bb

Η απόλυτη συναίνεση επιτεύχθηκε.Και τώρα δουλειά.Ο κόσμος θέλει πράξεις και όχι λόγια

Διαβάστε πρώτοι όλα όσα συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο

Η πόλη της Ναυπάκτου ασφυκτιά από την έλλειψη λύσης όδευσης των οχημάτων ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες,βιώντας μία πραγματικότητα που θα θέλαμε να είναι διαφορετική, τόνισε ο δήμαρχος Ναυπακτίας Βασίλης Γκίζας στην εισήγησή του για το θέμα.

Η πόλη της Ναυπάκτου-συνέχισε- έχει το ευτύχημα να περιβάλλεται από ένα υπέροχο κάστρο και δυστυχώς,αυτή η ομορφιά ακυρώνεται από το γεγονός, ότι η πόλη διασχίζεται από δύο δρόμους,με τα όσα προβλήματα αυτοί επιφέρουν.

Στις σκέψεις της δημοτικής αρχής, είναι με σοβαρότητα και επιστημονικά ορθό τρόπο, να ξεκινήσουμε με σταθερά βήματα να δούμε την προοπτική μιας εναλλακτικής όδευσης ή τρίτο δρόμο.Χρειάζεται, μια σοβαρή και επίπονη προσπάθεια, όχι από την παρούσα ή και την επόμενη άλλα και από τις επόμενες δημοτικές αρχές, να σκύψουμε πάνω στο θέμα

Σε συνεργασία με τη διοίκηση της Αιτωλικής, της οποίας ο ρόλος είναι αναπτυξιακός σε διάφορους τομείς,αποφασίστηκε η δημιουργία ενός φακέλου, που εξηγεί με απόλυτους όρους την αναγκαιότητα χρηματοδότησης των μελετών ενός τέτοιου εγχειρήματος,ώστε να αποτιμηθεί με πραγματικούς τεχνικούς όρους, τόσο το κόστος των μελετών αλλά και του όλου έργου και η υποβολή του τεχνικού δελτίου στα ανάλογα χρηματοδοτικά εργαλεία και στο ΥΠ.ΕΣ,. με τη συνοδεία του φακέλου αυτού ώστε ο οποιοσδήποτε ειδικός να πεισθεί για την αναγκαιότητα της χρηματοδότησης.

Έτσι λοιπόν, παραλήφθη τις προηγούμενες ημέρες η σχετική εργασία σε φάση προμελέτης, από ένα αξιόλογο τεχνικό γραφείο με εμπειρία σε ανάλογα έργα κατασκευής ,προκειμένου σε πρώτη φάση να επιτευχθεί η χρηματοδότηση των μελετών ύψους 2.000.000 ευρώ,με τη δημιουργία εναλλακτικών προτάσεων, κάποια από τις οποίες προκρίνεται

Με λίγα λόγια,το δημοτικό συμβούλιο,κλήθηκε να αποφασίσει(όπως και αποφάσισε ομόφωνα) την εξουσιοδότηση του δημάρχου,για το τεχνικό δελτίο του έργου,προς εξεύρεση χρηματοδότησης.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο υπεύθυνος μηχανικός κ.Κων/νος Αποστολέρης, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά και αναλυτικά στην περιγραφή του έργου, προτείνοντας 4 εναλλακτικές προτάσεις για την παράκαμψη του κέντρου της πόλης

Ο κ.Αποστολέρης, παρουσίασε τις 4 εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες προκρίθηκαν βάσει της εφικτότητας του έργου και των οικονομοτεχνικών τους χαρακτηριστικών.

Στόχος αυτού του έργου είναι σύμφωνα με τον κ.Αποστολέρη, να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Ναυπάκτου από τον κυκλοφοριακό φόρτο των δύο μοναδικών αρτηριών που διέρχονται της πόλης (Μπότσαρη-Τζαβέλλα),η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,η αναβάθμιση και βελτίωση του αστικού ιστού και φυσικά η βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο κέντρο της πόλης.

Σκοπός, πέρα από τη διερεύνηση της εφικτότητας του νέο δρόμου,είναι ο προσδιορισμός όλων αυτών των στοιχείων, ώστε να συνταχθεί ένας ολοκληρωμένος τεχνικός φάκελος προκειμένου να δρομολογηθούν όλες οι ενέργειες για την αξιολόγηση και υλοποίηση αυτού του έργου.

Με λίγα λόγια,αυτό που αποφασίστηκε ήταν για το εάν μπορεί όλο αυτό, να υλοποιηθεί ,πόσο θα κοστίσει και τι δυνατότητες υπάρχουν προκειμένου η πόλη μια μέρα να ξυπνήσει και να διαθέτει έναν πλήρη,ασφαλή και λειτουργικό τρίτο δρόμο

Ο κ. Αποστολέρης αφού περιέγραψε τη σημερινή δύσκολη ομολογουμένως κάτασταση που επικρατεί στον αστικό ιστό,με τα όσα προβλήματα απορρέουν από την βεβαρημένη κυκλοφοριακή κατάσταση και για το λόγο αυτό ξεκίνησαν οι αναζητήσεις λύσεων για τη διόρθωση της υφιστάμενης κατάστασης.

