Μεταφορά μαθητών σε καρότσα: Τι απαντούν η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και η Αντιπεριφέρεια Αιτωλοακαρνανίας

Κάνοντας τον γύρο του διαδικτύου η εικόνα των μαθητών oικισμού του Θερακησίου Βάλτου να μεταφέρονται με καρότσα αγροτικού οχήματος στο σχολείο τους έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αρνητικές εντυπώσεις.

Για το θέμα πήραν θέση τόσο η  Περιφερειακή Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας όσο και η Περιφερειακή Ενότητα.

Το νόημα της ανακοίνωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι πως  μερίμνησε για την έγκαιρη δήλωση των δρομολογίων και των δικαιούχων και την τρέχουσα σχολική χρονιά, έτσι ώστε να είναι σε θέση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προχωρήσει τη διαδικασία της ανάθεσης.

Για την περίπτωση του Θερακησίου αναφέρει πως το δρομολόγιο έχει ήδη προκηρυχθεί, έχει περάσει από τις αρμόδιες οικονομικές επιτροπές και βρίσκεται στην τελική φάση της ανάθεσης.

Από την πλευρά της  η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  τονίζει πως  αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν το έργο της μεταφοράς μαθητών οι προσωρινοί μειοδότες που αναδείχτηκαν από το Διαγωνισμό.Όμως από το Διαγωνισμό προέκυψαν 160 άγονες διαδρομές  καθώς και νέα αιτήματα που  δεν είχαν συμπεριληφθεί.

Αναφέρει ωστόσο πως  τα άγονα δρομολόγια παρά τη δημοσιότητα που δίνεται μέσα από τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού οφείλονται κυρίως σε αγκυλώσεις λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την τήρηση του κριτηρίου της έδρας των ταξί καθώς και της έλλειψης ενδιαφέροντος από υποψήφιους προσφέροντες

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας

Δεδομένου μικρού αριθμού καταγεγραμμένων δυσλειτουργιών που έχουν έλθει στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες σχετικά με τη μη υλοποίηση συγκεκριμένων δρομολογίων δωρεάν μεταφοράς δικαιούχων μαθητών σχολικών μονάδων των περιοχών αρμοδιότητάς της, η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας επιθυμεί να υπογραμμίσει τον υποστηρικτικό της ρόλο τόσο σε τυπικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο αλλά και να διαβεβαιώσει δημόσια πως διατίθεται να συνδράμει με όποιο πρόσφορο μέσο της ζητηθεί στην βελτιστοποίηση των προβλεπόμενων εκ του νόμου διαδικασιών.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος σε συνεργασία με το σύνολο των στελεχών της εκπαίδευσης (Διευθυντές Εκπαίδευσης, Διευθυντές Σχολικών Μονάδων) μερίμνησαν για την έγκαιρη δήλωση των δρομολογίων και των δικαιούχων και την τρέχουσα σχολική χρονιά, έτσι ώστε να είναι σε θέση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να προχωρήσει τη διαδικασία της ανάθεσης  με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 διαδικασίες. Διαδικασίες για τις οποίες ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας μέχρι την ολοκλήρωση τους είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Επίσης υπάρχει προσωπική διαρκής και άμεση ενημέρωση και συνεργασία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με τον Περιφερειάρχη  Δυτικής Ελλάδας καθώς και με τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για το θέμα το οποίο και παρακολουθεί στενά με στόχο την άμεση επίλυσή του.

Με αφορμή δημοσίευμα του αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ (www.ert.gr) στις 19-10-2018 με τίτλο «Αμφιλοχία: Σε καρότσα αγροτικού πάνε στο σχολείο μαθητές δημοτικού» στο οποίο περιγράφεται η αδυναμία μεταφοράς 15 μαθητών δημοτικού λόγω νομικού κωλύματος που προέκυψε λόγω της έδρας των ταξί στην Αμφιλοχία και όχι στην περιοχή του ορεινού Βάλτου, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι το δρομολόγιο έχει ήδη προκηρυχθεί, έχει περάσει από τις αρμόδιες οικονομικές επιτροπές και βρίσκεται στην τελική φάση της ανάθεσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης  θα εξακολουθήσει να στέκεται αρωγός της διαδικασίας με όποιο μέσο διαθέτει ούτως ώστε ακόμη και οι μαθητές της πιο απομακρυσμένης περιοχής των σχολείων της, να έχουν εξίσου πρόσβαση στη δωρεάν και δημόσια παιδεία.

