Ποιοι «βγαίνουν» στη σύνταξη στα 57 και ποιοι στα 58,6

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παράθυρα για σύνταξη από τα 57 και 58,6 έτη με τα νέα όρια ηλικίας έχει το συνταξιοδοτικό του Δημοσίου για 20 τουλάχιστον κατηγορίες ασφαλισμένων, τόσο πολιτικών υπαλλήλων όσο και στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών, αστυνομικών.

Για τους δημοσίους υπαλλήλους, από την αύξηση των ορίων ηλικίας, στο διάστημα από 19/8/2015 έως το 2022, επιβαρύνονται λιγότερο όσοι έχουν 25 έτη ασφάλισης μέχρι το 2012, γιατί η 25ετία λειτουργεί ως ασπίδα κατοχύρωσης της ηλικίας συνταξιοδότησης με 35 ως 37 έτη. Δηλαδή με την 25ετία, οι υπάλληλοι κλειδώνουν και την ηλικία που θα αποχωρήσουν με 35 ή 37 έτη.

Οι ηλικίες αυτές, σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, είναι από 55,11 ετών ως 61,2 ετών για όσους έχουν 25ετία ως το 2010 και συμπληρώνουν 37ετία στο διάστημα από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2021 και από 58,6 ετών ως 61,8 ετών για όσους έχουν 35, 36 και 37 έτη με 25ετία ως το 2012.

Οσοι αποχωρούν με λιγότερα από 35-37 χρόνια αλλά με 25ετία ως το 2012 είναι εξίσου κατοχυρωμένοι για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη ανάλογα με το καθεστώς όπου υπάγονται (γονείς με ανήλικο, τρίτεκνοι, άνδρες και γυναίκες χωρίς ανήλικο κ.ά.).

Η αύξηση των ορίων ηλικίας από το 2015 ως το 2022 για όσους βγαίνουν με πλήρη έτη (35 ως 37) είναι από 6 μήνες ως 4 χρόνια. Για παράδειγμα, με τα παλιά όρια η σύνταξη με 35ετία για τους ασφαλισμένους στο Δημόσιο μετά το 1983 ήταν στα 58, όποτε τα συμπλήρωναν. Με τα νέα όρια η ηλικία συνταξιοδότησης μεταβάλλεται κάθε χρόνο και καθορίζεται από το έτος που ο ασφαλισμένος θα κλείνει τα 58. Αν τα έκλεισε τέλος του 2015, θα συνταξιοδοτηθεί με το νέο όριο που είναι 58,6 ετών. Αν κλείνει τα 58 το 2017 με 35ετία, θα συνταξιοδοτηθεί 59,9 ετών και αν κλείνει τα 58 ή την 35ετία από το 2022 και μετά, θα πάρει σύνταξη στα 62 και θα πρέπει να έχει 40 χρόνια. Οι ασφαλισμένοι που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες συνταξιοδοτούνται με τα νέα όρια συνταξιοδότησης του πίνακα 1 του ν. 4336/2015.

Μεγαλύτερη αύξηση του ορίου ηλικίας φορτώνονται οι ασφαλισμένοι που έχουν λιγότερα από 35 έτη, καθώς κατατάσσονται στον πίνακα 2 του ν. 4336/2015, με τις νέες ηλικίες συνταξιοδότησης να καθορίζονται από το 55ο ως το 67ο έτος για πλήρη σύνταξη, ενώ για τη μειωμένη η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας σταματά στο 62ο έτος.

Δημόσιο: Ποιοι βγαίνουν από τα 56 και από τα 58,6

Οι ηλικίες συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων καθορίζονται από το έτος που συμπληρώθηκε η 25ετία και από ειδικότερες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, το έτος που είχαν ανήλικο παιδί ή αν απέκτησαν τρίτο παιδί μετά το 2013 ή αν έχουν σύζυγο ή τέκνο με αναπηρία.

Για 14 κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο μέχρι 31/12/1992 τα νέα όρια ηλικίας διαμορφώνονται ως εξής:

1. Σύνταξη γυναικών με 25ετία ως το 2010. Το όριο για πλήρη είναι το 60ό έτος, για μειωμένη το 55ο. Οι γυναίκες που συμπληρώνουν τα 55 από 19/8/2015 ως 31/12/2015 παίρνουν μειωμένη στα 56,6. Με το 55ο έτος το 2016, το όριο συνταξιοδότησης για μειωμένη είναι 58. Με ηλικία 55 το 2017, θα πάρουν μειωμένη στα 59,6 ετών. Με ηλικία 55 το 2018, μειωμένη στα 61,6 και από το 2019 στα 62. Οσες έχουν κλείσει το 60ό έτος μέχρι τέλος του 2015, παίρνουν πλήρη στα 60,11 ετών. Το 2016 το όριο ανεβαίνει στα 61,9, το 2017 στα 62,8 και σταδιακά αυξάνεται στα 67 από το 2022 και μετά.