Έτσι:

Στην πρώτη εναλλακτική πρόταση,προβλέπεται μήκος έργων 3.900 μέτρων,με μία σήραγγα μήκους 820 μέτρων που θα διαπερνά το λόφο του κάστρου,μία γέφυρα 40 μέτρων,ένα ζεύγος κυκλικών κόμβων,μία κάτω διάβαση και διαμόρφωση 4 ισόπεδων κυκλικών κόμβων προϋπολογισμού 37.360.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.Η πρώτη αυτή πρόταση, θεωρείται και η πιο σύντομη και συμφέρουσα παράκαμψη της πόλης,αλλα και η πιο δαπανηρή,λόγω του μεγάλου μήκους κυρίως της σήραγγας.

Το πλεονέκτημα της πρότασης, είναι η χαμηλή κλίση του δρόμου στην έξοδο της σήραγγας περίπου 7% με επιτρεπτό όριο το 13%,το πλάτος του οδοστρώματος στα 8 μέτρα εναρμονιζόμενο με τις διεθνείς προδιαγραφές

Πρώτη εναλλακτική πρόταση

Η δεύτερη εναλλακτική πρόταση,είναι πανομοιότυπη με τη σήραγγα να περιορίζεται στα 760 μέτρα επειδή η έξοδος της σήραγγας βγαίνει πολύ ψηλότερα,άρα και η είσοδος ανοίγει πολύ νωρίτερα,ωστόσο η κλίση στην έξοδο του νεκτροταφείου του Αγ.Στεφάνου είναι λιγο πιο έντονη στο 12%.Πάντως προτιμούμε σημείωσε ο κ.Αποστολέρης, να διατηρίσουμε χαμηλή τη κλίση του δρόμου ακόμα κι αν απαιτηθούν κάποια επιπλέον έργα προς αυτή την κατεύθυνση.

Στην περίπτωση αυτή και λόγω της μικρότερης σήραγγας,το κόστος του έργου περιορίζεται στα 35,7 εκατομμύρια ευρώ,η παράκαμψη του κέντρου παραμένει σύντομη,αλλά έχουμε έντονες κλίσεις στο οδόστρωμα σε σχέση με την πρώτη εναλλακτική

Δεύτερη εναλλακτική πρόταση

Η τρίτη εναλλακτική πρόταση,δεν διαφοροποιείται ως προς το ανατολικό κομμάτι της,αλλά δυτικά όπου η σήραγγα δεν καταλήγει σε χαμηλό υψόμετρο στο νεκροταφείο του Αγίου Στεφάνου,αλλά στα όρια της αστικής περιοχής πάνω από τα τελευταία κτήρια,με τη χωροθέτηση ενός κυκλικού κόμβου που να είναι σε θέση να διασυνδεθεί με το ύψος της οδού Εθνικής αντιστάσεως.Το πλεονέκτημα είναι, ότι έχει την μικρότερη δυνατή σήραγγα στα 620 μέτρα,αλλά το μεινόκτημα ότι έχει τη μεγαλύτερη περιπορεία(διάρκεια να διασχίσει κάποιος τον εναλλακτικό δρόμο) που το καθιστά λιγότερο επιλέξιμο από τους οδηγούς,ενώ ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 33 εκατομμύρια ευρώ,κυρίως λόγω της μικρότερης σήραγγας

Τρίτη εναλλακτική πορεία

Η τέταρτη εναλλακτική πρόταση είναι αυτή που περιλαμβάνεται στο ΓΠΣ,με μήκος έργων 2.900 μέτρων,την κατασκευή τριών σηράγγων ώστε να διέλθει κάτω από τους ορεινούς όγκους με μία εύθυγραμμη χάραξη.

Το μήκος των τριών σηράγγων, ανέρχεται στα 1890 μέτρα (790,940 και 160 μέτρα) με διπλάσιο περίπου προϋπολογισμό, λόγω των σηράγγων στα 66,425 εκατ. ευρώ

τέταρτη εναλλακτική προταση


Ως προς τη σκοπιμότητα και τα οφέλη του έργου,τίθεται η ανάγκη για δημιουργία εναλλακτικής διαδρομής με σκοπό την αποσυμφόρηση του κέντρου,την ποιοτική αναβάθμιση του αστικού ιστού μέσω των αναπλάσεων,παρεμβάσεων για την ανάδειξη του ιστορικού κέντρου,τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας,η αύξυση της ήπιας κινητικότητας με ήπια μέσα μεταφοράς,βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας,ανάβαθμιση των παρεχόμενων εμπορικών υπηρεσιών και αύξηση των επισκεπτών,ενώ μακροπρόθεσμα θα δούμε τους δείκτες ατυχημάτων να μειώνονται δραματικά κάτι που θα έχει όφελος σε βάθος 20 ετίας περίπου 7 εκατ.ευρώ,ενώ η αύξηση του τουριστικού προιόντος σε ίδιο χρονικό ορίζοντα,μπορεί να επιφέρει αύξηση στο τζίρο των εμπορικών επιχειρήσεων της τάξης του 1,5 δις,με τα αντίστοιχα φορολογικά έσοδα να υπρβαίνουν τα 300 εκατ.ευρώ

Οι τοποθετήσεις

Λουκόπουλος:Να προσεγγίσουμε το θέμα διαφορετικά

Ο κ. Λουκόπουλος στηλίτευσε τα όσα είπε ο δήμαρχος για προεκλογική μελέτη επί των ημερών του και για τις ενέργειες στις οποίες είχε προβεί ως δήμαρχος ο κ. Λουκόπουλος τότε,για εξεύρεση λύσης στο θέμα αυτό.

