Οδηγίρς για συγκομιδή ελιάς και παραγωγή ελαιολάδου

bb

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΛΙΑΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
Χρόνος ελαιοσυλλογής
Στις επιτραπέζιες ποικιλίες, η συλλογή του καρπού γίνεται μετά τη συμπλήρωση τηςαύξησης του μεγέθους τους και οπωσδήποτε πριν αρχίσει το “μαλάκωμα” της σάρκαςκαι η μείωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των καρπών.Στις ελαιοποιήσιμες ελιές, η συλλογή αρχίζει με την αλλαγή του χρώματος απόπράσινο-κίτρινο σε πράσινο-ιώδες και κλιμακώνεται, ανάλογα με τις συνθήκες , μέχριτην πλήρη ωρίμανση των καρπών. Η συλλογή νωρίτερα ή αργότερα δίνει λάδιυποβαθμισμένης ποιότητας. Επιπλέον, η καθυστερημένη συγκομιδή πιθανόν ναπροκαλέσει μείωση της καρποφορίας του επόμενου έτους.Δέντρα με χαμηλό φορτίο συγκομίζονται νωρίτερα σε σχέση με τα φορτωμένα δένδρα.Σε περίπτωση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να τηρείται το χρονικόπεριθώριο που προβλέπεται πριν τη συγκομιδή.Κατά τη συγκομιδήΟι πληγές που δημιουργούνται κατά το κλάδεμα ή το ράβδισμα για τη συγκομιδή τουελαιόκαρπου εφόσον συνοδεύονται από βροχή είναι πολύ επικίνδυνες για μολύνσεις
των δέντρων από καρκίνωση, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται το κλάδεμα και οραβδισμός των δέντρων με βροχερό καιρό. Επιπλέον ο τραυματισμός του ελαιόκαρπουκατά τη συλλογή υποβαθμίζει την ποιότητα του λαδιού, ιδιαίτερα αν καθυστερήσει η
ελαιοποίηση.
Μετά τη συγκομιδήΟι καλές συνθήκες χειρισμού του ελαιόκαρπου από τη συγκομιδή μέχρι τηνκατανάλωση είναι μεγάλης σημασίας και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τηνποιότητα του ελαιόλαδου.
Συσκευασία- μεταφορά
Η παραμονή του ελαιόκαρπου για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την ελαιοποίηση σεσυνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και φτωχού αερισμού υποβαθμίζει πάρα πολύ τηνποιότητα του ελαιόλαδου.
Συνιστάται η χρήση διάτρητων σάκων από φυτικές ίνες ή δίχτυ, γιατί επιτρέπουν τοναερισμό και παρεμποδίζουν ανάπτυξη μυκήτων μούχλας. Ακόμα καλύτερα είναι ταπλαστικά τελάρα, ιδίως για τις επιτραπέζιες ελιές. Οι πλαστικοί σάκοι εμποδίζουν τον
αερισμό, μεταφέρουν οσμές και τοξικά υπολείμματα (ιδιαίτερα ότανεπαναχρησιμοποιούνται) και συντελούν στην υποβάθμιση της ποιότητας τουελαιόλαδου.
Οι σάκοι να τοποθετούνται σε στοίβες χαμηλού ύψους σε στεγασμένο, δροσερό καικαλά αεριζόμενο χώρο, μέχρι την έκθλιψη του καρπού.

Στο ελαιουργείο

Συνιστάται να γίνεται προγραμματισμός της παράδοσης καρπού σε συνεννόηση με τοελαιουργείο, ώστε να γίνεται η έκθλιψη του ελαιόκαρπου το συντομότερο δυνατό.Προτείνεται η επιλογή ελαιουργείου να γίνεται βάσει των παρακάτω προδιαγραφών
κατασκευής και λειτουργίας:
o συνθήκες υψηλής καθαριότηταςo μηχανήματα από ανοξείδωτα υλικάo αποφυγή παρατεταμένης μάλαξης της ελαιοζύμης και επαφή της με τον αέραo τήρηση χαμηλών θερμοκρασιώνo χρήση κατά το δυνατόν λιγότερου νερού για αποφυγή απομάκρυνσης των φυσικώναντιοξειδωτικώνo Τήρηση μέτρων κατά την έκθλιψη βιολογικού ελαιοκάρπου (χωρικός και χρονικός
διαχωρισμός).
Αποθήκευση- Συντήρηση του ελαιόλαδου
Η συντήρηση του ελαιόλαδου θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλα μέσα, προτιμώνταιανοξείδωτα, λευκοσιδηρά ή γυάλινα δοχεία και σε αποθήκες με χαμηλές θερμοκρασίες(επιθυμητή θερμοκρασία μικρότερη των 18οC).
Το φως και το οξυγόνο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές αλλοιώσεις στο λάδι,συνεπώς τα δοχεία συσκευασίας θα πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαφανήκαι αεροστεγή. Ιδιαίτερα θα πρέπει να αποφεύγεται η πλαστική συσκευασία ή οποίαείναι δυνατόν να προκαλέσει κατακράτηση των πτητικών συστατικών του λαδιού καιυποβάθμιση των γευστικών και αρωματικών ιδιοτήτων του. Επιπλέον πρέπει να γίνεταιπροστασία στην αποθήκη και από δυσάρεστες οσμές (μούχλα, καπνός, φάρμακα) που
μπορούν να απορροφηθούν από το ελαιόλαδο.Ο χρόνος συντήρησης του ελαιολάδου, μειώνεται όταν η αρχική του ποιότητα είναι
χαμηλή.
Διαχείριση φυτικών υπολειμμάτων
Είναι δυνατόν να γίνει χρήση των υγιών φυτικών υπολειμμάτων σαν εδαφοβελτιωτικό,(κοπή, κάλυψη εδάφους, ενσωμάτωση) καθώς και για παραγωγή ενέργειας (οικιακήθέρμανση). Συνιστάται ελαχιστοποίηση καύσης, με χρήση μόνο για τα άρρωστα.Διαχείριση απορριμμάτων καλλιέργειαςΝα μην εγκαταλείπονται στο χωράφι υλικά συσκευασίας λιπασμάτων ή φαρμάκων. Ναφυλάσσονται σε προστατευμένους χώρους τα αχρησιμοποίητα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
MSc/MSc ΓΕΩΠΟΝΟΣ-ΤΕΧΝ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...