2. Σύνταξη γυναικών με ανήλικο και 25ετία ως το 2010. Το νέο όριο καθορίζεται από το έτος που κλείνουν την ηλικία των 50. Με ηλικία 50 ετών από 19/8/2015 μέχρι 31/12/2015, σύνταξη (πλήρης) στα 55. Με ηλικία 50 το 2016, σύνταξη στα 56,9. Ηλικία 50 το 2017, σύνταξη στα 58,5, ηλικία 50 το 2018, σύνταξη στα 60,2. Ηλικία 50 το 2019, σύνταξη στα 61,10.

3. Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μετά το 2011. Παίρνουν σύνταξη (πλήρης) με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 52. Με ηλικία 52 από 19/8 ως 31/12/2015, σύνταξη στα 55. Με ηλικία 52 το 2016, σύνταξη στα 56,9. Με ηλικία 52 το 2017, σύνταξη στα 58,5. Η εξέλιξη των ορίων συνταξιοδότησης είναι ίδια με το 50ό έτος.

4. Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο είτε το 2012 είτε μετά το 2012. Βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείσουν τα 55. Με ηλικία 55 από 19/8 ως 31/12/2015, σύνταξη στα 56,6 μήνες. Με ηλικία 55 το 2016, σύνταξη στα 58,9 μήνες. Με ηλικία 55 το 2017, σύνταξη στα 59,6. Με ηλικία 55 το 2018, σύνταξη στα 61 κ.ο.κ.

Προσοχή: Οι γονείς έχουν δικαίωμα να εξαγοράσουν πλασματικούς χρόνους ώστε να έχουν την 25ετία το έτος που ισχύει το χαμηλότερο όριο ηλικίας. Για παράδειγμα, γυναίκα που είχε 25 έτη το 2012 και δύο παιδιά (το ένα ανήλικο το 2010) μπορεί να αναγνωρίσει 3 έτη ώστε να έχει την 25ετία το 2010. Αν είναι σήμερα 55, αποχωρεί με σύνταξη γιατί έχει ήδη συμπληρώσει το όριο των 50 ετών με την 25ετία και το ανήλικο το 2010. Αν μείνει με τις προϋποθέσεις του 2012, θα αποχωρήσει στα 58. Στην πράξη, με την αναγνώριση του χρόνου λόγω τέκνων, γλιτώνει 3 χρόνια από το όριο ηλικίας.

5. Γονείς που είχαν 25ετία μέχρι το 2012, αλλά απέκτησαν παιδί από 1ης/1/2013 και μετά, εξομοιώνονται με τους γονείς που είχαν ανήλικο ως το 2012 και αυτομάτως, αντί για τα 67, κατοχυρώνουν την έξοδο με τα όρια ηλικίας που ισχύουν για το 52ο και το 55ο έτος.

6. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στη σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο. Αυτό ισχύει και για τους γονείς που αποκτούν τρίτο παιδί μετά το 2013, αρκεί να έχουν 21 και 23 έτη ως το 2012 και να είναι ασφαλισμένοι πριν από το 1993. Για παράδειγμα, άνδρας με 3 παιδιά και 23 έτη το 2012 που κλείνει τα 55 το 2017 βγαίνει στη σύνταξη στα 59,6.

7. Σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση. Δεν χρειάζονται απαραίτητα τα 5 τελευταία έτη στο Δημόσιο για να κατοχυρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με διατάξεις Δημοσίου, καθώς συνυπολογίζεται ο συνολικός χρόνος της 25ετίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένη που είχε ΙΚΑ 22 χρόνια και Δημόσιο 3 έτη θεωρείται ότι έχει θεμελιωμένο δικαίωμα με 25ετία στο Δημόσιο, ενώ με το παλιό καθεστώς θα είχε σύνταξη από το ΙΚΑ γιατί δεν συμπλήρωσε 5ετία στο Δημόσιο.

