Οι οικονομικοί έλεγχοι στην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου

bb

Αναδημοσίευση από το www.romfea.gr

Επιστολή προς τον Διευθυντή της Romfea.gr κ. Αιμίλιο Πολυγένη, απέστειλε ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, Πρόεδρος της Αδελφότητας Παναγία Ναυπακτιώτισσα και επ. Εισαγγελέας Εφετών κ. Γεώργιος Κουβέλης, όσον αφορά τους οικονομικούς ελέγχους στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Ναυπάκτου.

 

Η επιστολή προς την Romfea.gr, έχει ως εξής:

Κύριε Διευθυντά του Πρακτορείου Εκκλησιαστικών Ειδήσεων “Romfea.gr” –  ΡΟΜΦΑΙΑ.

Είμαι ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών, που εδρεύει στην Αθήνα, Πρόεδρος της Αδελφότητος Παναγία η Ναυπακτιώτισσα και επ.Εισαγγελεύς Εφετών Γεώργιος Κουβέλης.

Διάβασα τα όσα έγραψε ο Σεβ.Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ.Ιερόθεος κατηγορώντας την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ναυπάκτου, ότι τάχα η Μονή δεν δέχεται κανέναν έλεγχο στα οικονομικά της, ούτε από τον ίδιο, ούτε από την Ιερά Σύνοδο, ούτε από την Πολιτεία.

Από την έρευνα που έκανα, ως Δικαστικός Λειτουργός που υπήρξα στην ζωή μου, ανεκάλυψα τα εξής, συγκλονιστικά που αποδεικνύουν ότι άδικα διώκεται το φημισμένο Μοναστήρι της Ναυπάκτου.

Η αλήθεια είναι ότι η Μονή έχει υποστεί πολλούς ελέγχους, πάρα πολλούς και όχι «κανένα».

Έχει υποστεί πλήθος οικονομικούς ελέγχους από τους αρμόδιους Επιθεωρητές, από τα αρμόδια Υπουργεία, από Νομαρχιακές Υπηρεσίες Ελέγχου, από Ορκωτούς Λογιστάς, από το ΣΔΟΕ, από τον Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και από την Επιθεώρηση Δημοσίων Διαχειρίσεων του Υπουργείου Οικονομικών κ.α.

Έδωσε όλα τα οικονομικά της παραστατικά στους αρμοδίους Επιθεωρητές και άδικα συκοφαντείται ότι τάχα αρνήθηκε.

Επί πλέον, ανάμεσα σ’ αυτούς τούς 48 ελέγχους, η Μονή έχει υποστεί δύο εκκλησιαστικούς ελέγχους, έναν έλεγχο από τον ίδιο τον κ.Ιερόθεο!!!……. το έτος 1998 για το έτος 1996 και έναν Απολογιστικό Έλεγχο από την ΕΚΥΟ της Ιεράς Συνόδου το έτος 2002.

Και θα είχε υποστεί και άλλους ελέγχους από τον Μητροπολίτη, καθώς η Μονή με εννέα έγγραφά της τον προσκαλούσε να κάνει έλεγχο στην Μονή, αλλά ο Μητροπολίτης απέφευγε να κάνει τους ελέγχους της Μονής. Γιατί άραγε; Μήπως διότι είναι αλήθεια αυτά που κατέθεσε ο ίδιος ομολογώντας εγγράφως, επισήμως και ενόρκως, στην Δικαιοσύνη τά εξῆς;

– Στο έγγραφο υπ’ αριθμ. 20-9-2001 επίσημο Υπόμνημα του, προς την Εισαγγελία Εφετῶν Πατρών εναντίον της Ιερᾶς Μονής, «δεν γνωρίζω από οικονομικό έλεγχο»!!!… και

– Στο έγγραφο υπ’ αριθμ.14-6-2002 επίσημη κατάθεσή του, στην Εισαγγελία Μεσολογγίου, εναντίον της Ιερᾶς Μονής, «δεν διαθέτω γνώση πάνω στα θέματα αυτά»!!!… για τον ΦΠΑ.