Είχαμε απαντήσει στον τότε περιφερειάρχη (Κατσιφάρα) ο οποίος μας ζήτησε,να του παραδόσουμε προτάσεις για σοβαρά έργα της περιόδου 2021-2027.Τότε είχαμε προτείνει το τούνελ, τις μελέτες για τη διευθέτηση των ρεμάτων από Μόρνο μέχρι Πλανατόρεμα,τη μελέτη παραλίας της Πλαιοπαναγιάς κ.α.

Ο τρόπος όμως που οφείλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα, θα έπρεπε να είναι διαφορετικός.Το έργο είναι απαραίτητο,όπως και οι χρηματοδοτήσεις των μελετών.Αλλά για να συμβεί αυτό απαιτείται μελέτη σκοπιμότητος και ένα τεχνικό δελτίο.Αν αυτού μας φέρνετε τέσσερις μελέτες για να επιλέξουμε.

Αυτό πρέπει να το κάνουν οι ειδικοί.

Μπουλές:Καμία ενημέρωση για το θέμα-Θέλουν τους πόντους του έργου Γκίζας-Κοτρώνης-Χωρίς συναίνεση έργα δε γίνονται

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι το τούνελ δεν θα έπρεπε να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο;

Υπάρχει άραγε κάποιος που να μη θέλει το τούνελ;Γιατί το δημοτικό συμβούλιο δεν προχώρησε στη συζήτηση αυτού του θέματος ώστε να αναθέσει στην Αιτωλική αναπτυξιακή την ανάθεση μιας τέτοιας μελέτης όταν αναλογοι δήμου που βρίσκονται στο δήμο Ναυπακτίας,είχαν αναθέσει στην αιτωλική την εκπόνηση μελετών (Πλατάνου,Αποδοτίας,Πυλλήνης);Και γιατί είναι μεμπτή αυτή η διαδικασία;Γιατί ενημερωθήκαμε από τα μέσα ενημέρωσης και όχι από την προβλεπόμενη διαδικασία μέσω του δημοτικού συμβουλίου,με αποτέλεσμα να μην μπορώ να απαντώ στους συνδημότες μου περί του θέματος.

Το ερώτημα που με αφορά είναι ότι παρότι μέλος της συνδιοίκησης με επικεφαλής 5 συμβούλων σ’αυτή,παρόλο που το θέμα είχε ξεκινήσει προ μηνών,δεν ενημερώθηκα ποτέ και για τίποτα.Αυτό δείχνει την εικόνα ότι καποιος φοβάται κάποιον.Προσθέτοντας στα λεγόμενα Λουκόπουλου ότι δεν είμαστε ειδικοί να επιλέξουμε,ο κ. Μπουλές σημείωσε ότι οφείλεται και η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας.Προκύπτει άραγε από καπου ότι η αρμόδια υπηρεσία έχει ερωτηθεί και αποφανθεί;Για το λόγο αυτό υπάρχει η επιφυλακτικότητα των συμβούλων επί της διαδικασίας,ενώ μου έκανε εντύπωση η φράση του κ. Κοτρώνη που είπε “Ενωμένοι πίσω από το δήμαρχο ή όποιος άλλος ενεργήσει….”Δηλαδή,σημείωσε ο κ. Μπουλές να πάμε όλοι ενωμένοι πίσω από τον κ. Γκίζα και τον κ. Κοτρώνη,όταν δεν μας έχουν πει τίποτα σχετικό μέχρι σήμερα.

Ποιος είναι ο μηχανισμός της ενότητας;Τους πόντους αυτού του έργου σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείτε θα τους πάρει ο κ. Γκίζας και ο κ.Κοτρώνης (κατά τη φράση Παπαβασιλείου για το διοικητήριο).Είμαι αντίθετος σάυτή την άποψη.Και το έργο αυτό,έχει ανάγκη τη σύμπνοια του δημοτικού συμβουλίου.Για το λόγο αυτό, θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρος για το πως λειτουργεί η σημερινή διοίκηση και ποιος φοβάται ποιον.

Δεν θα στηρίξουμε ποτέ αδιαφανείς διαδικασίες που να απομονώνουν τους πολίτες και να κάνουν το δημοτικό συμβούλιο εχθρό της διοίκησης.Αν η διοίκηση του δήμου θέλει να έχει τη σύμπνοια του συμβουλίου,θα πρέπει να αλλάξει στάση και αυτό είναι επιτακτική ανάγκη.Έργα μεγάλα πραγματοποιούνται μόνο με κοινωνική συναίνεση,αλλιώς έργα δε γίνονται

