ΤτΕ: Ξεπέρασε τον στόχο κατά 1,4 δις η μείωση των κόκκινων δανείων!

Μείωση των κόκκινων δανείων κατά  1,4 δις ευρώ  πάνω από τον στόχο, κατάφεραν οι ελληνικές τράπεζες το πρώτο τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων δανείων που  βαραίνουν το σύστημα να φτάνει συνολικά τα 103,9 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, το σύστημα κινήθηκε στη σωστή κατεύθυνση αλλά η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της β αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος φαίνεται να ήταν ο κύριος λόγος που δεν απογειώθηκε η προσπάθεια επίτευξης  του στόχου μείωσης τους κατά 43 δις μέχρι και το 2019. Παράλληλα ήταν κατά μισό δις ευρώ ή 500 εκατ. ευρώ χειρότερη, η επίδοση στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έφτασαν τα 103,9 δις  ευρώ ή 1,4 δις ευρώ χαμηλότερα από το στόχο. Παρά την θετική αυτή εξέλιξη, την ίδια χρονική περίοδο οι ελληνικές τράπεζες έχασαν τον στόχο για τα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPLs), τα οποία έφτασαν τα 75,2 δις ευρώ  ή περίπου μισό δις πάνω  από τον στόχο. Όπως αποκαλύπτουν  τα στοιχεία της ΤτΕ ο  δείκτης NPEs βρίσκεται στο 50,6%, ακριβώς όσο και ο στόχος για το εν λόγω τρίμηνο, και ο δείκτης NPLs στο 36,7% συγκριτικά με τον στόχο του 36,0%.

Με ρυθμίσεις και διαγραφές η μείωση των κόκκινων δανείων

Ο μεγάλος στόχος για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παραμένει η μείωση των κόκκινων δανείων ώστε να απελευθερωθούν οι τράπεζες και να επιστρέψουν στον κανονικό τους ρόλο της χρηματοδότησης της ελληνικής Οικονομίας. Τραπεζικές πηγές, τονίζουν τη βούληση τν τραπεζών να προχωρήσουν σε σημαντικές και γενναίες ρυθμίσεις κόκκινων δανείων. Αυτό θα είχε αποτέλεσμα οι δανειολήπτες και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, να πάρουν μία βαθειά ανάσα, να βάλουν σε τάξη τις οφειλές τους και να μπορέσουν να βγουν από τον βάλτο του χρέους. Μεγάλο θα είναι και το κέρδος για τις τράπεζες, καθώς έτσι θα πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους, που έχουν θέσει ΤτΕ και ΕΚΤ, για την μείωση των κόκκινων δανείων και θα μπορέσουν να προχωρήσουν πιο ελεύθερα σε νέες δανειοδοτήσεις και να υποστηρίξουν τις νέες επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική Οικονομία. Μία διαδικασία, που καθυστέρησε λόγο της σκληρής και χρονοβόρας διαπραγμάτευσης για το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης.

Κύμα ρυθμίσεων και διαγραφών χρεών μετά το καλοκαίρι!

Όλα αναμένεται να γίνουν στο πλαίσιο ενός μεγάλου κύματος ρυθμίσεων και διαγραφών δανείων, με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ο οποίος απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις με χρέη άνω των 20.000 ευρώ, αλλά και μαζί με τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία που ετοιμάζουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας. Στόχος, να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της αγοράς από τα βάρη που φορτώθηκαν μέσα στα δύσκολα έτη των μνημονίων και να στηρίξουν τους στόχους ανάπτυξης που έχει θέσει η κυβέρνηση.

Αποκλίσεις στα στεγαστικά δάνεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, σημαντικές αποκλίσεις παρατηρούνται στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, ενώ σχετικά καλύτερη εικόνα εμφανίζει το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ, το 1ο  τρίμηνο του 2017, οι εισπράξεις από NPEs προς το υπόλοιπο των NPEs ξεπέρασαν τον στόχο που είχε τεθεί (0,7% συγκριτικά με 0,6%). Οι υψηλότερες επιδόσεις σχετίζονται κυρίως με τις αυξημένες εισπράξεις στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Οι επιδόσεις για τους υπόλοιπους στόχους, με βάση τα στοιχεία του Μαρτίου του 2017, ήταν χειρότερες σε σχέση με αυτούς που είχαν τεθεί για την περίοδο.

