καθεστώτων‭ ‬του‭ ‬Αναπτυξιακού‭ ‬Νό‭µ‬ου‭ (‬ν‭.‬ 4399/2016). ‭Συγκεκρι‬µ‭ένα‬, ‭ τα‬ ‭ καθεστώτα‬ της “γενικής επιχειρηματικότητας”‭, ‬των “Νέων Ανεξάρτητων‭ ‬ΜΜΕ‭” ‬και‭ ‬της‭ “‬Ενίσχυσης‭ ‬Μηχανολογικού‭ ‬Εξοπλισ‭µ‬ού‭”. ‬Ο‭ ‬συνολικός‭ ‬εκτι‭µ‬ώ‭µ‬ενος‭ ‬προϋπολογισ‭µ‬ός‭ ‬(‭δη‬µ‭όσια‬ ‭ δαπάνη‬) ‭ υπολογίζεται‬ ‭ στα‬ ‭ ‬550 εκατ‭. ‬ευρώ‭. ‬Η‭ ‬φοροαπαλλαγή‭ ‬αναδεικνύεται‭ ‬ως‭ ‬κυρίαρχο‭ µ‬έσο‭ ‬ενίσχυσης‭ ‬και‭ ‬ση‭µ‬ατοδοτεί‭ ‬την‭ ‬εποχή‭ ‬της‭ ‬υγιούς‭ ‬επιχειρη‭µ‬ατικότητας‭. ‬Η‭ ‬ φοροαπαλλαγή‭ ‬έχει‭ ‬ισχυρή‭ ‬δυνα‭µ‬ική‭ ‬καθώς‭ ‬το‭ µ‬εγαλύτερο‭ ‬ποσοστό‭ ‬του‭ ‬εκτι‭µ‬ώ‭µ‬ενου‭ ‬προϋπολογισ‭µ‬όυ‭ ‬περίπου‭ 400 ‬εκατ‭. ‬ευρώ‭ ‬θα‭ αφορά σε ενισχύσεις φορολογικής απαλλαγής.

 

 

Πηγή: http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/308347-Ypoyrgeio-Oikonomias-THa-yperboyn-ta-4-dis-eyro-oi-ameses-xenes-ependyseis ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...