ΦΥΣΙΚΗ  Α ΛΥΚΕΙΟΥ:ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΒΗ

1) Ένα σώμα μάζας m=2kg τοποθετείται στο σημείο Α ενός κεκλιμένου επιπέδου, σε ύψος h=1,2m από το οριζόντιο επίπεδο. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι μ=7/8, ενώ θεωρούμε ότι η μέγιστη τριβή της στατικής τριβής, η οριακή τριβή, έχει μέτρο ίσο με την τριβή ολίσθησης, τότε:

i)  Να εξετάσετε αν το σώμα θα ολισθήσει προς τα κάτω, υπολογίζοντας και το μέτρο της ασκούμενης τριβής στο σώμα.

ii) Αν το σώμα, εκτοξευθεί από το σημείο Α προς τα κάτω κατά μήκος του επιπέδου, με ταχύτητα μέτρου υ0=2,5m/s:

α) Να βρεθεί η επιτάχυνση με την οποία θα κινηθεί;

β) Σε πόσο χρόνο θα φτάσει στο οριζόντιο επίπεδο;

γ) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος, την στιγμή που φτάνει στο οριζόντιο επίπεδο.

Δίνονται g=10m/s2, ενώ για την γωνία θ του κεκλιμένου επιπέδου ημθ=0,6 και συνθ=0,8.

2) Δύο σώματα Α και Β με μάζες m και 2m αντίστοιχα, ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στα σώματα ασκείται η ίδια σταθερή οριζόντια δύναμη F και τα μετατοπίζει κατά x. Μετά το τέλος της παραπάνω μετατόπισης:

i) Μεγαλύτερη κινητική ενέργεια θα έχει αποκτήσει:

α) Το σώμα Α,  β) το σώμα Β,   γ) Τα δυο σώματα θα αποκτήσουν ίσες κινητικές ενέργειες.

ii) Μεγαλύτερη ταχύτητα θα έχει:

α) Το σώμα Α,  β) το σώμα Β,   γ) Τα δυο σώματα θα αποκτήσουν ίσες ταχύτητες.

iii) Αν t1 το χρονικό διάστημα που το Α σώμα χρειάστηκε για να διανύσει την απόσταση x και t2 ο αντίστοιχος χρόνος που χρειάστηκε το Β σώμα, να βρεθεί μια σχέση μεταξύ των t1 και  t2.

3) Ένα σώμα Α μάζας m1=m βρίσκεται πάνω σε μια σανίδα μάζας m2=2m, η οποία ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο.  Κάποια στιγμή t0=0, ασκούμε κατάλληλη δύναμη στη σανίδα, με αποτέλεσμα να προσδίδουμε την ίδια κοινή  επιτάχυνση α και στα δυο σώματα, με αποτέλεσμα τη στιγμή t΄ το σύστημα να έχει αποκτήσει κοινή ταχύτητα υ. Αν F1 η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα Α, στο παραπάνω χρονικό διάστημα και F2 η αντίστοιχη συνισταμένη που ασκείται στη σανίδα, τότε:

i) Για τα μέτρα των δύο δυνάμεων ισχύει:

α) F2= ½ F1,       β) F2= F1,        γ) F2= 2F1,        δ) F2= 4F1.

ii) Για τα αντίστοιχα έργα των δυνάμεων αυτών, στο χρονικό διάστημα 0-t΄,  ισχύει:

α) W2= ½ W1,   β) W2= W1,     γ) W2= 2W1,     δ) W2= 4W1.

iii) Για τις κινητικές ενέργειες των σωμάτων την στιγμή t΄, ισχύει:

α) Κ2= ½ Κ1,     β) Κ2= Κ1,     γ) Κ2= 2Κ1,      δ) Κ2= 4Κ1.

iv) Αν Ρ1 η ισχύς της  δύναμης F1 τη στιγμή t΄ και Ρ2 η αντίστοιχη ισχύς της F2, ισχύει:

α) Ρ2= ½ Ρ1,     β) Ρ2= Ρ1,       γ) Ρ2= 2Ρ1,       δ) Ρ2= 4Ρ1.

4) Στην καρότσα ενός φορτηγού βρίσκεται ένα κιβώτιο μάζας m=500kg, το οποίο παρουσιάζει με την καρότσα συντελεστή οριακής στατικής τριβής μs=0,5.

i) Το φορτηγό κινείται προς τα δεξιά με επιτάχυνση α=2m/s2.

α) Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο και να υπολογίστε τα μέτρα τους, υποθέτοντας ότι το κιβώτιο δεν ολισθαίνει πάνω στην καρότσα του φορτηγού.

β) Να εξετάσετε αν η υπόθεση για μη ολίσθηση είναι σωστή ή όχι.

ii) Ποια είναι η μέγιστη επιτάχυνση που μπορεί να αποκτήσει το φορτηγό, χωρίς να γλιστρήσει το κιβώτιο;

Βασιλικη Θεοφανη

  φυσικοςΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...