8. Εξοδος με 37 χρόνια ασφάλισης. Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι μετά το 1983 με συνολικό χρόνο ασφάλισης 37 έτη μετά τις 19/8/2015 (και με άλλα Ταμεία εκτός του Δημοσίου) αποχωρούν με όριο ηλικίας που καθορίζεται με βάση το 55ο έτος. Ασφαλισμένος με 37 χρόνια τον Δεκέμβριο του 2015 θα συνταξιοδοτηθεί με όριο ηλικίας που ξεκινά από 55,11 ετών. Με 37 έτη το 2016 θα συνταξιοδοτηθεί στα 56 και 9 μήνες. Με 37 έτη το 2017 θα συνταξιοδοτηθεί στα 57,8. Με 37 έτη το 2018 θα συνταξιοδοτηθεί 58,6 ετών.

9. Εξοδος με 35ετία. Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 με 35ετία από 19/8/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται με το όριο ηλικίας που ισχύει κάθε χρόνο για το 58ο έτος. Δηλαδή με 35 έτη το 2016, σύνταξη σε ηλικία 59 ετών. Με 35ετία το 2018, σύνταξη στα 60.

10. Ασφαλισμένοι μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 συνταξιοδοτούνται με 35ετία αλλά με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν και τα 58. Με 35ετία από 19/8 ως 31/12/2015 η ηλικία συνταξιοδότησης για όσους είναι 58 ετών ανεβαίνει στα 58,6. Υπάλληλος με 35 έτη το 2016 και ηλικία 57 ετών θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας των 59,6 ετών που ισχύει το 2017 γιατί τότε κλείσει το 58ο έτος.

11. Ασφαλισμένοι 36 έτη στη συνταξιοδότηση (25 το 2011). Το όριο ηλικίας καθορίζεται με βάση το έτος που έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος και 36 έτη. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος 58 ετών το 2017, που συμπληρώνει όμως τα 36 έτη το 2019, θα συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 58ο έτος το 2019, δηλαδή 60,6 ετών.

12. Ασφαλισμένοι με συνολικά 37 έτη (τα 25 το 2012) αποχωρούν με νέο όριο ηλικίας από 59,5 ετών, εφόσον το 59ο έτος ή τα 37 έτη συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά. Ασφαλισμένος που έχει 37 έτη το 2020 και είναι 59 ετών το 2019 θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61,3 ετών. Με 37 έτη και ηλικία 59 το 2018, σύνταξη σε ηλικία 60,6 ετών.

Πότε βγαίνουν στη σύνταξη στρατιωτικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί

Ο κανόνας για να θεμελιώσουν δικαίωμα είναι τα 24,6 έτη. Σε αυτά υπολογίζονται τα χρόνια της φοίτησής τους στις Στρατιωτικές Σχολές, τα 5 διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες, ενώ η στρατιωτική θητεία συνυπολογίζεται κατόπιν εξαγοράς.

Υπάρχουν 7+1 κατηγορίες και οι ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έχουν ως εξής:

  1. Με 24,6 έτη μέχρι το 2010, αποχωρούν οποτεδήποτε χωρίς όριο ηλικίας.
  2. Με 24,6 έτη το 2011, σύνταξη στα 26 έτη υπηρεσίας.
  3. Με 24,6 έτη το 2012, σύνταξη με 27,6 έτη υπηρεσίας.
  4. Με 24,6 έτη το 2013, σύνταξη με 29 έτη υπηρεσίας.
  5. Με 24,6 έτη το 2014, σύνταξη με 30,6 έτη υπηρεσίας.
  6. Με 24,6 έτη από 1ης/1/2015 μέχρι και 18/8/2015 ή από 19/8/2015 και μετά αποχωρούν με 40 χρόνια συνολικής υπηρεσίας.
  7. Το απώτατο όριο για αποστρατεία είναι το 58ο έτος για τους ένστολους και το 60ό έτος για τα Σώματα Ασφαλείας.
  1. Σύνταξη «ενστόλων» με τρία παιδιά. Για θεμελίωση δικαιώματος, απαιτούνται:

*20 έτη πραγματικής υπηρεσίας μέχρι το 2010.

* 21 έτη υπηρεσίας για όσους έχουν τα 20 μέχρι το 2011.

*23 έτη υπηρεσίας για όσους έχουν τα 20 το 2012.

*25 έτη υπηρεσίας για όσους συμπληρώνουν 20 έτη το 2013.

Από το 2014 και μετά χρειάζονται 24,6 έτη για να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα και 30,6 έτη για να υποβάλουν αίτηση. Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Πηγή:Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...