Δείτε την μελέτη για την ανάδειξη-ανάπλαση στις πλατείες Κεφαλοβρύσου – Τζαβελλαίων

bb

Εν όψει της συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης την Δευτέρα 15 Ιουνίου  στις 18:30 το απόγευμα σας παρουσιάζουμε τις εισηγήσεις σε δύο πολύ σημαντικά θέματα για την πόλη της Ναυπάκτου. Τα θέματα αυτά αφορούν την ανάπλαση και ανάδειξη της πλατείας Κεφαλοβρύσου και της πλατείας Τζαβελλάιων.

Τo Nafpaktianews.gr σας παρουσιάζει τις δύο εισηγήσεις καθώς και τις εικόνες από τις μελέτες

Η εισήγηση για την ανάπλαση της πλατείας Κεφαλοβρύσου

Η Δημοτική αρχή, συνέταξε τη μελέτη αυτή, στην προσπάθειά της να αναδείξει και να αναβαθμίσει το ανατολικό τμήμα του παραδοσιακού οικισμού της πόλης της Ναυπάκτου. Στόχος είναι, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης να υποδειχθούν παρεμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα βελτιωθεί το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον σε σημεία ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να καταστήσουν το ανατολικό τμήμα της πόλης, πόλο έλξης των επισκεπτών και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Διερευνήθηκαν και καταγράφηκαν τα ιστορικά, φυσικά, χωρικά, αρχιτεκτονικά και ανθρώπινα στοιχεία του τόπου, ώστε να πραγματοποιηθεί μία όσο το δυνατόν πιο συστηματική καταγραφή των στοιχείων που οργανώνουν το χώρο και συνθέτουν το χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισμού και να προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει την αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων και την ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής.

Στο αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνονται :

            –           Οι διαμορφώσεις και επιστρώσεις πλατείας, οδών και πεζοδρομίων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης αυτής.

            –           Η συντήρηση και ανάδειξη της σπάνιας φύτευσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής.

            –           Η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων που διαμορφώνονται.

            –           Οι συμπληρωματικές εργασίες και ειδικότερα η επέκταση – συμπλήρωση του δικτύου και η μετακίνηση ή ανακατασκευή των φρεατίων και των εσχαρών του δικτύου απορροής και αποχέτευσης ομβρίων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη αποχέτευσης ομβρίων.

            –           Η άρδευση των δένδρων και των λοιπών χώρων φύτευσης, των χώρων που διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη άρδευσης.

            –           Ο ηλεκτροφωτισμός της πλατείας και των οδών, και η προμήθεια και τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη ηλεκτροφωτισμού.

Ο σεβασμός, η αποκατάσταση και η ανοικοδόμηση του δημοσίου χώρου της Ναυπάκτου  είναι η πρόθεση της πρωτοβουλίας αυτής. Η καινοτομία του έργου προκύπτει από μια εις βάθος ανάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους – φύση, τοπογραφία, δομημένο περιβάλλον, ιστορία κ.λπ. – η οποία με τη σειρά της καθόρισε τις σχεδιαστικές αρχές για τον επανασχεδιασμό του δικτύου δημόσιων χώρων. Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις της μελέτης θα προσφέρουν στους χρήστες την «in-situ» χαρά της ανακάλυψης της φύσης, την εξοικείωση με το δομημένο περιβάλλον και την κοινωνική συνύπαρξη σε ένα απόλυτα ασφαλές αλλά αυτόνομο και συνεκτικό περιβάλλον.

Η εισήγηση για την πλατεία Τζαβελαίων

ο Δήμος Ναυπακτίας προτίθεται να υλοποιήσει το έργο «Ανάπλαση – ανάδειξη της πλατείας Τζαβελλαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου»

Η Δημοτική αρχή, συνέταξε τη μελέτη αυτή, στην προσπάθειά της να αναδείξει και να αναβαθμίσει το ανατολικό τμήμα του παραδοσιακού οικισμού της πόλης της Ναυπάκτου. Στόχος είναι, μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης να υποδειχθούν παρεμβάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα βελτιωθεί το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον σε σημεία ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να καταστήσουν το ανατολικό τμήμα της πόλης, πόλο έλξης των επισκεπτών και να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.

Διερευνήθηκαν και καταγράφηκαν τα ιστορικά, φυσικά, χωρικά, αρχιτεκτονικά και ανθρώπινα στοιχεία του τόπου, ώστε να πραγματοποιηθεί μία όσο το δυνατόν πιο συστηματική καταγραφή των στοιχείων που οργανώνουν το χώρο και συνθέτουν το χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισμού και να προταθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει την αισθητική και λειτουργική βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων και την ανάδειξη των φυσικών και ειδικών αρχιτεκτονικών στοιχείων της περιοχής.

Στο αντικείμενο του συνολικού έργου περιλαμβάνονται :

            –           Οι διαμορφώσεις και επιστρώσεις πλατείας, οδών και πεζοδρομίων, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος της μελέτης αυτής.

            –           Η συντήρηση και ανάδειξη της σπάνιας φύτευσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής.

            –           Η κατασκευή, προμήθεια και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού των χώρων που διαμορφώνονται.

            –           Οι συμπληρωματικές εργασίες και ειδικότερα η επέκταση – συμπλήρωση του δικτύου και η μετακίνηση ή ανακατασκευή των φρεατίων και των εσχαρών του δικτύου απορροής και αποχέτευσης ομβρίων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη αποχέτευσης ομβρίων.

            –           Η άρδευση των δένδρων και των λοιπών χώρων φύτευσης, των χώρων που διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη άρδευσης.

            –           Ο ηλεκτροφωτισμός της πλατείας και των οδών, και η προμήθεια και τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της μελέτης αυτής και την αντίστοιχη μελέτη ηλεκτροφωτισμού.

Ο σεβασμός, η αποκατάσταση και η ανοικοδόμηση του δημοσίου χώρου της Ναυπάκτου  είναι η πρόθεση της πρωτοβουλίας αυτής. Η καινοτομία του έργου προκύπτει από μια εις βάθος ανάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους – φύση, τοπογραφία, δομημένο περιβάλλον, ιστορία κ.λπ. – η οποία με τη σειρά της καθόρισε τις σχεδιαστικές αρχές για τον επανασχεδιασμό του δικτύου δημόσιων χώρων. Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις της μελέτης θα προσφέρουν στους χρήστες την «in-situ» χαρά της ανακάλυψης της φύσης, την εξοικείωση με το δομημένο περιβάλλον και την κοινωνική συνύπαρξη σε ένα απόλυτα ασφαλές αλλά αυτόνομο και συνεκτικό περιβάλλον.

Πλατεία Κεφαλοβρύσου


2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. α μάλιστα βγάλαμε τους φοίνικες από το κέντρο και τους βάλαμε λίγο “πιο δωθε” στη θέση τους δε βάλαμε ένα στρογγυλό ντάμα ρίξε….τέλεια υπεροχα(ειρωνικα)….ρεκόρ βάλτε πίσω ξανά τα συντριβανια μπας και ξαναδούμε κόσμο στη πλατεια

  2. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ..ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ.ΤΗ ΚΑΝΕΤΕ ΓΙΑΥΤΟ?ΜΗ ΜΑΣ ΘΥΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.ΚΑΝΕΤΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...