ΦΥΣΙΚΗ  Α ΛΥΚΕΙΟΥ -ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  1. Κιβώτιο μάζας m = 120 kg σύρεται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε οριζόντιο έδαφος από δύναμη μέτρου F = 100 Ν, η οποία σχηματίζει με το οριζόντιο επίπεδο γωνία φ = 30°. Να βρεθεί ο συντελεστής της τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του εδάφους. Δίνεται: g = 10 m/s2 .
  2. ΄Ενα σώµα επιταχύνεται οµαλά όταν η συνισταµένη δύναµη που ασκείται πάνω του : (α) είναι µηδενική.

(ϐ) είναι σταθερή κατά µέτρο και κατεύθυνση.

(γ) είναι αντιστρόφως ανάλογη του διαστήµατος που διανύει.

 (δ) αυξάνεται µε σταθερό ϱυθµό.

  • Στο δάπεδο του διαδρόµου του Σχολείου ϐρίσκεται ακίνητο ένα κιβώτιο µε ϐιβλία, συνολικής µάζας m = 20kg. Τη χρονική στιγµή t0 = 0 ο Γιάννης αρχίζει να σπρώχνει το κιβώτιο ασκώντας σε αυτό οριζόντια σταθερή δύναµη µέτρου 50N. Τη χρονική στιγµή t1 = 4s η ταχύτητα του κιβωτίου είναι ίση µε µε υ1 = 2m/s και ο Γιάννης σταµατά να σπρώχνει το κιβώτιο. Στη συνέχεια το κιβώτιο κινείται για λίγο ακόµη πάνω στο δάπεδο και σταµατά. Να υπολογίσετε :
  • την επιτάχυνση του κιβωτίου στη χρονική διάρκεια που ο Γιάννης το έσπρωχνε,

2)τον συντελεστή τριβής ολίσθησης µεταξύ του κιβωτίου και του δαπέδου,

.3) την ενέργεια που προσφέρθηκε από τον Γιάννη στο κιβώτιο µέσω του έργου της δύναµης.

.4) το συνολικό διάστηµα που διήνυσε το κιβώτιο πάνω στο δάπεδο από τη χρονική στιγµή t0 = 0 µέχρι να σταµατήσει.

  • Η τριβή ολίσθησης εξαρτάται από : (α) τη ϕύση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή. (ϐ) την ταχύτητα µε την οποία κινείται το σώµα. (γ) το εµβαδόν των επιφανειών που έρχονται σε επαφή. (δ) την επιτάχυνση του σώµατος.
  • Ενα σώµα µάζας m = 10kg ηρεµεί αρχικά στο σηµείο Ο (x0 = 0) λείου οριζόντιου επιπέδου. Τη χρονική στιγµή t0 = 0, ασκείται στο σώµα οριζόντια δύναµη F = 20N. Η δύναµη F καταργείται στο σηµείο Α (t1) όπου η µετατόπιση είναι x1 = 16m. Το σώµα συνεχίζει την κίνησή του στο λείο οριζόντιο επίπεδο µέχρι την χρονική στιγµή t2 = 10sec που περνά από το σηµείο Β. Μετά το σηµείο Β το οριζόντιο επίπεδο γίνεται τραχύ και ασκεί στο σώµα τριβή ολίσθησης που έχει µέτρο T = 10N και το αναγκάζει να σταµατήσει στο σηµείο Γ.

(α) Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώµατος κατά την κίνηση του από το Ο στο Α, απ’ο το Α στο Β και από το Β στο Γ και να την παραστήσετε γραφικά συναρτήσει του χρόνου.

(ϐ) Να παραστήσετε γραφικά την ταχύτητα του σώµατος συναρτήσει του χρόνου σε ϐαθµονοµηµένους άξονες από τη ϑέση Ο µέχρι τη ϑέση Γ.

(γ) Να παραστήσετε γραφικά τη µετατόπιση του σώµατος συναρτήσει του χρόνου σε ϐαθµονοµηµένους άξονες από το Ο µέχρι το Γ.

Βασιλικη θεοφανη

 φυσικοςΑκολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...