Η Μητρόπολη Ναυπάκτου για τον έλεγχο της Μονής Μεταφορφώσεως.

Το πρόβλημα της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου είναι κατ’ εξοχήν πρόβλημα εκκλησιαστικό και θεολογικό.Η Ι. Μονή είχε πάντοτε διενέξεις με τους εκάστοτε Μητροπολίτες Ναυπάκτου, τα δε τελευταία δεκατρία χρόνια και με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, για θέματα ανυπακοής, φατρίας, τυρείας, αλλοιώσεως του ορθοδόξου μοναχισμού κλπ. και η Ιερά Σύνοδος εξέδωσε πάνω από τριανταπέντε αποφάσεις που δεν εφαρμόζονται από την Ι. Μονή.Επομένως, δεν είναι πρόβλημα της Ι. Μονής μόνον με την Ι. Μητρόπολη Ναυπάκτου, αλλά με όλη την Εκκλησία.Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή πολλά γράφονται για τον μηδέποτε καταλήξαντα σε κάποιο πόρισμα έλεγχο στην Ιερά Μονή Μεταμορ φώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου, η Ιερά Μητρόπολη υπευθύνως πληροφορεί τους ενδιαφερο μένους τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική νομοθεσία, οι νομοθετημένοι έλεγχοι για τις επισκοπικές Ιερές Μονές, όπως είναι η Ιερά Μονή Μεταμορ φώσεως Σωτήρος, Σκάλας Ναυπάκτου, είναι οι εξής:

α) Ο έλεγχος της νομιμότητος της οικονομικής διαχειρίσεως των Ιερών Μονών που ασκείται από τον Μητροπολίτη (άρθρ. 39 παρ. 6 Ν. 590/1977 «Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» ). Επίσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό 39/1972 (άρθρ. 11, παρ. στ’) ο Μητροπολίτης ελέγχει και εγκρίνει τους απολογισμούς και προϋπολογισμούς της Μο­νής.

β) Ο έλεγχος από την Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, βάσει του Κανονισμού 100/1998, άρθρ. 16 παρ. 3β.

γ) Ο έλεγχος από το Κράτος, από Επιθεωρητές Δημοσίων Διαχειρίσεων, οριζομένων δια κοι­νής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που προβλέπεται από τον Νόμο 590/1977 άρ θρ. 46, παρ. 4.

δ) Έκτακτο έλεγχο δικαιούται να διενεργή για συγκεκριμένες παραβάσεις και το Σώμα Διώ­ξεως Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟ Ε).

Ο πρώτος (α) και ο δεύτερος (β) έλεγχος στην Ι. Μονή Μετα] ]>Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...