ΜέΡα25: Η αντίδραση του κόμματος Βαφουφάκη για την «Παναγία» και τις “ένοπλες δυνάμεις” στη Βουλή

ÓõæÞôçóç, êáôüðéí áéôÞìáôïò ôïõ Ðñùèõðïõñãïý ÊõñéÜêïõ ÌçôóïôÜêç, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 142Á ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå áíôéêåßìåíï ôçí åíçìÝñùóç ôïõ Óþìáôïò ãéá ôçí êõâåñíçôéêÞ ðïëéôéêÞ ó÷åôéêÜ ìå ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ðáíäçìßáò, ôçí ÐÝìðôç 12 Íïåìâñßïõ 2020. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)
bb

Αντιδράσεις προκάλεσε πεντάλεπτο βίντεο που προβλήθηκε στο κτήριο της βουλής με τις μάχες των Ελλήνων ανήμερα της Μέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο από την αξιωματική αντιπολίτευση, όσο κι από αλλά πολιτικά στελέχη όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης και ο Νίκος Φίλης που χαρακτήρισε «στυγνή προσβολή της Δημοκρατίας την απεικόνιση του κτιρίου της  Βουλής  με στρατιωτικά και θρησκευτικά σύμβολα

Η εικόνα της Παναγίας, η οποία μεταξύ εκατοντάδων άλλων, αποτυπώθηκε για μερικά δευτερόλεπτα στην πρόσοψη του κοινοβουλευτικού μεγάρου, έγινε αντικείμενο χλευασμών και επικρίσεων κατά της κυβέρνησης.

«Επί της προσόψεως της Βουλής αποφάσισαν η Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος της Βουλής να «τιμήσουν» τα Εισόδια της Θεοτόκου. Αυτό είναι το σύγχρονο, ευρωπαϊκό, κοσμικό κράτος του «φιλελεύθερου» κ. #Μητσοτακη;», σχολίασε μέσω twitter το ΜέΡα25.

star

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...