bb

ΡΓΧωρίς καμία μεταβολή, αναφορικά με τον χρόνο, τις περιόδους και τις κατηγορίες των θηρεύσιμων ειδών, εκδόθηκε και φέτος η ετήσια ρυθμιστική απόφαση για το κυνήγι από την Ειδική Γραμματεία Δασών του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το μόνο θετικό στη φετινή απόφαση είναι η διατήρηση των τελών έκδοσης και ανανέωσης των αδειών θήρας προς το Δημόσιο στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Ο αναπληρωτής υπουργός, Σπύρος Καλαφάτης, σε μία δύσκολη οικονομικά περίοδο για την πλειονότητα των πολιτών, αποδέχθηκε την εισήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος(ΚΣΕ), για να διατηρήσει σταθερά τα τέλη τόσο για τη Γενική όσο και για την Περιφερειακή και Τοπική άδεια κυνηγίου!

Ετσι η ανανέωση της Γενικής άδειας θα διαμορφωθεί και φέτος γύρω στα 150 ευρώ, (ανάλογα με τις έκτακτες εισφορές προς Συλλόγους ή Ομοσπονδίες αλλά και το ασφάλιστρο) της Περιφερειακής άδειας στα 120 ευρώ και της Τοπικής άδειας περίπου στα 100 ευρώ.

Ευτυχώς για τους Ελληνες κυνηγούς ο αρμόδιος υπουργός θυμήθηκε ότι η ρυθμιστική απόφαση απευθύνεται σε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν υποστεί μείωση του εισοδήματός τους αλλά και φοροεπιδρομή. Αλλωστε, στη χώρα μας, και σε αντίθεση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, το κυνήγι δεν ήταν ποτέ υπόθεση των προνομιούχων, αλλά μέρος της κουλτούρας απλών ανθρώπων, που σήμερα δοκιμάζονται πολλαπλώς από την οικονομική κρίση.

Σε ό,τι αφορά τα θηρεύσιμα είδη για λόγους, οι οποίοι δεν μπορούν να εξηγηθούν, το ΥΠΕΚΑ αρνήθηκε και φέτος να εντάξει στη λίστα των θηρεύσιμων ειδών το ζαρκάδι, τη χωραφόχηνα και το φασοπερίστερο που το ζητούν οι κυνηγετικές οργανώσεις, τα δύο τελευταία χρόνια.

Για τα είδη αυτά, όλες οι επιστημονικές μελέτες καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση των πληθυσμών τους.

Αλλωστε για όλα τα θηρεύσιμα είδη και τις προβλεπόμενες περιόδους θήρας η ΚΣΕ φρόντισε και φέτος να προσκομίσει στο υπουργείο ένα πλήθος επιστημονικών στοιχείων και μελετών, ώστε να υπάρχουν τεκμήρια ότι οι ρυθμίσεις για την άσκηση του κυνηγίου σέβονται τους χρόνους προσαρμογής και την ορθή διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών.

Εσοδα
Υπενθυμίζουμε ότι οι κυνηγετικές άδειες εισφέρουν κάθε χρόνο στο Πράσινο Ταμείο και γενικότερα στο Δημόσιο ένα ποσό που υπερβαίνει τα 8.000.000 ευρώ, ενώ το σύνολο του τζίρου που αναλογεί στην κυνηγετική δραστηριότητα στη χώρα μας ξεπερνάει ετησίως το ένα δισεκατομμύριο ευρώ!

Η νέα ρυθμιστική απόφαση δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Οπως δεν έχουν δημοσιευτεί και οι αποφάσεις για τα τέλη και τις συνδρομές, που όσο πιο σύντομα δημοσιευτούν θα διευκολύνουν τους κυνηγούς στη γρήγορη έκδοση της άδειάς τους, ενώ θα αποφευχθεί η συμφόρηση στα δασαρχεία όλης της χώρας.

Τέλος, η φετινή απόφαση υπογράφεται για πρώτη φορά από τον Ειδικό Γραμματέα Δασών, Γιώργο Αμοργιανιώτη, και όχι από τον αρμόδιο υπουργό Σπύρο Καλαφάτη, που αποφάσισε να εκχωρήσει τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, με εντολή του, στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Δασών.

Aπαγορεύσεις
Σύμφωνα με τη νέα ρυθμιστική το κυνήγι απαγορεύεται:

 • Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
 • Στα εκτροφεία θηραμάτων
 • Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας
 • Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
 • Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
 • Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές
 • Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις (Κυνηγίου) λόγω πυρκαγιών.
 • Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του υπουργού Πολιτισμού.
 • Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων.
 • Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στη νήσο Λήμνο.
 • Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί.

Ειδικές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ για το 2013-2014 ισχύουν και κάποιες ειδικές ρυθμίσεις ως εξής:

 • Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
 • Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από τις 15/9/2013 μέχρι και τις 20/1/2014 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) και του αγριόχοιρου (Sus scrofa).
 • Επιτρέπουμε το κυνήγι του αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.
 • Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) και του πετροκούναβου (Martes foina) από τις 15/9/2013 μέχρι τις 20/1/2014 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από την 21η/1/2014 μέχρι τις 28/2/2014 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αρουραιόπληκτοι.
 • Απαγορεύουμε το κυνήγι του λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Αγιο Ευστράτιο.
 • Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
 • Το κυνήγι της νησιώτικης πέρδικας (Alectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρεύσιμων ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) στον Νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις παρακάτω Κυριακές: 15/9/2013, 22/9/2013, 29/9/2013, 6/10/2013, 13/10/2013, 20/10/13, 27/10/13, 3/11/2013 και 10/11/2013. β) στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από τις 15/9/2013 έως τις 30/11/2013 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή. Εξαιρείται η Νήσος Χίος, η οποία επλήγη από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2012, όπου επιτρέπεται από 15/9/2013 – 17/11/2013 και μόνο τις μέρες Σάββατο – Κυριακή.

Αντώνης Μπληζιώτης

http://www.ethnos.gr/

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...