Α2΄ Κατηγορία ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2011-2012

bb

 

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

 

2η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/.ΣΤΡΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

 

3η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΕ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...