Δελτίο τύπου της ένωσης γονέων και κηδεμόνων δήμου Ναυπακτίας

 

Στην χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Ναυπακτίας, με θέμα την άρση της απόφασης της συνεδρίασης της 1ης Αυγούστου για συγχώνευση του 3ου και του 4ου παιδικού σταθμού στην Ναύπακτο, διαπιστώθηκε η αποσπασματική, ελλειμματική και πρόχειρη πολιτική που ακολουθεί η Δημοτική Αρχή για τα θέματα εκπαίδευσης στο Δήμο ερήμην των εκπαιδευτικών φορέων και των γονέων.Η παρέμβαση μας εστιάσθηκε στην επισήμανση αντιφάσεων και τοποθετηθήκαμε επί των προτάσεων της Δημοτικής πλειοψηφίας όπως προέκυψαν από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τα πρακτικά δεν προκύπτει η συνεδρίαση κάποιου σχετικού οργάνου για την λήψη απόφασης και πρότασης προς το Δ.Σ.

Για μια ακόμα φορά αποδεικνύεται ότι αν και το πρόβλημα ήταν γνωστό από 16/6/2011 προτιμήθηκε για μια ακόμα φορά να αγνοηθούν οι δυνατότητες του νέου νόμου.

Έτσι ενώ Σύμφωνα με το αρθ. 83 του «Καλλικράτη» Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όργανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της, και το 84 το Συμβούλιο τοπικής κοινότητας διατυπώνει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για: α) τον ορισμό των υπηρεσιακών μονάδων του δήμου που υπάρχει ανάγκη να λειτουργήσουν στην περιφέρειά του, ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΖΗΤΗΘΗΚΕ Η ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΓΑΝΩΝ

Επίσης ενώ σύμφωνα με το «Καλλικράτη» η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: α) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών(ΑΡΘ 75).ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.

Αν και έχουν παρέλθει 3 μήνες από την τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής και παρόλο ότι το θέμα της εκπαιδευτικής πολιτικής αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα, σε αντίθεση με τις διακηρύξεις της Δημοτικής Πλειοψηφίας ότι αποτελεί θέμα πρωταρχικής και μείζονος σημασίας, η επιλογή της μη αξιοποίησης των θεσμικών οργάνων δείχνει τουλάχιστον έλλειψη σεβασμού.

 

 1. Πιστεύουμε ότι η λήψη αποφάσεων ειδικά για τα ευαίσθητα θέματα παιδείας θα πρέπει να διαπνέεται από διαφάνεια και υπευθυνότητα προς την κατεύθυνση ολοκληρωμένων προτάσεων και όχι μονομερών ενεργειών.

 

Στα πρακτικά αναγράφεται ότι ο κύριος δήμαρχος θέλοντας να τονίσει την ευαισθησία της δημοτικής αρχής για τα θέματα ειδικά της σχολικής στέγης στον Δήμο Ναυπακτίας συγκάλεσε άτυπη σύσκεψη μεταξύ όλων των φορέων για το θέμα αυτό

 

Πράγματι, 4 μόλις ημέρες πριν την συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου έγινε άτυπη συζήτηση με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής με θέμα: «Σχολική στέγη-ΕΣΠΑ». Οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας μαζί με τους συλλόγους γονέων και τη ένωση γονέων τοποθετήθηκαν ζητώντας τα παρακάτω:

 • Να υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την σχολική στέγη στο σύνολο του Δήμου Ναυπακτίας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης

 • να μην προωθούνται αποσπασματικές λύσεις οι οποίες αποδεικνύονται αναποτελεσματικές

 • σε κάθε περίπτωση να διασφαλισθεί η ισότητα στην μεταχείριση μαθητών, διδασκάλων, καθηγητών και γονέων.

Αν και έγιναν προτάσεις και διατυπώθηκαν απόψεις τόσο για την εξεύρεση άμεσων αλλά και μακροπρόθεσμων λύσεων για το σημαντικό αυτό πρόβλημα(3Ο Δημοτικό , Δημ.σχολ Παλαιοπαναγιας ,7Ο δημ .σχολ, αγορά οικοπέδου για την δημιουργία σύγχρονης σχολικής μονάδας για την δευτεροβάθμια κλπ) ουδεμία απάντηση δόθηκε

 

Επισημαίνουμε εδώ ότι δεν έγινε καμία αναφορά στο ζήτημα της συγχώνευσης των παιδικών σταθμών στην σύσκεψη αυτή ,παρότι η δημοτική αρχή ήταν γνώστης του θέματος

 

 1. Η αιτιολόγηση περί μη επάρκειας προσωπικού είναι προσχηματική. Κατά την άποψη μας, δεν έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που θα έπρεπε για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες. (πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις ,μετάθεση μόνιμης βρεφονηπιοκόμου στον σταθμό Λυγια, πρόσληψη βρεφονηπιοκόμων που κάνουν πρακτική κλπ)

 2. Δεν αντιμετωπίζεται και δεν απασχόλησε το σώμα το ότι οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν με μειωμένο ωράριο κατά παράβαση της νομοθεσίας.

 3. Από τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου προκύπτει συμφωνία του συνόλου των μελών του για την ακαταλληλότητα του κτιρίου του 3ου παιδικού σταθμού για την στέγαση των υπαρχόντων παιδιών. Αυτό ισχύει πόσο μάλλον με την εγγραφή 9 επιπλέον παιδιών. Σύμφωνα με την νομοθεσία (ΦΕΚ Β’, 497, 2002) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις (από άποψης προσωπικού, και κτιριολογικών αναγκών) τόσο για το 3ο παιδικό σταθμό πόσο μάλλον με την συγχώνευση του με το 4ο παιδικό σταθμό . (. Επισημαίνουμε εδώ ότι η άδεια λειτουργίας για το συγκεκριμένο σταθμό έχει εκδοθεί προ 25 ετών!!)

