Συνάντηση Α’ ΕΛΜΕ με το Δήμαρχο Ναυπακτίας.

bb

elme aitoloakarnaniasΜετά από κοινό αίτημα της Α’ ΕΛΜΕ Αιτωλοακαρνανίας και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυπακτίας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ΔΣ με το Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Μπουλέ την Πέμπτη 18-04-2013. Στη συνάντηση ήταν παρών ο αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Σταυρόπουλος.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τα εξής:
1. Χρηματοδότηση των σχολείων – απόδοση των κονδυλίων για επισκευαστικές δαπάνες.
Οι δύο πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών έθεσαν τα εξής θέματα:
 Το θέμα της απόδοσης των επιχορηγήσεων για επισκευαστικές δαπάνες στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι όλες οι σχολικές μονάδες και ιδιαίτερα αυτές της προσχολικής αγωγής παρουσιάζουν ανεπάρκεια οικονομικών πόρων. Ο δήμος Ναυπακτίας δεν έχει αποδώσει ακόμη τα χρήματα που αφορούν τις επισκευαστικές δαπάνες του 2012 αν και έχουν δοθεί από την κεντρική διοίκηση στο Δήμο Ναυπακτίας για το σκοπό αυτό.
 Αναφέρθηκε ότι οι επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές και επισκευαστικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν ακόμη περισσότερο για το επόμενο σχολικό έτος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων.
Από την πλευρά του Δήμου σημειώθηκε ότι:
 Οι επιχορηγήσεις για τις επισκευαστικές δαπάνες καθυστερούν εξαιτίας της γραφειοκρατικών προβλημάτων που προκύπτουν από την αδυναμία του Επιτρόπου να αποδοθούν στα σχολεία.
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι:
 Είναι απαράδεκτο το γεγονός σε μια εποχή εντονότατης υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και δεδομένης, τόσο της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων όσο και της αύξησης των τιμών βασικών κατηγοριών των λειτουργικών δαπανών (πετρέλαιο θέρμανσης, ΔΕΗ κλπ), να μην αποδίδονται τα οφειλόμενα χρήματα από το Δήμο στα σχολεία.
 Σε άλλους Δήμους της Αιτ/νίας, για τους οποίους υπάρχει ο ίδιος Επίτροπος, οι επιχορηγήσεις για τις επισκευαστικές δαπάνες έχουν αποδοθεί στις σχολικές μονάδες από το προηγούμενο έτος και είναι αδύνατο να ισχύει διαφορετικό καθεστώς για το Δήμο Ναυπακτίας. Με βάση τα παραπάνω, οι δύο ενώσεις ζήτησαν από το Δήμο Ναυπακτίας να διερευνήσει το θέμα και να τους κοινοποιήσει την έγγραφη απάντηση του Επιτρόπου σχετικά με την άρνηση απόδοσης των σχετικών επιχορηγήσεων.
2. Σχολική στέγη
 Τέθηκε το θέμα του βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού του Δήμου για τη σχολική στέγη. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών, δεδομένων των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, με κυρίαρχα ζητήματα την άμεση επισκευή και επαναλειτουργία του 2ου Γυμνασίου/Λυκείου σε πρωινή βάση, το στεγαστικό πρόβλημα του 3ου Δημοτικού, τα σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νηπιαγωγεία της περιοχής καθώς και αρκετές από τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.
Από την πλευρά του Δήμου τονίστηκε ότι:
 Γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες για την επισκευή του2ου Γυμνασίου/Λυκείου και τη λειτουργία του σε πρωινή βάση αλλά υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις από πλευράς κεντρικής διοίκησης. Στη βάση αυτή δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης του κτηρίου ακόμη και μετά την έναρξη των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.
 Παράλληλα εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την πρωινή λειτουργία του συγκεκριμένου Γυμνασίου/Λυκείου σε μισθωμένες αίθουσες.