Κοτσανάς:Ναι στα μικρά,ναι και στα μεγάλα αλλά με άλλη προσέγγιση

Ο κ.Κοτσανάς δεν μπήκε στη διαδικασία στο στάδιο των ερωτήσεων να απευθυνθεί σχετικά,αλλά στην τοποθέτησή του χαρακτήρισε αδιαφανείς τις διαδικασίες με τις οποίες προέκυψε το εν’λόγω γραφείο,ενώ δε θέλησε να συμμετέχει στο στάδιο των ερωτήσεων νομιμοποιώντας-όπως είπε-με την παρουσία του τη συμμετοχή ενός ανθρώπου που προέκυψε από “σκοτεινές” διαδικασίες,είναι αδιανόητο μία μέρα ο κ. Κοτρώνης να αισθάνθηκε την ανάγκη να αναθέσει τη μελέτη αυτή σε ένα γραφείο αντί του ποσού των 2000 ευρώ,να κάνει την προκαταρκτική μελέτη και να ερχόμαστε έπειτα από τρεις μήνες να μας ζητάτε τη σύμφωνη γνώμη.Επί της αρχής συμφωνούμε,αλλά δεν είναι η ενδεδειγμένη σειρά που θα πρέπει να ακολουθηθεί.Η όλη διαδικασία ήταν μία κίνηση τακτικής-συνέχισε ο κ. Κοτσανάς- απευθυνόμενος στον κ. Κοτρώνη.Μία κίνηση τακτικής για να σας φέρει στο θρόνο του,να μεγαλώσει το χάσμα με την παράταξη Μπουλέ,ώστε να πάρει ο καθένας το δρόμο του.

Είναι μία τακτική ώστε να αλλάξει η ατζέντα,περνώντας από την ανάπλση στα μεγάλα Φαραωνικά έργα,όταν επί της ουσίας δεν έχει ρίξει ούτε ένα κυβικό τσιμέντο πουθενά.Παραθέτοντας κάποια αντίστοιχα έργα ο κ. Κοτσανάς ανέφερε ότι η μίνι περιμετρική της Πάτρας στοίχησε 23 εκατ. ευρώ,ενώ η διέλευση της Παλιοβούνας 100 εκατ.ευρώ και ερχόμαστε και μιλάμε για 40 εκατ. ευρω.Η πρόταση του Λουκόπουλου και αείμνηστου Καρακώστα για το τούνελ ήταν πιο δυνατή μέτά από μία σειρά επαφών και ενεργειών με υπουργούς τυλίγοντας με ωραίο περιτύλγμα το αφήγημα ,το οποίο αποδείχτηκε τελικα φωτοβολίδα.

Γιατί θα πρέπει λοιπόν να αποδομήσω τις ενέργειες Λουκόπουλο-Καρακώστα που είχαν και μία οντότητα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και με τη μελέτη ενός σοβαρού γραφείου όπως ήταν η ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε και στεκόμαστε πάνω από φωτογραφίες με 2000 μελέτη και με έναν άνθρωπο που δε γνωρίζουμε το πως προέκυψε.Μια έκθεση ιδεών ήταν ώστε να προκύψει αργότερα το αφήγημα.Δεν μπορούμε να κάνουμε τα μικρά και τα αυτονόητα,δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα καθημερινά,σε απλές διανοίξεις δρόμων και θέλουμε να κάνου το τούνελ.Ας κάνουμε αυτά που πρέπει και ας σχεδιάσουμε τα μεγάλα.Πιστεύει άραγε κανείς ότι στα επόμενα 15 χρόνια μπορούμε να έχουμε τούνελ;

Ότι θα μπει κάποιος στο βορινό τμήμα και να διασχίσει 6χλμ και να βγει στο Ξηροπήγαδο;

Ζητάμε διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος,διαβούλευση,συμμετοχή επιστημόνων.Θέλετε να πάρετε όλη τη δοξα εσείς,όταν σε άλλες περιοχές τα έργα που πραγματοποιούνται έχουν τη συμμετοχή της περιφέρειας.Δεν μπορεί να ενοποιήσετε την Ψανή με το λιμάνι και θέλετε να κατασκευάσετε ένα τέτοιο έργο χωρίς διαβούλευση και χωρίς συμμαχίες;Ναι στα μικρά,ναι και στα μεγάλα για να αλλάξει η ζωή μας αλλά με άλλη προσέγγιση.

Γούλας:Aπαιτείται η μέγιστη δυνατή σύμπνοια για μια επιτυχή κατάληξη

Θεωρώ οτι η αναζήτηση και επιτυχής κατασκευή τρίτου δρόμου διπλής κυκλοφορίας θα δώσει πολλές επιλογές στο κέντρο της πόλης.Έτσι,η οποιαδήποτε προσπάθεια στοχεύει προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετική.Με τη φράση αυτή ξεκίνησε την τοποθέτησή ο Γιώργος Γούλας.Όμως,απο δω και πέρα τα βήματα είναι μεγαλύτερα και δυσκολότερα με κύρια δυσκολία τη χρηματοδότηση του έργου.Παρά τις ενστάσεις στο διαδικαστικό κομμάτι,έχουν θετικό πρόσημο γιατί φέρνουν στο προσκήνιο μία μεγάλη αναγκαιότητα.Θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος θα πάρει το έργο και θα το συνεχίσει.Να τεθεί το θέμα στο συμβούλιο,ώστε να γνωρίζουμε ποιος θα συνεχίσει αυτή την προσπάθεια και να συμφωνήσουμε φυσικά και τα επόμενα βήματα προς την επιτυχή κατάληξη.Θα πρέπει δηλαδή όλα τα βήματα να έχουν ευρεία συμμετοχή τόσο των συμβούλων αλλά και φορέων της περιοχής.

