Συνεδριάζει την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος

bb

Συνεδριάζει στο Λιδωρίκι στις 15 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018), την υπ’ αριθ. 375/02-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136/09.07.2022), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

  1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Γ’ Τρίμηνο 2022) για τα αποτελέσματα  της εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών  έτους 2022 του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης, κ. Χασούρας Ξενοφών)
  2. Διάθεση καυσόξυλων σε μόνιμους κατοίκους των Δημοτικών Κοινοτήτων Λιδωρικίου και Πενταπόλεως, άνευ δημοπρασίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καραχάλιος Δημήτριος)
  3. Καταβολή Μέσων Ατομικής Προστασίας ετών 2020-2021, καταβολή της παροχής γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους της Διεύθυνσης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου (πρόγραμμα ΟΑΕΔ – Πρόσκληση 04/2020) (ΦΕΚ 197/Α’/12.10.2020) – εκκρεμότητες. (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Τσώνος Θεόδωρος)
  4. Διαπιστωτική πράξη της 20ης Οκτωβρίου 2022 και επιβολή προστίμου στον Κανέλλο Γεώργιο του Αθανασίου για την είσοδο ανεπιτήρητων βοοειδών στην Δημοτική Κοινότητα Κριατσίου του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παλασκώνης Κωνσταντίνος)
  5. Έγκριση μεταστέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ 1023Π) της Δημοτικής Κοινότητας Γλυφάδας Δήμου Δωρίδος  και  διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση κατάλληλου ακινήτου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
  6. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 216/2019 απόφασης Δ.Σ., για αντικατάσταση πολιτικού υπευθύνου και μελών συντονιστικής επιτροπής για την υλοποίηση του Προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
  7. Έγκριση Σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς» μεταξύ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ & Συλλόγου «ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΩΚΙΔΑΣ». (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος, κα Παπαγεωργίου Ελένη)
  8. Παραχώρηση χρήσης δημοτικής αίθουσας στο Λιδωρίκι στο Λύκειον των Ελληνίδων Φωκίδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
  9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2022 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Πολίτης Σταύρος)
  10. Έγκριση κατανομής πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Επιτροπών (Δ΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2022). (Εισάγεται από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. – Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)

     Παρακαλείσθε για την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (χρήση αλκοολούχου διαλύματος για την αντισηψία των χεριών και εξαερισμό των χώρων), σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66528/18-11-2022 (ΦΕΚ Β΄ 5874/19-11-2022) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00», η οποία έχει παραταθεί έως και τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 06:00, δυνάμει της αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 69439/02-12-2022 (ΦΕΚ Β΄ 6135) και κάθε νεοτέρα όμοια αυτής.

.

                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                           ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακολουθήστε το nafpaktianews.gr στο Google News αλλά και στο Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...