Ναυπακτία-Δωρίδα: Απαγόρευση αλιείας , αγκυροβολίας και πλεύσης σκαφών. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε.

bb

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 141 τον Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α/03-10-73) όπως ισχύει.

2. Τα άρθρα 231, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού  Λιμένα Μεσολογγίου (ΦΕΚ 654Β΄/29-10-

1985)

3. Τον αριθμ. 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ 444 Β /26-04-99) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει

4. Την αριθ. πρωτ. 2141.1/19 /ΩΠ: 100900/05-19  Αναφορά Α΄ Λ/Τ Ναυπάκτου.

5. Την αναγκαιότητα διασφάλισης αποφυγής ατυχημάτων και προστασίας των λουομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Για το χρονικό διάστημα από 01-06-2019 έως και 15-09-2019 και για τις ώρες από

08:00 έως 21:00 κάθε ημέρας, την απαγόρευση της αλιείας  και αγκυροβολίας σε  ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς με κάθε μέσο  τόσο από θαλάσσης όσο και από ξηράς στις ακόλουθες θαλάσσιες περιοχές (παραλίες) περιοχής δικαιοδοσίας Α΄ Λ/Τ Ναυπάκτου:

α)  Παραλία     ΄΄Ψανής΄΄     Δήμου  Ναυπακτίας  σε  όλο  το  μήκος  της  παραλίας,  ,

β)  Παραλία΄΄Γρίμποβου΄΄ Δήμου Ναυπακτίας, έως πεντακόσια (500) μέτρα Ανατολικά Αλσυλλίου Γριμπόβου (Πούντος Ναυπάκτου), γ) Παραλία Βάρειας Δήμου Ναυπακτίας από τον ποταμό ΄΄Βάρεια΄΄   και Δυτικά σε απόσταση τετρακοσίων (400) μέτρων (νεροτσουλήθρες), δ) Παραλία ΄΄Πατρινά΄΄ Δήμου Ναυπακτίας, 

ε)  Παραλία  Κάτω  Βασιλικής  Δήμου  Ναυπακτίας σε  όλο  το  μήκος  της  παραλίας μεταξύ παλαιού λιμένα και αλιευτικού καταφυγίου

στ) Παραλία Μακύνειας  Δήμου Ναυπακτίας (300 μέτρα Δυτικά από το αλιευτικό καταφύγιο έως το κέντρο «Τριανταφύλλου» και 300 μέτρα Ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου)

ζ) Παραλία ΄΄Χιλιαδούς΄΄ Δήμου Δωρίδος,

η) Παραλία΄΄Παραθάλασσο  Μοναστηράκι΄΄  Δήμου  Δωρίδος,  

θ)  Παραλία  ΄΄Σκάλωμα΄΄  Δήμου  Δωρίδος,

 ι)Παραλία ΄΄Μαραθιά΄΄ Δήμου Δωρίδος (450 μέτρα εκατέρωθεν του αλιευτικού καταφυγίου),

ια) Παραλία ΄΄Σεργούλας΄΄ Δήμου Δωρίδος,

ιβ) Παραλία Γλυφάδας Δήμου Δωρίδος,

ιγ) Παραλία Χανίων Δήμου Δωρίδος,

ιδ) Παραλία Σπηλιάς Δήμου Δωρίδος,

ιε) Παραλία Αγίου Σπυρίδωνα Δήμου Δωρίδος, εντός των   σημαντήρων οι οποίοι θα πρέπει να οριοθετηθούν από τους οικείους Δήμους και Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με συστάσεις- υποδείξεις του Α΄ Λ/Τ Ναυπάκτου. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον δεν επισημαίνονται με   πλωτούς σημαντήρες, η απαγόρευση ισχύει σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το σημείο στο οποίο φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι.

2. Επίσης στις ως άνω περιοχές  και για το ίδιο χρονικό διάστημα, για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η αγκυροβολία/παραμονή μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής και κάθε είδους σκάφους, καθώς επίσης και η εκκίνηση/επιστροφή τους σε περίπτωση που εκατέρωθεν του σημείου και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων υφίστανται λουόμενοι, ενώ η κυκλοφορία/πλεύση τους απαγορεύεται σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200)    μέτρων από το συνηθισμένο σημείο   στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι,   εφόσον δεν υφίστανται πλωτοί σημαντήρες και όταν δεν ορίζεται ευρύτερη απόσταση απαγόρευσης από τη σχετική νομοθεσία .

3. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες

που  συντρέχουν  ,  σύμφωνα  με  την  ισχύουσα  νομοθεσία,  υπόκεινται  και  στις  κυρώσεις  του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α΄) , το πρώτο εδάφιο της παραγ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (ΦΕΚ 214 Α΄) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/01 (ΦΕΚ 156 Α΄) , όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/07 (ΦΕΚ 131 Α΄).

4. Να κοινοποιηθεί για άμεση εφαρμογή.-

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ ΜΕΛΙΑΔΗΣ Νεκτάριος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...