Νταουσάνης:Απαιτείται συνεχής πρασπάθεια,υπομονή και επιμονή

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο σημείωσε ο πρώην δήμαρχος Ναυπάκτου και δημοτικός σύμβουλος Γ.Νταουσάνης,που έχει συζητηθεί διαχρονικά και το όνειρο αυτό να γίνει κάποια στιγμή πραγματικότητα.

Αυτή η προσπάθεια πρέπει να στηριχθεί από όλους.Θα προτιμούσα όλο το έργο να είναι σήραγγα,αλλά με τη χρήση της τεχνολογίας μπορεί το έργο να κατασκευαστεί με τη μορφή που βλέπουμε.Χρειάζεται χρόνος και προσπάθειες σε καθημερινή βάση αν το θέλουμε να γίνει.Χρειάζεται,τεράστια υπομονή και επιμονή.Σε κάθε περίπτωση,θέλει δουλειά όχι μόνο από αυτή τη δημοτική αρχή αλλά και από τις επόμενες

Ν.Δημητρόπουλος:Να κατασκευαστεί το έργο στη βάση του ΓΠΣ

Δεν πρόκειται για μελέτη,αλλα για συρραφή άσχετων στοιχείων μεταξύ τους.Το κόστος κατασκευής θα έπρεπε να προκύπτει με άλλον τρόπο,κυρίως από τις μελέτες,ενώ αμφισβήτησε τα μακροσκοπικά οφέλη που μπορεί να έχει ένα τέτοι έργο στην πόλη.

Η πόλη επεξεργάζεται ένα ΓΠΣ στο οποίο περιλαμβάνεται και η σχετική παράκαμψη σημείωσε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημητρόπουλος και οποιαδήποτε αλλαγή στο ΓΠΣ προϋποθέτει ορισμένα στάδια.Δεν υπάρχει τεκμηριωμένο χρονοδιάγραμμα πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών (απαλλοτροιώσεις).Δεν μπορεί ο δήμος να δέχεται δωρεές χωρίς τεκμηρίωση,εν προκειμένω από την τεχνική υπηρεσία, ηο ποία θα πρέπει να μας πει ότι είναι προς όφελος του δήμου,όταν αυτές εμπεριέχουν ιδιαίτερες σκοπιμότητες.Και η σκοπιμότητα είναι προφανής με την προσχώρηση του κ. Κοτρώνη στην παράταξη του κ. Γκίζα προσδίδοντας την εικόνα της “παρέας”.

Αν δεν ήταν έτσι,τότε στην παρουσίαση της προμελέτης θα ήταν και ο κ. Γκίζας και ο κ. Κοτρώνης και ο κ. Μπουλές και ο κ. Λουκόπουλος.Η βλάβη που προκαλείται από την εν λόγο ενέργεια για το δήμο είναι μεγάλη,καθώς θα έπρεπε ήδη να έχουν εγκριθεί οι δαπάνες των μελετών για το τεχνικό δελτίο που είχε υποβληθεί κατά την προηγούμενη δημοτική αρχή το 2018 στα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες.

Αυτό το τεχνικό δελτίο είναι στη βάση του ΓΠΣ καταθέτοντας έγκαιρα και από τους πρώτους την πρόταση ώστε να εξασφαλιστεί η σχετική χρηματοδότηση.Άποψή μας είναι να κατασκευαστεί το έργο στη βάση του ΓΠΣ ώστε να μην φαίνεται πληγωμένη η πόλη από τις όποιες παρεμβάσεις όπως η περίπτωση του Περιφερειακού της Ναυπάκτου.

Γ.Ασημακόπουλος:Φέρνετε ένα έργο χωρίς διαδικασίες που ως αντιπολίτευση το απαξιώνατε

Περί του θέματος έχω μια συγκεκριμένη ευαισθησία ανέφερε ο δημοτικός σύμβουλος Γ.Ασημακόπουλο στην εισαγωγική του τοποθέτηση λέγοντας,ότι η πλειοψηφία εμφανίζει δύο πρόσωπα.Όταν παρουσίαζε η δημοτική αρχή Λουκόπουλου ένα τεχνικό δελτίο με αυτό το έργο,η παράταξή σας κύριε δήμαρχε εμφανιζόταν απαξιωτική.

Όταν αρθρογραφούσαμε πριν ένα χρόνο σχετικά,επίσης η αντίδρασή σας ήταν απαξιωτική και έρχεστε σήμερα,να μιλήσετε για την αναγκαιότητα του έργου.Τι ήταν αυτό που άλλαξε τη στάση σας;Και το ερωτώ αυτό γιατί έχετε καταθέσει δύο τεχνικά προγράμματα και ένα προεκλογικό πρόγραμμα και πουθενά δεν ανεφέρεται ουδεμία υπογειοποίηση.

Είναι ένα έργο πολλών θητειών και απαιτεί κεντρικούς πόρους,άρα συναίνεση,άρα εμπιστοσύνη.Και ο πυρήνας της επόμενης δημοτικής αρχής από το παρόν συμβούλιο θα προκύψει,άρα κύριε δήμαρχε από τώρα θα πρέπει να καλλιεργήσετε αυτό το κλίμα συναίνεσης και εμπιστοσύνης.

