5.000 νέοι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»!

 Πάνω από 56 εκατ. ευρώ θα διατεθούν  άμεσα για την αύξηση των δικαιούχων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»! Σύμφωνα με την απόφαση συνολικά υπάγονται στο πρόγραμμα,  5.046 ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 56.462.314,33 ευρώ.

 -Εγκρίνονται: 972 επιλαχούσες αιτήσεις, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 11.170.328,73 ευρώ,  και η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους ωφελούμενους, από την ημερομηνία εκταμίευσης προκαταβολής ή την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς εφόσον δεν καταβάλλεται προκαταβολή.

 Η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου.  Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του ωφελούμενου θα ανακληθεί.  Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και στους όρους της σύμβασης δανείου με το χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από ενέργειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, πόροι από τις επιστροφές των δανείων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΣΠΑ 2007 – 2013) θα διατεθούν για την κάλυψη περισσότερων δικαιούχων.

αδφασδφ

 

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, από τις 22 Αυγούστου 2016 οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα προβούν σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Οι εν λόγω συμβάσεις θα πρέπει να έχουν υπογραφεί εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις. Ο τελικός αριθμός των πρόσθετων δικαιούχων που θα υπαχθούν στο πρόγραμμα αναμένεται να φθάσει τους περίπου 8.000, καθώς πρόκειται να εκταμιευθούν πρόσθετοι πόροι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Πηγή:Ακολουθήστε μας σε Google News, Facebook και Instagram και δείτε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ γράψτε το σχόλιο σας!
Το όνομα σας ...