Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 9-9-2011,  και ώρα 14:00  να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37)  για να συνεδριάσουμε    σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων

2. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου για την άσκηση ενδίκων    μέσων κατά της υπ’ αριθμ.ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Φ 56/117658/642  απόφασης του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού ,  που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.   ΤΗΝ 24-5-2011   και ορισμός    δικηγόρου στο ΣτΕ.
 
3. Εισήγηση του δικηγόρου του Δήμου      για τον ορισμό δικηγόρου    για    υπόθεση      του Δήμου  στον Άρειο Πάγο.
 
4. Εισήγηση του δικηγόρου   το Δήμου  για την άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ.38/2011bαπόφαση  Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
 
5. Εισήγηση   του δικηγόρου του Δήμου   για την άσκηση έφεσης   κατά των υπ’ αριθμ. 67 και 68  αποφάσεων του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
  Θεσσαλονίκης. 
 
6. Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2011 μελέτης   του έργου  «Διαπλάτυνση   δρόμου προ Βαρκό από κεντρικό δρόμο έως αποθήκη Ευαγγελίας Δελημάρη στην τοπική κοινότητα Τρικόρφου», προϋπολογισμού 12.000 και ανάθεση εκτέλεσης αυτού. 
 
7. Έγκριση μελέτης του έργου  «Βελτίωση    υποδομών αθλητικών εγκαταστάσεων Γαβρολίμνης-Λυγιά», προϋπολογισμού 12.579,28 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης αυτού. 
8. Έγκριση μελέτης του έργου  «Μερική διαπλάτυνση οδού παραπλεύρως    ΣΚΑ»,προϋπολογισμού 11.811,42  ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης αυτού. 
9. Έγκριση μελέτης    του έργου  «Αποκατάσταση εκτάκτων    βλαβών στο Δήμο Ναυπακτίας» , προϋπολογισμού 12.00 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης αυτού.
 
10. Έγκριση τεχνικής περιγραφής του έργου  «Εργασίες επισκευής τεχνικού και οδοστρώματος  στην τοπική Κοινότητα Κάτω Βασιλικής»,  προϋπολογισμού 1.300 ευρώ και ανάθεση εκτέλεσης αυτού.   
 
11. Απαλλαγή υπολόγου   διαχειριστή για την προμήθεια   καυσίμων κίνησης   μεταφορικών μέσων  Δημοτικής ενότητας Πυλήνης. 
 
12. Απαλλαγή υπολόγων προνοιακών επιδομάτων για το δίμηνο Μαΐου- Ιουνίου
 
13. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά γραμματοσήμων. 
 
14. Επανάληψη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού κτίσματος Τ.Κ Γαβρολίμνης της Δ.Ε Χάλκειας
 
15. Επανάληψη δημοπρασίας    για την εκμίσθωση της ξενοδοχειακής μονάδας της Τ.Κ Τερψιθέας της Δ.Ε Αποδοτίας2
 
16. Αίτημα της τοπικής Κοινότητας    Κεντρικής της ΔΕ Αποδοτίας για την ανάθεση υπόθεσης  της κοινότητας  στο δικηγόρο  του Δήμου.
 
17. Μη έγκριση    του πρακτικού της δημοπρασίας του έργου  «Εσωτερική    οδοποιία ΔΕ Πυλήνης»  λόγω της ακύρωσης    της υπ’  αριθμ. 135./2011  απόφασης    της οικονομικής επιτροπής
 
18. Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών του δήμου Ναυπακτίας (Ξενοκράτης) 
 
19. Έγκριση ειδικού σχεδίου διαχείρισης ανθρώπινων απωλειών  (ΣΔΑΑ)  του δήμου Ναυπακτίας
 
20. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής επιλογής των ασφαλιστικών εταιρειών για την ασφάλιση οχημάτων του δήμου.

 Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...