Α2΄ Κατηγορία ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2011-2012

bb

 

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

 

2η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/.ΣΤΡΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

 

3η  ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

 

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

 

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

 

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

 

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

 

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΕ
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

 

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

 

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ

ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ

ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ

ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ

ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΤΑΝΟΥ

ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ – ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΟΥ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΣΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΑΒ/ΜΝΗΣ – ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ

Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ – ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...