Η φυσιολογική εξέλιξη θα ήταν να υπάρχει ως προοπτική μέσα από το προεκλογικό πρόγραμμα.Ακολούθως θα υπήρχε μια συνάντηση μέσω διαβούλευσης με τις παρατάξεις για το έργο και η συζήτησή του στο δημοτικό συμβούλιο.

Προφανώς το μέλλον είναι η υπόγεια σήραγγα από την οποία θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη για την πόλη και τον πολίτη που ζει εδώ,ωστόσο δεν μπορώ να καταλάβω πως έρχεται ξαφνικά ένα έργο ως παρθενογέννεση,με ανάθεση χωρίς καμία προηγούμενη διαδικασία.

‘Οπως και με το δημαρχείο.Δεν μπορείτε να λειτουργείτε με τον τρόπο αυτό,ως μια κρυφή ατζέντα ή με μια ατζέντα που δεν υπάρχει

Σωκρ.Παπαβασiλείου:To έργο έχει πολλαπλά οφέλη για τον τόπο-Ξεκινάμε μία διαδικασία για ένα έργο που θα απολαύσουν οι επόμενες γενιές

Χρησιμοποιώντας ορiσμένα μέλη της αντιπολίτευσης ένα θέμα που υπερβαίνει τους πάντες,θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη στον κ.Αποστολέρη γι’αυτό που βίωσε με τις τοποθετήσεις κάποιων συμβούλων στο πρόσωπό του.Μ’αυτά τα λόγια,ξεκίνησε την τοποθέτησή του επί του θέματος ο αντιδήμαρχος Σωκράτης Παπαβασιλείου,λέγοντας ότι κάνουν μικρή και στενή αντιπολίτευση.

Αποφεύγοντας συνειδητά να μπω στην αντιπαράθεση της συγχορδίας Μπουλέ-Κοτσανά όπως έγινε και με το δημαρχείο,αλλά απαντώντας στον κ.Μπουλέ πριν χτυπήσει το ‘βιολογικό ρολόι” της αντιπολίτευσης,ότι ναι,υπήρχαν εγγεγραμμένες πιστώσεις για τη μελέτη της Ευηνολίμνης και την επομένη ημέρα του είχα απαντήσει.

Το μεγάλο έργο για το οποίο συζητάμε θα οφελήσει την πόλη αναδεικνύοντας την καστροπολιτεία,έχοντας συγκειτικά πλεονεκτίματα έναντι άλλων πόλεων.Δημιουργείται ένας σύντομος δρόμος που θα δώσει την ευκαιρία να λειτουργήσει η πόλη ως μια κλειστή καστροπολιτεία,αναβαθμίζοντας το κέντρο της καστρόπολης.

Σίγουρα αποτελεί μια μικρή αρχή,που οι επόμενες γενιές θα μπορέσουν να το απολαύσουν.Έχει γίνει ένα βήμα,να το στοχεύσουμε και να το κάνουμε.Είναι μακροχρόνιο,η χρηματοδότησή του πρέπει να εξασφαλιστεί μέσα από μια μεγάλη προσπάθεια και ο καθένας έχει το ρόλο του που ο καθένας σέβεται και υπηρετεί.

Κοτρώνης Πρ.Αιτωλικής:Όταν υπάρχει ενότητα ακόμα και τα αδιανόητα μπορούν να πραγματοποιηθούν

Παρατηρώ ισχυρή αντίδραση από την αντιπολίτευση και τον κ.Μπουλέ που σημαίνει ότι κάτι ισχυρό εξελίσσεται σημείωσε στην τοποθέτησή του ο κ. Κοτρώνης.Είναι ντροπιαστικό (αναφερόμενος στον κ. Κοτσανά) να αναφέρεται σε επαγγελματίες επιστήμονες που βιοπορίζονται και εργάζονται μιλώντας με αυτό τον τρόπο.

Να δέχονται τέτοιου είδους λοιδωρίες από τον οποιοδήποτε κ.Κοτσανά.Εμφανώς συγχυσμένος ο κ. Κοτρώνης προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία του,ανέφερε ότι ο καθένας έχει μία πορεία είτε σε επαγγελματικό ή οικονομικό επίπεδο ή οπουδήποτε αλλού.

Άλλο ένα παράλογο Κοτσανά είναι η αποδοχή της πρόταση Λουκόπουλου-Καρακώστα για το τούνελ θεωρώντας προτέρημα την αξιοποίηση της τότε κυβέρνησης και των σκοτεινών μονοπατιών ώστε να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση που παραδόξως δεν εξασφαλίστηκε.

Προσπαθούμε να μην κάνουμε λάθη,ακολουθώντας συγκεκριμένη οδό που δεν θα προκύπτουν λάθη.Ο σκοπός φαίνεται ότι είναι να μην εξελιχθεί κάτι που θα αλλάξει τα δεδομένα στην πόλη.Όταν υπάρχει ενότητα ακόμα και τα αδιανόητα μπορούν να πραγματοποιηθούν.