 Αναζητούνται οικόπεδα μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, δεδομένου ότι κανένα δεν είχε ενταχθεί από προηγούμενες δημοτικές αρχές σε σχετικά προγράμματα, για τη στέγαση σχολικών μονάδων όπως το 3ο Δημοτικό.
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι:
 Με την καθυστέρηση των εργασιών επισκευής του2ου Γυμνασίου/Λυκείου και την άρνηση του Δήμου να ενεργήσει ώστε να δοθεί προσωρινή λύση με σκοπό την αποκλειστικά πρωινή λειτουργία (λυόμενες αίθουσες κλπ) δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα στις οικογένειες των μαθητών που φοιτούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα στη φοίτηση των μαθητών και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Σημαντικά αρνητικά αποτελέσματα υπάρχουν επίσης και σε άλλους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πόλης,
 Απαιτούν την αποκλειστικά πρωινή λειτουργία των Γυμνασίων/Λυκείων από το Σεπτέμβριο με κάθε δυνατή λύση και την επίσπευση των διαδικασιών οριστικής επίλυσης του προβλήματος.
3. Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολικών μονάδων
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι:
 Είναι αντίθετοι στις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων οι οποίες θα επιφέρουν προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες, αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και μείωση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών.
Οι εκπρόσωποι του Δήμου Ναυπακτίας απάντησαν ότι:
 Ο Δήμος έχει ψηφήσει κατά των συγχωνεύσεων – καταργήσεων σχολικών μονάδων σε σχετικό με το θέμα Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή των εκπροσώπων στην ορθολογική λειτουργία των σχολείων σχετικά με τον αριθμό των μαθητών που διαθέτουν.
4. ΜΚΟ, Τοπική Αυτοδιοίκηση και σχολεία.
Οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι:
 Είναι αντίθετοι με την προώθηση προγραμμάτων στα σχολεία από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) είτε μεμονωμένα είτε σε σύμπραξη με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι οι δράσεις αυτές σχετίζονται με ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα.
 Οι παρεμβάσεις των ΜΚΟ στα δημόσια σχολεία αποτελούν μοχλό για την έμμεση ιδιωτικοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης και ότι οι παρεμβάσεις τους επιβαρύνουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενώ απώτερος στόχος των πολιτικών αυτών είναι ο έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των διορισμών των εκπαιδευτικών, καθώς και η εισαγωγή ελαστικών εργασιακών σχέσεων.
 Οι παρεμβάσεις του Δήμου στα σχολεία πρέπει να σχετίζονται με την ενίσχυσή τους σε υλικά και μέσα και να μην προχωρούν πέρα από τα διακριτά όρια που θεσμικά έχουν τεθεί. Θεμιτή είναι επίσης η συνεργασία Δήμου και σχολείων σε πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αθλητικές δράσεις, γεγονός που αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των σχολείων στις σχετικές δράσεις, ενώ οι παρεμβάσεις των Δήμων στα σχολεία πρέπει να είναι τέτοιας μορφής και έντασης ώστε να μη διαταράσσουν και να μην επιβαρύνουν τη λειτουργία τους.
Από την πλευρά του Δήμου υποστηρίχτηκε ότι:
Οι προσλήψεις μέσω ΜΚΟ αποτελούν το μοναδικό τρόπο πρόσληψης εργαζομένων σε ορισμένους τομείς της τοπικής αυτοδιοίκησης προσθέτοντας ότι οι όροι εργασίας δεν είναι πάντα αυτοί που πρέπει, ενώ οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών τόνισαν ότι οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις αυτής της μορφής είναι απαράδεκτες και θυμίζουν δουλεμπόριο, ζητώντας παράλληλα κοινές δράσεις για την ανατροπή τους.
Για την Α΄ Ένωση Λειτουργών
Μέσης Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας
O Αντιπρόεδρος
Για το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ναυπακτίας
Ο Πρόεδρος
Μαργαρίτης Θόδωρος
Λουκόπουλος Αριστείδης

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...