 

Σας παραθέτω τα σχετικά αποσπάσματα των εγγράφων της Ιεράς Μονής προς τον Σεβασμιώτατο, που αποδεικνύουν ότι όσα κατηγορεί ο Μητροπολίτης την Μονή, δεν είναι αλήθεια:

 

α) Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 50/2-7-1998 της Ιεράς Μονής προς τον Μητροπολίτη:

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ ἀριθμ. 266/18-5-1998, προαγόμεθα να αναφέρωμεν Υμῖν, ότι η Αδελφότης της Ιερᾶς Μονής ευχαρίστως και προθύμως θα περιμένη και θα δεχθή πάντα έλεγχον του Οικονομικού της Απολογισμοῦ εις τα πρωτότυπα παραστατικά αυτού, εις τον χώρον της Μονής, όπου συμφώνως τω νόμω είναι η φυσική αλλά και μοναδική των θέσις».

β) το έγγραφο υπ’ αριθμ. 99/18-11-1998 «Δια του παρόντος και εις εκτέλεσιν της υπ ἀριθμ.648/17-11-1998 Υμετέρας εντολής, προαγόμεθα να αναφέρωμεν Υμῖν, ότι ήδη δια του υπ’ αριθμ 50/ 2-7-1998 υποβληθέντος εις Υμᾶς ημετέρου εγγράφου, ανεφέραμεν Υμῖν τα δέοντα».

γ) το έγγραφο υπ’ αριθμ.14/29-1-1999   «Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ ἀριθμ. 29/26-1-1999 εγγράφου Σας, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν, ότι όπως Σας ανεφέραμεν και πάλιν δια του υπ ἀριθμ. 50/2-7-1998 εγγράφου μας, η Αδελφότης της Ιερᾶς Μονής ευχαρίστως και προθύμως επερίμενεν, αλλά και θα περιμένη και θα δεχθή πάντα έλεγχον των Οικονομικών της Απολογισμῶν εις τα πρωτότυπα παραστατικά αυτών ( Αποδείξεις εισπράξεων, Τιμολόγια πληρωμών κλπ.), εις τον χώρον της Μονής, όπου συμφώνως τω νόμω είναι η φυσική, αλλά και η μοναδική των θέσις. Εσεῖς, βεβαίως, απαιτείτε να Σας παραδώσωμεν (είς τα Γραφεία Σας) τα πρωτότυπα παραστατικά.  

Σας παρακαλούμεν, λοιπόν, θερμώς, να καθορίσητε ημέραν και ώραν οικονομικού ελέγχου των πρωτοτύπων παραστατικών, ώστε ο Οικονόμος της Μονής και μέλη της Αδελφότητος να μεταφέρουν τα πρωτότυπα παραστατικά εις το Γραφείον Σας και εκεί παρουσία των να γίνη ο έλεγχος και εν συνεχεία να επιστρέψουν αυτοί και πάλι τα παραστατικά εις την Μονήν».

δ) το έγγραφο υπ’ αριθμ.11/28-1-2000

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ ἀριθμ. 793/14-12-99 εγγράφου Σας, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν ότι αναμένομεν πάντοτε προθύμως, την εντολήν Σας δια να προσκομίσωμεν εις την Ιεράν Μητρόπολιν τα πρωτότυπα παραστατικά των οικονομικών απολογισμών της Μονής, των παρελθόντων ετών, προκειμένου να ελεγχθούν αυτοί.

Ηδη με πρωτοβουλίαν της Μονής απηυθύνθημεν δύο φοράς (Σεπτέμβριον 1999 και Ιανουάριον 2000) εις τον Γενικόν Αρχιερατικόν Σας Επίτροπον, όπως μας είχατε δώσει εντολήν, αλλά εκείνος δεν εδέχθη να διεξάγη τον έλεγχον αυτόν.

Ως εκ τούτου, αναμένομεν να καθορίσητε Σεις ημέραν και ώραν ελέγχου, οπότε ο Οικονόμος της Μονής θα προσκομίση τα πρωτότυπα παραστατικά εις την Ιεράν Μητρόπολιν και συμφώνως με την προφορικήν οδηγίαν Σας θα παραμείνη μετ αὐτῶν μέχρι το τέλος του ελέγχου, οπότε θα τα επαναφέρη ο ίδιος εις την Ιεράν Μονήν».

ε) το έγγραφο υπ’ αριθμ. 20/14-2-2000 .

«Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ ἀριθμ. 100/9-2-2000 εγγράφου Σας, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν ότι δια τα πρωτότυπα παραστατικά Σας έχομεν αναφέρει εις έτερον (το προηγούμενο) έγγραφον».