Η ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας

Καταληκτική ημερομηνία και οριστικός ανάδοχος για χωριά Βάλτου και Ποταμούλα

Σε συνέχεια προηγούμενης πληροφόρησης, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για να καλυφθούν τα κενά στην μεταφορά μαθητών που έχουν υπάρξει σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Στην Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  έγκαιρα διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε ο 4ος Επιμέρους Διεθνής ηλεκτρονικός Διαγωνισμός προϋπολογισμού 4.742.054,31 για το σχολικό έτος 2018-2019 και αμέσως με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ξεκίνησαν το έργο της μεταφοράς μαθητών οι προσωρινοί μειοδότες που αναδείχτηκαν από το Διαγωνισμό.

Όμως από το Διαγωνισμό προέκυψαν 160 άγονες διαδρομές  καθώς και νέα αιτήματα που  δεν είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό σχεδιασμό του Διαγωνισμού. Τα άγονα δρομολόγια παρά τη δημοσιότητα που δίνεται μέσα από τη διαδικασία του ηλεκτρονικού διεθνούς Διαγωνισμού οφείλονται κυρίως σε αγκυλώσεις λόγω υποχρεωτικής εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την τήρηση του κριτηρίου της έδρας των ταξί καθώς και της έλλειψης ενδιαφέροντος από υποψήφιους προσφέροντες λόγω του ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα για να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα).

Μετά την νέα προθεσμία που δόθηκε εκ νέου στους  Διευθυντές των σχολικών μονάδων  για την καταχώριση  αυτών των αιτημάτων  προχωρήσαμε σε νέο σχεδιασμό των νέων διαδρομών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες  μεταφοράς των μαθητών. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες διαγωνιστικές διαδικασίες και έχουν προκύψει οριστικοί ανάδοχοι.  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας  έχουν ολοκληρώσει το σχεδιασμό στο σύνολό του και προωθούνται νέοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί.

Σε ότι αφορά τις διαδρομές που αναφέρονται στα σχετικά δημοσιεύματα επισημαίνουμε τα εξής:

Α. Για τα δρομολόγια που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα σας γνωρίζουμε τα κάτωθι :

ΤΑΜ-Δ121 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ(ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4
ΤΑΜ-Δ122  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΤΣΙΛΑΡΙ-ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4
ΤΑΜ-Δ123  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΤΣΙΛΑΡΙ-ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ(ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4
ΤΑΜ-Δ124  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΤΣΙΛΑΡΙ-ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 3
ΤΑΜ-Δ125  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ (ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 1

Τα δρομολόγια αυτά είχαν συμπεριληφθεί στην με αριθμό  πρωτ. 188894/2187/19-06-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΓΞ7Λ6-0ΗΖ) διακήρυξη του 4ου Επιμέρους Διεθνούς  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού της  Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, προϋπολογισμού 4.742.054,31 . Οι ως άνω διαδρομές κρίθηκαν δυνάμει της με αριθμό 1786/2018 (ΑΔΑ:ΩΩΣ67Λ6-18Π) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας   άγονες λόγω έδρας σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 24001/2013 και  του  Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/2012) περί της προμίσθωσης ΕΔΧ αυτοκινήτου

Οι παραπάνω διαδρομές διαβιβάστηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας εκ νέου στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Τμήμα Προμηθειών) για επαναδημοπράτηση.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σύμφωνα την  με αριθμό 2168/2018 (ΑΔΑ:Ω16Χ7Λ6-Ψ0Ζ) σχετική απόφαση της η προσφυγή σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης.

Ήδη αναρτήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  σύμφωνα με την οποία  ορίζεται ρητά ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής προσφορών η Τετάρτη 24-10-2018 και ως εκ τούτου άμεσα θα προκύψει ανάδοχος για τις παραπάνω διαδρομές.

Β.  Όσον αφορά τη διαδρομή «Αμπέλια-Κελανίτης-Σαργιάδα» προς Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο Ποταμούλας έχει προκύψει οριστικός ανάδοχος (ΚΤΕΛ Ν. ΑΙΤΩ/ΝΙΑΣ) σύμφωνα με την με αριθμό 2057/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου ξεκινάει η μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών.

agrinionews.grΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...