Οι  επιχειρησιακοί στόχοι όπως έχουν τεθεί από ΤτΕ και ΕΚΤ:

Ο Στόχος 3 (Ανάκτηση σε μετρητά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων προς το μέσο υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων) αποβλέπει στην παρακολούθηση των εισπράξεων τόσο από αποπληρωμές όσο και από ρευστοποιήσεις και μεταβιβάσεις δανείων. Η στοχοθεσία των τραπεζών επικεντρώνεται στην ετήσια αύξηση των εισπράξεων, κυρίως λόγω των συνεχώς αυξανόμενων ταμειακών εισροών από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις ανακτήσεις μετρητών από ΜΕΑ για τα έτη 2016-2019.

Ο Στόχος 4 παρακολουθεί τη σύνθεση των λύσεων ρύθμισης που προσφέρονται σε πελάτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες και συγκεκριμένα αντιπαραβάλλει τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις3 με το άθροισμα του συνολικού πληθυσμού των ΜΕΑ και των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με μακροπρόθεσμη ρύθμιση. Όλες οι τράπεζες έχουν θέσει ως στόχο την αύξηση των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων, με το εύρος του στόχου να κυμαίνεται σε 27%-61% το 2019, από 15%- 19% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Οι μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις προσφέρονται για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών και υποδεικνύουν λύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έναν δανειολήπτη στη βιωσιμότητα και τελικά στην εξυπηρέτηση του δανείου

Ο Στόχος 5 παρακολουθεί τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 720 ημερών, τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί, ως ποσοστό επί του αθροίσματος των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 720 ημερών τα οποία δεν έχουν καταγγελθεί και των καταγγελμένων δανείων. Όλες οι τράπεζες στοχεύουν στην ενίσχυση των προσπαθειών τους για καταγγελία των δανείων αυτών και στην προσφυγή σε ένδικα μέσα, έτσι ώστε το ποσοστό των μη καταγγελμένων δανείων με καθυστέρηση άνω των 720 ημερών να μειωθεί δραστικά κατά την περίοδο από τον Ιούνιο του 2016 ως το τέλος του 2019 (από 6%-26% σε 1%-7% για τις ΜΜΕ και από 12%-34% σε 2%-24% για τις μεγάλες επιχειρήσεις).

Ο Στόχος 6 παρακολουθεί την πορεία στην άσκηση ένδικων μέσων επί των καταγγελμένων δανείων, με ποσοστό που παραμένει σε υψηλά επίπεδα (87%-100%) για όλη τη διάρκεια της περιόδου ως το 2019.

Στόχος 7 παρακολουθεί αποκλειστικά το χαρτοφυλάκιο των ΜΜΕ. Συγκεκριμένα ο στόχος αυτός εξετάζει το ποσοστό των ενεργών ΜΜΕ, για τις οποίες έχει διενεργηθεί ανάλυση βιωσιμότητας τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Οι τράπεζες στοχεύουν στη βελτίωσή τους στο συγκεκριμένο πεδίο, μέσω της αύξησης του ποσοστού των επιχειρήσεων για τις οποίες διενεργείται ανάλυση βιωσιμότητας στο 80%-97% το 2019, έτσι ώστε να βελτιωθούν αντίστοιχα και οι προσφερόμενες λύσεις ρύθμισης.

Ο Στόχος 8 εξετάζει τις προσπάθειες των τραπεζών να προσφέρουν από κοινού λύσεις ρύθμισης σε κοινούς πελάτες μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Όσο αφορά στις ΜΜΕ, τα δάνεια με κοινές λύσεις ρύθμισης φθάνουν στο υψηλότερο επίπεδο στο τέλος του 2017, αυξημένα σε ποσοστό 45% σε σχέση με τα επίπεδα του Ιουνίου του 2016. Πιο φιλόδοξος είναι ο στόχος που έχει τεθεί από τις τράπεζες για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις οποίες οι κοινές λύσεις ρύθμισης διπλασιάζονται το 2017 και παραμένουν σε σημαντικά υψηλό επίπεδο ως το 2019 (αυξημένες κατά 55% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016).

Τέλος, ο Στόχος 9 αποσκοπεί στην παρακολούθηση των ΜΕΑ μεγάλων επιχειρήσεων, για τα οποία η τράπεζα έχει ορίσει ειδικό για την εφαρμογή σχεδίου αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Και εδώ οι τράπεζες έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για το διπλασιασμό αυτών των δανείων το 2019 σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016. Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει για τη μείωση των ΜΕΑ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου του 2017, τα ΜΕΑ αγγίζουν τα 103,94 δις ευρώ ή 1,4 δις ευρώ χαμηλότερα από το ποσό – στόχο.

111111

 

Πηγή: http://www.kontranews.gr/OIKONOMIA/287268-TtE-Xeperase-ton-stocho-kata-1-4-dis-e-meiose-ton-kokkinon-daneion ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...