στ) το έγγραφο υπ’ αριθμ. 83/26-6-2003 «Δια του παρόντος και εις απάντησιν του υπ’ αριθμ. 334/23-6-2003 εγγράφου Σας, προαγόμεθα να Σας αναφέρωμεν ότι δεν αρνούμεθα τον οικονομικόν Σας έλεγχον, αλλά αντιθέτως τον αποδεχόμεθα».

ζ) το έγγραφο υπ’ αριθμ. 99/24-7-2003

«Δεν είναι αλήθεια ότι η Ιερά μας Μονή δεν αποδέχεται τον έλεγχον της νομιμότητος της διαχειρίσεώς της. Εχετε εις χείρας Σας τα έγγραφα της Ιερᾶς μας Μονής, τα οποία αποδεικνύουν, ότι ουδέποτε ηρνήθη τον έλεγχόν Σας, αλλά τον ανέμενεν προθύμως».

η) το έγγραφο υπ’ αριθμ. 35/22-4-2004 «η Ιερά μας Μονή, Σας δηλώνει για πολλοστή φορά, ότι αποδέχεται να κάνετε και πάλι Εσεῖς, τον έλεγχο της νομιμότητος της διαχειρίσεώς της, (ήδη τον έχετε κάνει στο παρελθόν), και ευχαρίστως Σας αναμένει, για να Σας προσκομίσει τα σχετικά παραστατικά εντός του χώρου της Ιερᾶς μας Μονής και τώρα και στο μέλλον και όποτε θέλετε να κάνετε τον έλεγχό Σας».

 

θ) το έγγραφο υπ’ αριθμ. 207/5-12-2007 «Δια του παρόντος και εις εκτέλεσιν της σχετικής εντολής Σας, η Ολομέλεια της Αδελφότητος της Ιερᾶς Μονής…. Σας προσκομίζει (στα Γραφεία Σας) σήμερον 5ην Δεκεμβρίου τα παραστατικά και Σας παρακαλεί να διενεργήσητε τον προβλεπόμενον έλεγχον της νομιμότητος της διαχειρίσεως της Ιερᾶς Μονής ».

 

–   Εξ άλλου ο ίδιος Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου ομολογεί με έγγραφό του ότι έκανε ανεμπόδιστα τον οικονομικό έλεγχο της Μονής

–   Το έγγραφο υπ’ αριθμ. 636/12-11-1998 του Σεβ. Μητροπολίτη κ.Ιερόθεου, προς την Ιερά Μονή αποδεικνύει ότι ο ίδιος έκανε ανεμπόδιστα τον οικονομικό έλεγχο της Μονής καθώς γράφει: «Εκ του γενομένου ελέγχου του απολογισμού της Ιεράς υμών Μονής έτους 1996, διεπιστώθησαν τα κάτωθι:….κλπ.»

Κύριε Διευθυντά

Το πρόβλημα στην Μητρόπολη Ναυπάκτου δεν είναι πρόβλημα μεταξύ Μονής και Εκκλησίας, την οποία οι Μοναχοί αγαπούν και σέβονται τόσο πολύ ώστε αφιέρωσαν σ’αυτήν νειάτα, περιουσίες, Πτυχία Ανωτάτων Σχολών εσωτερικού και Εξωτερικού και τα πάντα.. Ούτε είχε ούτε έχει τίποτα η Μονή εναντίον της Διοικούσης Εκκλησίας των Μητροπολιτών.

Το υπάρχον πρόβλημα είναι πρόβλημα του Μητροπολίτη κ.Ιερόθεου Βλάχου με την Ιερά Μονή, με επιδιώξεις μάλιστα στα οικονομικά της Μονής.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, επηρεασμένη από τα όσα ο Μητροπολίτης καταγγέλλει, έχει διαπράξει μεγάλη αδικία και μάλιστα χωρίς δίκη, χωρίς ενημέρωση των διωκομένων Μοναχών, χωρίς ακρόαση και απολογία, χωρίς μάρτυρες, χωρίς δικηγόρους και χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τους Νόμους αλλά και τους Ιερούς Κανόνες.

Σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε την απάντησή μου αυτή στα όσα δημοσίευσε ο Σεβασμιώτατος στην ιστοσελίδα. Πιστεύω ότι θα την δημοσιεύσετε, διότι όπως γράφετε είσθε «Πρωτοι ] ]>

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...