Έχω εκπλαγεί με το μίσος με το οποίο εκφράζονται κάποιοι εναντίον της πρότασή μας,υποσυνείδητα ωστόσο χαίρομαι γιατί διαχωρίζονται από την αναπτυξιακή πορεία που χαράζουμε για τον τόπο

Οι δευτερολογίες

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι loukopoulos_studio.png

Τ.Λουκόπουλος:Oι ειδικοί οφείλουν να μας προτείνουν

Θα συνηγορήσω με τα όσα διατύπωσε ο πρόεδρος της Αιτωλικής Γιώργος Κοτρώνης για το έργο,αλλά είναι τραγικό αυτό που έγινε με τις τέσσερις περιπτώσεις.Ο κ.μελετητής μας έβαλε μπροστά σε διλήμματα ενώ θα έπρεπε να προτείνει την πιο ενδεδειγμένη λύση

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι DSC_0228-745x600.jpg

Γ.Μπουλές Θέματα τέτοιας υφής και σημασίας οφείλετε να τα φέρνετε στο δημοτικό συμβούλιο και να αποφασίζουμε όλοι μαζί για την υλοποιήσή τους.

Το έργο αυτό ήταν ευκαιρία για συλλογική δουλειά και ομόφωνη απόφαση.Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν λάθος και απαντήσεις δεν πήραν.Το αν κάποιοι δεν επιθυμούν να απαντήσουν αυτό ειναι πρόβλημα δικό τους.Το έργο το θέλουν όλοι,αλλά και εσείς (αναφερόμενος στη δημοτική αρχή) κάντε την αυτοκριτική σας αν τα κάνατε όλα καλα,αν με ενημερώσατε ως μέλος της συνδιοίκησης από το Δεκέμβρη μήνα για το θέμα.Το λέω δημόσια ότι δεν είχα καμία ενημέρωση.

Ο κ.Παπαβασιλείου είπε τη μισή αλήθεια σχετικά με την Ευηνολίμνη.Είπε ότι τον ρώτησα κάποια φορά για τη μελέτη της Ευηνολίμνης,αλλά τον ρώτησα τρεις φορές.Και καμία φορά δεν πήρα απάντηση,γιατί προφανώς δεν ήξερε να απαντήσει.Άρα,είμαι υποχρεωμένος να το φέρω στο δημοτικό συμβούλιο για να πάρω απάντηση και απάντηση τελικά δεν πήρα ούτε σ’αυτό.

Θέματα τέτοιας υφής και σημασίας οφείλετε να τα φέρνετε στο δημοτικό συμβούλιο και να αποφασίζουμε όλοι μαζί για την υλοποιήσή τους.

Αν.Κοτσανάς – Κοτρώνης:Οι εκατέρωθεν εξηγήσεις που έκαναν τον Κοτσανά να αλλάξει την ψήφο του.

Οι λόγοι που έκαναν τον πρώην αντιδήμαρχο να αλλάξει την απόφασή του και να στηρίξει τo θέμα

Το παιγνίδι κ.Κοτρώνη είναι συλλογικό και έχουμε όλη την καλή διάθεση ακούγοντας την ιδέα σας να μας φωνάξετε,να τη μορφοποιήσετε,να βοηθήσουμε κι εμείς και να πάρει το δρόμο της.Αντ’αυτού,επιλάξατε έναν μοναχικό δρόμο,Να επιλέξουμε και τον κ. Αποστολέρη αν πιστεύεταιότι αξίζει,με διαδικασίες διάφανες και δεν μπορείτε να μας εγκαλείτε για τη διαδικασία.Ο δήμος δεν είναι φέουδο κανενός.Και για να συστηθούμε θα πρέπει να πούμε ότι η εν λόγο εταιρεία είναι αυτή που εφάρμοσε τα Loops στην Ψανή με την αντίστροφη πορεία,δαπανώντας 100.000 ευρώ.

Ωστόσο είμαι καλόπιστος.Επί της αρχής είμαι σύμφωνος.Δεν θέλω την πρόοδο και την εξέλιξη;Αλλά η προσέγγιση είναι λάθος.Θα περιμέναμε μια συνάντηση για ενημέρωση,βγαίνοντας ο κ.Μπουλές που είναι μέρος της συνδιοίκησης και αναφέρει οτι δεν γνώριζε τίποτα.Και εγκαλείτε εμένα;Δεν ενημερώσατε το κυρίαρχο όργανο.Και θέλετε τη συναίνεση;Επί της αρχής συμφωνώ αλλά θα ψηφίσω παρόν σημείωσε ο κ. Κοτσανάς.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 197031305_338130124504150_292800330907387850_n-900x600.jpg

Η καταλυτική τοποθέτηση Κοτρώνη που χαμήλωσε…τη “σκόνη” της αντιπαράθεσης

Αμέσως πήρε το λόγο ο πρόεδρος της Αιτωλικής Γιώργος Κοτρώνης ο οποίος καταννοώντας τη θέση του ανέφερε ότι και η προηγούμενη πρόταση θα μπορούσε να τύχει αποδοχής αν δεν άλλαζε η κυβέρνηση.Ο Σεπτέμβρης είναι σημαντικός για την εξέλιξη του θέματος,έχουν γίνει πολλά,ο κ. δήμαρχος και εγώ γνωρίζουμε και θέλουμε να μας εμπιστευτείτε.Είναι ένα έργο που όλοι μαζί θα το έχουμε τρέξει και θα τοφέρουμε όλοι μαζί στο συμβούλιο.Κανείς δεν διεκδικεί την πατρότητά του.Είναι σημαντική η συγκυρία και το timing και η κεντρική διοίκηση έχει πόρους που ψάχνουν ώριμα έργα να χρηματοδοτήσουν.Οι ιδιαίτερες συζητήσεις θα γίνουν σε δεύτερο χρόνο,οι συναντήσεις και οι ενημερώσει των επιστημονικών φορέων.Δώστε τη συναίνεσή σας ώς να φανεί η πόλη ενωμένη και δυνατή στην πρότασή της.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 2-2.jpg