 4. Την ίδια ώρα που στο 3ο παιδικό σταθμό θα φοιτούν επιπλέον παιδιά, στο 2ο παιδικό σταθμό για να υλοποιηθεί η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, δημιουργείται ένα επιπλέον τμήμα.

Προκύπτει ένα αυτονόητο ερώτημα κατά πόσο ο 2ος παιδικός σταθμός πληροί όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις(σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία)) για την υποδοχή ενός βρεφικού τμήματος ,το οποίο ασφαλώς και έχει ανάγκη ο Δήμος.

Απορίας άξιο και χωρίς λογική αιτιολόγηση είναι και το γεγονός, ότι παρότι κυριολεκτικά «στοιβάζονται» παιδιά στον 30 παιδικό σταθμό και επιπλέον δημιουργείται ένα καινούργιο τμήμα στον 2ο ,πως καταργείται ένας σταθμός 120 m που έως τώρα λειτουργούσε κανονικά ,με πρόσχημα μόνο την έλλειψη προσωπικού.

Υπενθυμίζουμε εδώ ότι πάγια θέση της ένωσης γονέων είναι ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν αποτελούν ένα «παρκινγκ» βρεφών και νηπίων αλλά έχουν σαφώς παιδαγωγικό χαρακτήρα.

Κανείς ,επίσης ,δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει στο ερώτημα γιατί τα παιδιά του 3ου παιδικού σταθμού (

38) θα υποστηρίζονται μόνο από μία παιδαγωγό κατά παράβαση της νομοθεσίας και σε αντίθεση με ότι θα ισχύει στους άλλους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.

 

Αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η επόμενη σχολική μονάδα που θα ακολουθησει, τόσο στον Δήμο Ναυπακτίας ,όσο και την περιφέρεια.

Τελικά μήπως τα πάντα γίνονται για εξοικονόμηση πόρων όπως «διατάζει» το ΔΝΤ και η τρόικα;;

 

 

 1. Η διαπίστωση της ακαταλληλότητας, με την διατύπωση λύσεων «στιγμιαίου» και επικοινωνιακού χαρακτήρα χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό, έχει σαν αποτέλεσμα την διαιώνιση του προβλήματος και την μεταφορά του στο μέλλον όπου μια επόμενη Δημοτική Αρχή θα κατηγορεί την προηγούμενη για αδράνεια κ.λ.π.

 

 1. Η επίκληση της ιδιαιτερότητας των γυναικών νηπιαγωγών, συνταξιοδοτήσεων κ.λ.π. είναι τουλάχιστον φαιδρή και εάν αποτελεί θέση της Δημοτικής Αρχής να ληφθεί υπ’ όψη στο μέλλον και πρωτοπορώντας να γίνει και αντίστοιχη πρόταση προς της πολιτεία.! Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν φυσιολογικές καταστάσεις ,να χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα-πρόσχημα για να αιτιολογήσουν ενέργειες αφ ενός μη σύννομες ,αφ ετέρου ενέργειες, που έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση με την τοπική κοινωνία.

 2. Στα πρακτικά δεν προκύπτει καμία αγωνία για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά μια αγωνία «τακτοποίησης» χρόνιων προβλημάτων με λύσεις αποσπασματικές και πρόχειρες. Η αναγνώριση των χρόνιων προβλημάτων (έλλειψη προσωπικού, έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, ακατάλληλες δομές, χωροταξικός σχεδιασμός) δεν αποτελεί πρόταση αλλά απλώς διαπίστωση

 3. Η επιλογή της «συγχώνευσης» οδηγεί πρακτικά σε κλείσιμο του 4ου παιδικού σταθμού και διαμόρφωση μιας νέας εικόνας στο χώρο των παιδικών σταθμών.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προτείνουμε:

 

 1. Να παραμείνει η λειτουργία των σταθμών ως έχει για φέτος και να γινει ανάκληση της συγκεκριμένης απόφασης. ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.

 2. Να γίνει Επανεξέταση της άδειας λειτουργίας των παιδικών σταθμών. Αλλά και των αδειών λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων

 3. Τα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ούτε πυροσβεστικά ούτε ερήμην των φορέων της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας (εκπαιδευτικοί, γονείς, επιστημονικοί σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς) αφού αφορουν το μέλλον των παιδιών μας.

Απαιτούμε από την Δημοτική Αρχή να δείξει τόλμη, πραγματική ευαισθησία και υπευθυνότητα και να προχωρήσει άμεσα σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το σύνολο των προβλημάτων των σχολείων της Ναυπακτίας με στόχους και προοπτική τουλάχιστον 5 ετίας συγκαλώντας την Επιτροπή Δημοτικής Διαβούλευσης με μοναδικό θέμα «Εκπαιδευτική πολιτική του Δήμου Ναυπακτίας».

 

Σε κάθε περίπτωση η ένωση γονέων δηλώνει ότι θα είναι αλληλέγγυα σε οποιαδήποτε απόφαση ληφθει από τον σύλλογο γονέων της περιοχής Λυγια για το ζήτημα της κατάργησης του 4ου παιδικού σταθμού.

Θεωρούμε ότι η εποχή του «αποφασίζομε και διατάσσομε» ερήμιν και ενάντια στις απόψεις θιγόμενων πολιτών έχει περάσει ανεπίστρεπτη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

 Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...