Το “άλμα Κοτσανά” προς τη συναίνεση

Με απόλυτη ειλικρίνεια ο κ. Κοτρώνης ανέφερε ότι υπάρχουν σφιχτές ημερομηνίες,αλλά με την αγωνία που έχει ο κ. Κοτρώνης,πιθανόν την απειρία του, αλλά και τους τόνους που έριξε, ως παράταξη θα ψηφίσουμε τελικά την πρόταση,δήλωσε ο κ. Κοτσανάς,κάνοντα το μεγάλο άλμα για μια ομόφωνη δυνατή απόφαση.

Β.Γκίζας:Mε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση να πείσουμε για χρηματοδότηση

Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ανέφερε ο δήμαρχος,ότι η συγκεριμένη εργασία δεν είναι μελέτη,με δεσμεύσεις για τον τρόπο κατασκευής.Είναι μία εργασία που θα πείσει τις αρχές για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό το έργο,παρουσιάζοντας τη ρεαλιστικη πλευρά του.

Το εφικτό του έργου και τον προϋπολογισμό.Ολα αυτά θα προκύψουν από τις μελέτες.Όπως επίσης και η στάση της Αρχαιολογίας.Δεν τίθεται θέμα αδιαφάνειας.Μιλάμε για τη συγκρότηση ενός απλού τεχνικού δελτίου που στην ταχύτητά της η προηγούμενη δημοτική αρχή ούτε κάνε πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο όπως συνέβη τώρα.

Αυτές οι συζητήσει έπονται.

Σήμερα γίνεται η ενημέρωση για την αποδοχή της δωρεάς της μελέτης και όχι η αποδοχή της δωρεάς.Και εννοείται απαντώντας και στον κ. Μπουλέ,πήγε και στην τεχνική υπηρεσία από εκείνες τις ημέρες.Η προσυπογραφή θα γίνει από την τεχνική υπηρεσία η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο.Είμαστε εδώ για να αγκαλιάσουμε τις προτεινόμενες τεχνικές λύσεις οι οποίες θα διέλθουν από τη βάσανο της τεχνικής υπηρεσίας και οι οποίες θα υποβληθούν χωρίς την δεσμευτικότητα των μελετών για να αντλήσουμε χρηματοδότηση.

Γιατί να πούμε όχι σ’αυτή τη διαδικασία,αφού και νόμιμη είναι αλλά και περίπτωση χρηματοδότησης υπάρχει.Μπορούμε όλοι μαζί να υπεψηφίσουμε την υποβολή της πρότασης για τη χρηματοδότηση των μελετών οι οποίες θα ανοίξουν τη συζήτηση για το πως θα γίνει το συγκεκριμένο έργο.

To δημοσίευμα αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Nafpaktianews και δε μπορεί να αντιγραφεί ή να δημοσιευτεί χωρίς τη συναίνεση του Nafpaktianews.

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Η καταστροφή της περιοχής Βαρναράχης και πίσω από την δεξαμενή (λόγω της μεγάλη κλίση του βουνού) για την διάνοιξη του δρόμου και το κόστος της σήραγγας οι λοιπές απαλλοτριώσεις είναι τεράστιες (αντιοικονομικό έργο) την στιγμή που υπάρχει ο περιφερειακός δρόμος(που κατασκευαζόταν για Χ+Χ χρόνια). Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική ανάλυση για οικονομικό όφελος του έργου σε σχέση με την προσφερόμενη παροχή και οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου.
  Βλέπω μόνο τεράστιο εργολαβικό όφελος και υποκίνηση από εργολαβικά συμφέροντα.
  Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Ναύπακτο γίνεται ορισμένα πρωινά το καλοκαίρι και όταν όλοι πηγαίνουν και θέλουν να παρκάρουν δίπλα στο κατάστημα της επιθυμίας τους κλπ.
  Επί της ευκαιρίας ας αναρωτηθούμε για την πρόσχωση που δημιουργείται έξω από την δυτική προβλήτα του καστρολιμανιού (αύξηση του πλάτους της παραλίας περισσότερο από 50 μέτρα και όλοι δηλώνουν αναρμόδιοι ή αδιάφοροι (Δήμος, Λιμενικό ταμείο, Λιμεναρχείο, Αρχαιολογία, Υπουργείο Δημοσίων έργων) και καταστρέφεται η περιοχή. Σε μερικά χρόνια εάν αφεθεί σε φυσική εξέλιξη το φαινόμενο το ιστορικό λιμάνι θα μπορεί να πεζοδρομηθεί και να γίνει πλατεία. Σας προτρέπω να δείτε ιστορικές εικόνες για το πως ήταν περιμετρικά το λιμάνι τα τελευταία 80 χρόνια.
  Με εκτίμηση Γιώργος Παπαϊωάννου τηλ.6978195085

 2. Βουλώστε καμία τρύπα στους δυο δρόμους της Ναυπακτου και αφήσετε τα τούνελ .
  Αρκετά υποφέρει ολόκληρη η πόλη μαζί με τους κατοίκους της .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...